ตลกอกหัก คอร์ด – ปอยฝ้าย มาลัยพร

ตลกอกหัก คนฮักสบัดหน้าหนี เก่งบนเวที เฮ็ดหยังมีคนหัวร่อ แต่ชีวิตจริง ความฮักสิดิ่งลงคลอง จบการแสดงแล้วน้อง ขอลงไปนั่งฮ้องไห่...
คอร์ดเพลง ตลกอกหัก และ เนื้อร้อง ตลกอกหัก ของ ปอยฝ้าย มาลัยพร ::ตลกอกหัก คนฮักสบัดหน้าหนี เก่งบนเวที เฮ็ดหยังมีคนหัวร่อ แต่ชีวิตจริง ความฮักสิดิ...
คอร์ดและเนื้อร้อง ตลกอกหัก ของ ปอยฝ้าย มาลัยพร
Intro:CmCmCmCmCmGmCmFmGm BbCmจังแม่นมวนน้Cmอสู ฮู้บ่ ว่าข้อยสิต๋าย มามวนเอาฮาย ยามข้อย ออกหน้าเGmวที ฮู้บ่พวกเFจ้า ผู้สCmาวของข้อยเขFmาหนี ย้อนบา มาเฮ็ดจัCmงซี่ เขาเBbลยกล่าวคำอGmำลา ตลกฮ้อCmงไห่ ในใจ บ่มีใครเห็น กล้ำกลืนฝืนเล่น ให้คนสรวลเสเGmฮฮา แต่คนฮักEbข้อย เขาCmซ้ำเขาพลอยเขFmาด่า มีแCmฟนก็คือผีGmบ้า เธอBbรับสภาพบ่ไEbหว น้ำตาBbตลก ไหลGmตกใส่ไมโครCmโฟน พ้ออยากสิโตน เวทีให้คอหักGmตาย หัวเกิ๋งหัวBbเกิง ให้Cmน้องผู้คนทั้งหFmลาย ฮู้Cmบ่ว่าข้อยสิFmต๋าย หัวBbใจสลายแล้วหนอ* ตลกอCmกหัก คนฮักสบัดหน้าหนี เก่งบนเวที เฮ็ดหยังมีคนหัวGmร่อ แต่ชีวิตจBbริง ความCmฮักสิดิ่งลงคFmลอง จบกFารแสดงแล้วCmน้อง ขอลBbงไปนั่งฮ้อEbงไห่ Instru:Bb GmCmCmGmBb CmFm FCm BbCm( ซ้ำ * )Outro:Bb GCm
  • Cm
  • Gm
  • F
  • Fm
  • Bb or A#
  • Eb or D#
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ สามารถดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ตลกอกหัก - ปอยฝ้าย มาลัยพร

ผู้แต่ง ❱ ผู้ประพันธ์ : สัญญาลักษณ์ ดอนศรี | ดนตรี : สวัสดิ์ สารคาม | สังกัด: ท็อปไลน์ ไดมอนด์
จังแม่นมวนน้อสู ฮู้บ่ ว่าข้อยสิต๋าย
มามวนเอาฮาย ยามข้อย ออกหน้าเวที 
ฮู้บ่พวกเจ้า ผู้สาวของข้อยเขาหนี
ย้อนบา มาเฮ็ดจังซี่ เขาเลยกล่าวคำอำลา
ตลกฮ้องไห่ ในใจ บ่มีใครเห็น
กล้ำกลืนฝืนเล่น ให้คนสรวลเสเฮฮา
แต่คนฮักข้อย เขาซ้ำเขาพลอยเขาด่า 
มีแฟนก็คือผีบ้า เธอรับสภาพบ่ไหว----------น้ำตาตลก ไหลตกใส่ไมโครโฟน
พ้ออยากสิโตน เวทีให้คอหักตาย
หัวเกิ๋งหัวเกิง ให้น้องผู้คนทั้งหลาย 
ฮู้บ่ว่าข้อยสิต๋าย หัวใจสลายแล้วหนอ----------* ตลกอกหัก คนฮักสบัดหน้าหนี
เก่งบนเวที เฮ็ดหยังมีคนหัวร่อ 
แต่ชีวิตจริง ความฮักสิดิ่งลงคลอง
จบการแสดงแล้วน้อง ขอลงไปนั่งฮ้องไห่
(ซ้ำ *)