ตั้งใจมาหลอก คอร์ด – เดวิด อินธี

เสือผู้หญิง ที่หยิ่งอย่างทรนง ขอพูดตามตรง วันนี้ขาดเธอไม่ได้ ที่เคยคิดหลอก วันนี้ไม่มีในใจ ค้นพบรักอันยิ่งใหญ่ หัวใจ มีให้แค่เธอ...
Tuning Down ½ to Eb
คอร์ดเพลง ตั้งใจมาหลอก และ เนื้อร้อง ตั้งใจมาหลอก ของ เดวิด อินธี ::เสือผู้หญิง ที่หยิ่งอย่างทรนง ขอพูดตามตรง วันนี้ขาดเธอไม่ได้ ที่เคยคิดหลอก วันนี...
Standard Tuning / Capo Bar 1
คอร์ดและเนื้อร้อง ตั้งใจมาหลอก ของ เดวิด อินธี
Tuning Down ½ to Eb
Intro:DBmDBmDBmADDยอม รับว่าตั้งใจมาหBmลอก ทุกคำที่บDอก ล้วนแต่หลอก ล้วนแBmต่ลวง Dยอม รับว่าต้องการแBmค่ควง ไม่รักไม่Dห่วง อย่างที่พูดออกAไป Dวาง แผนการณ์เอาไว้Bmตลอด ต้องการแค่หDลอก ไว้พร่ำพรอด เมื่อBmเหงา Dวาง แผนไว้ว่าจะไม่Bmเอา เป็นเรื่องเป็นAราว ผ่านมาแล้ว ผ่านDไป * เสือผู้หAญิง ที่หยิ่งอย่างทBmรนง ขอพูดตามDตรง วันนี้ขาดเธอไBmม่ได้ ที่เคยคิดหDลอก วันนี้ไม่มีใEmนใจ ค้นพบรักอันยิ่งใDหญ่ หัวใจ มีให้แค่เAธอ** Dอยาก รักเธอนั้นไปตBmลอด ขอมีเธอDกอด ไปตลอด จนBmสิ้นลม Dคำ พูดคนยิ่งฟังยิ่งBmตรม อย่าเอามาDบ่ม เอามาAถมรักเDรา Instru:DBmDBmDBmDBmDBmAD( ซ้ำ *, ** )Outro:DDBmDD
  • D
  • Bm
  • A
  • Em
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ตั้งใจมาหลอก - เดวิด อินธี

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง/ทำนอง : วิสาท โมรา
ยอม รับว่าตั้งใจมาหลอก
ทุกคำที่บอก ล้วนแต่หลอก ล้วนแต่ลวง
ยอม รับว่าต้องการแค่ควง
ไม่รักไม่ห่วง อย่างที่พูดออกไป
วาง แผนการณ์เอาไว้ตลอด
ต้องการแค่หลอก ไว้พร่ำพรอด เมื่อเหงา
วาง แผนไว้ว่าจะไม่เอา 
เป็นเรื่องเป็นราว ผ่านมาแล้ว ผ่านไป----------* เสือผู้หญิง ที่หยิ่งอย่างทรนง
ขอพูดตามตรง วันนี้ขาดเธอไม่ได้
ที่เคยคิดหลอก วันนี้ไม่มีในใจ
ค้นพบรักอันยิ่งใหญ่ หัวใจ มีให้แค่เธอ----------** อยาก รักเธอนั้นไปตลอด
ขอมีเธอกอด ไปตลอด จนสิ้นลม
คำ พูดคนยิ่งฟังยิ่งตรม
อย่าเอามาบ่ม เอามาถมรักเรา
(ซ้ำ *, **)