ตังเก Ost.หนีตามกาลิเลโอ คอร์ด – สิงโต The Star

ปา ปาดาดับปา ปาดาดับปา ปาดีดาดีดา ปา ปาดาดับปา ปาดาดับปา ปาดีดาดีดา ปา ปาดาดับปา ปาดาดับปา ปาดีดาดีดา ปา ปาดาดับปา ปาดาดับปา ปาดีดาดีดับ ปับ ปับ ปับ ปับ ปับ ปาดีดีดา ปับ ปับ ปับ ปับ ปับ ปาดีดีดา ฉันเก...
คอร์ดเพลง ตังเก - Ost.หนีตามกาลิเลโอ และ เนื้อร้อง ตังเก - Ost.หนีตามกาลิเลโอ ของ สิงโต The Star ::ปา ปาดาดับปา ปาดาดับปา ปาดีดาดีดา ปา ปาดาดับปา ปาดาดับปา ปาดีดาดีดา ปา ปาดาดับปา...

เนื้อเพลง : ตังเก - Ost.หนีตามกาลิเลโอ - สิงโต The Star

ศิลปิน: สิงโต The Star | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง

ปา ปาดาดับปา ปาดาดับปา ปาดีดาดีดา ปา ปาดาดับปา ปาดาดับปา ปาดีดาดีดา ปา ปาดาดับปา ปาดาดับปา ปาดีดาดีดา ปา ปาดาดับปา ปาดาดับปา ปาดีดาดีดับ ปับ ปับ ปับ ปับ ปับ ปาดีดีดา ปับ ปับ ปับ ปับ ปับ ปาดีดีดา ฉันเกิดอยู่แดนอีสาน ถิ่นกันดารที่เขาดูหมิ่นดูแคลน จากไกลไปหากินต่างแดน(จากไกลไปหากินต่างแดน) ก็อาลัยแสน เมื่อจำต้องพรากบ้านมา ร่อนเร่พเนจรไป เหมือนนกไพรไร้พงพนา ไม่ได้จับไถเลยไปจับปลา(ไม่ได้จับไถเลยไปจับปลา) ไม่ได้ทำนา เลยมากับเรือตังเก ปา ปาดาดับปา ปาดาดับปา ปาดีดาดีดา ปับ ปับ ปับปา ปาดาดับปา ปาดาดับปา ปาดีดา แม่โมโหใครมา หรือเป็นตำรา ให้ลูกแข็งแกร่ง ลูกขอปูขอปลา มาก ๆ เถิดหนา พอเป็นค่าแรง ทะเลมันถมไม่เต็ม เหมือนคนใจเค็ม ที่คอยยื้อแย่ง คนจนก็ถมไม่เต็ม แต่ใจไม่เค็ม ทำงานเข้มแข็ง อยากมีเรือสักลำ จะพาคนงาม ที่คิดจะแต่ง ลอยล่องลำนาวา ให้ปลาอิจฉา เวลาคลื่นแรง ปา ปาดาดับปา ปาดาดับปา ปาดีดาดีดา ปับ ปับ ปับปา ดาดับปา ปาดาดับปา ปาดีดับ ปับ ปับ ปา ปาดาดับปา ปาดาดับปา ปาดีดาดีดับ ปับ ปับ ปับ ปับ ปับ ปาดีดีดา

ขยายกรอบเนื้อร้อง