ตะวันรอนที่หนองหาร คอร์ด – ศรคีรี ศรีประจวบ

โอ้ละเนอ หัวใจดังเหมือนต้องมนต์ ท้าวผาแดงและนางไอ่ดล ให้เจอน้อง ณ. แดนแห่งนี้ พรเจ้าช่วยคุ้ม ฮักยั่งยืนอย่าได้หน่ายหนี เหมือนนิยายมี อยู่คู่หนองหาร คนขานกล่าวชม...
คอร์ดเพลง ตะวันรอนที่หนองหาร และ เนื้อร้อง ตะวันรอนที่หนองหาร ของ ศรคีรี ศรีประจวบ ::โอ้ละเนอ หัวใจดังเหมือนต้องมนต์ ท้าวผาแดงและนางไอ่ดล ให้เจอน้อง ณ. แดนแห่งนี้ พร...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง ตะวันรอนที่หนองหาร ของ ศรคีรี ศรีประจวบ
Intro:EmEmEmBmEmEmEm BmEmโอ้ล่ะเEmหนอ โอ๋โอโอโอ้ ล่ะเหนอ ผู้สาวภูEmไทใช่มีแต่ที่เรณู ได้ฮักและที่ได้ฮู้ คือสาวภูไท สกลนคร ครั้งไปเที่Cยวงาน พระธาตุเชิงชุมได้พบEmบังอร เหมือนเคยร่วมบุญปางก่อน อยู่สุดขอบฟ้าก็มาพAmบกัน แดดอัEmสดง ค่ำลงที่ฝั่งหนองหาร เฮาสองเคยเที่ยวด้วยกัน มนต์ฮักสายัณห์ สวาทวาบหวาม สายลมเฉื่อยCฉิว ทิ้งฝนลิ่วหล่นสาดเสียงกัEmงวาน เหมือนเสียงใจเฮาสาGบาน ให้หนBmองหารได้เEmป็นสักขี โอ้ลEmะเนอ หัวใจดังเหมือนต้องมนต์ ท้าวผาแดงและนางไอ่ดล ให้เจอน้อง ณ. แดนแห่Bmงนี้ พรเจ้าช่Emวยคุ้ม ฮักยั่งยืนอย่าได้หน่าGยหนี เหมือนนิAmยายมี อยู่คู่หนBmองหาร คนขานกล่Amาวชม แดดอ่อนคราEmวใด หัวใจพี่สั่นสะท้าน คิดถึงเคยฮักผูกพัน คิดถึงหนองหารที่เคยรื่นรมย์ ความหลังฝั่งหCนอง ที่เคยประคอง นวลน้องแEmนบชม หัวใจยังครางรGะงม โอ้แม่Bmสาวสกล Emที่รัก Outro:EmEm
  • Em
  • C
  • Am
  • G
  • Bm
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ตะวันรอนที่หนองหาร - ศรคีรี ศรีประจวบ

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
โอ้ล่ะเหนอ โอ๋โอโอโอ้ ล่ะเหนอ
ผู้สาวภูไทใช่มีแต่ที่เรณู ได้ฮักและที่ได้ฮู้
คือสาวภูไท สกลนคร ครั้งไปเที่ยวงาน
พระธาตุเชิงชุมได้พบบังอร
เหมือนเคยร่วมบุญปางก่อน อยู่สุดขอบฟ้าก็มาพบกัน
แดดอัสดง ค่ำลงที่ฝั่งหนองหาร
เฮาสองเคยเที่ยวด้วยกัน
มนต์ฮักสายัณห์ สวาทวาบหวาม สายลมเฉื่อยฉิว
ทิ้งฝนลิ่วหล่นสาดเสียงกังวาน
เหมือนเสียงใจเฮาสาบาน ให้หนองหารได้เป็นสักขี ----------โอ้ละเนอ หัวใจดังเหมือนต้องมนต์
ท้าวผาแดงและนางไอ่ดล ให้เจอน้อง ณ. แดนแห่งนี้ 
พรเจ้าช่วยคุ้ม ฮักยั่งยืนอย่าได้หน่ายหนี
เหมือนนิยายมี อยู่คู่หนองหาร คนขานกล่าวชม ----------แดดอ่อนคราวใด หัวใจพี่สั่นสะท้าน
คิดถึงเคยฮักผูกพัน คิดถึงหนองหารที่เคยรื่นรมย์
ความหลังฝั่งหนอง ที่เคยประคอง
นวลน้องแนบชม หัวใจยังครางระงม
โอ้แม่สาวสกล ที่รัก