ตัวละครลับ คอร์ด - กระต่าย พรรณนิภา

ตัวละครลับ ที่อ้ายเสี่ยงไว้... มาเล่นบทย่ำใจ น้องจนเพ... พัง หากอ้ายเมิดฮัก กะคือบ่บอกน้องบ้าง คนที่มันใจพัง สิได้เฮดใจ... หากอ้ายเมิดฮักกะคือบ่บอกน้องบ้าง คนที่มันใจพัง โอ โฮ๊ะ โอย สิได้จากไป
Tuning down ½ tone to Eb
คอร์ดเพลง ตัวละครลับ และเนื้อร้อง ตัวละครลับ กระต่าย พรรณนิภา เนื้อร้อง::ตัวละครลับ ที่อ้ายเสี่ยงไว้... มาเล่นบทย่ำใจ น้องจนเพ... พัง หากอ้ายเมิดฮัก กะคื... ตัวละครลับ joox, คอร์ด ตัวละครลับcapo, ตัวละครลับ เปลี่ยนคีย์
Tone Eb capo fret 2 / Tone E capo fret 1 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด ตัวละครลับ ของ กระต่าย พรรณนิภา คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner down 1/2 tune to Eb (ตั้งสายลดครึ่งเสียง)
* ตัวละครAลับ คนนั้นแม่C#mนไผ...
ที่มาเฮ็F#mดให้ใจ อ้ายบ่C#mคือเก่า...
มาเปDลี่ยนบทฮัก ของC#mสองเฮา...
ให้มันBmเศร้า มันหมองมุ่นEม้าง
ตัวละครAลับ ที่อ้ายเสี่ยงC#mไว้... มาเล่นบทย่ำF#mใจ
น้องจนเพ.C#m.. พัง
หากอ้Dายเมิดฮัก กะคือบ่C#mบอกน้องบ้าง
Bmนที่มันใจพัEง สิได้เฮดAใจ...(E)Instru :A C#mF#m C#mD C#mBm EAละครเรื่อF#mงเก่า เรื่องC#mราวมีเฮาสองคน
ฮักDกันมาโดน บ่Eมีเรื่องได๋มาแAผ้วพาล
แต่มื้Dอนี้ เป็นหEยังอ้ายC#mจังเฉยชาต่F#mอกัน
บ่ใDลน์มาหา บ่แEชทมาหวาน คือเAก่า----------หายไป F#mซื่อ ๆ มิดไป C#mดื้อ ๆ งึดเด้ งึดใจ
หรือDมีคนไหม่ มากEล้ำกลายฮักสAองเฮา
บทละDคร เลยเปลี่ยนEไป
อ้ายเC#mพิ่มฉากไหม่F#mที่มีเขา
ตัวละครBmลับ ทีอ้ายแอบEเอา เข้ามาแทAรกกลาง E( ซ้ำ * )
Instru :A C#mF#m C#mD C#mBm E(2 Times)AฉากBm หวาน ๆ ที่น้องC#mเคยเล่น Dต่อจากนี้
คงEตกเป็นของAเขา  บทเจ้าBmน้ำตา
ฉากเดียวC#mดายเหงาใจ หF#mมองเศร้า
Bm น้องคงต้องเEอา มาแสAดงเอง E( ซ้ำ *, * )หากอ้Dายเมิดฮักกะคือบ่บC#mอกน้องบ้าง   Bmคนที่มันใจEพัง โอ โฮ๊ะ โอย สิได้จากไA
รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์
 • AChord key_a
 • AmChord key_a
 • BmChord key_b
 • CChord key_c
 • C#mChord key_c_sharp
 • DChord key_d
 • EChord key_e
 • EmChord key_e
 • F#mChord key_f_sharp
 • GChord key_g
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: ตัวละครลับ - กระต่าย พรรณนิภา

คำร้อง/ทำนอง : เกษม สีชมพู | เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
* ตัวละครลับ คนนั้นแม่นไผ... 
ที่มาเฮ็ด ไห้ใจอ้ายบ่คือเก่า...
มาเปลี่ยนบทฮัก ของสองเฮา...
ไห้มันเศร้า มันหมองมุ่นม้าง
ตัวละครลับ ที่อ้ายเสี่ยงไว้...
มาเล่นบทย่ำใจ น้องจนเพ... พัง
หากอ้ายเมิดฮัก กะคือบ่บอกน้องบ้าง
คนที่มันใจพัง สิได้เฮดใจ...----------ละครเรื่องเก่า เรื่องราวมีเฮาสองคน
ฮักกันมาโดน บ่มีเรื่องได๋มาแผ้วพาล
แต่มื้อนี้ เป็นหยังอ้ายจังเฉยชาต่อกัน
บ่ใลน์มาหา บ่แชทมาหวาน คือเก่า----------หายไปซื่อ ๆ มิดไปดื้อ ๆ งึดเด้ งึดใจ
หรือมีคนไหม่ มากล้ำกลายฮักสองเฮา
บทละคร เลยเปลี่ยนไป อ้ายเพิ่มฉากไหม่ที่มีเขา
ตัวละครลับ ทีอ้ายแอบเอา เข้ามาแทรกกลาง----------(ซ้ำ *) ----------ฉากหวาน ๆ ที่น้องเคยเล่น
ต่อจากนี้ คงตกเป็นของเขา
บทเจ้าน้ำตา ฉากเดียวดาย
เหงาใจ หมองเศร้า น้องคงต้องเอา มาแสดงเอง----------(ซ้ำ *, *) ----------หากอ้ายเมิดฮักกะคือบ่บอกน้องบ้าง
คนที่มันใจพัง โอ โฮ๊ะ โอย สิได้จากไป