ตามตะวัน คอร์ด – หนุ่ม กะลา KALA Feat. แอ๊ด คาราบาว

เส้นทางที่ฝันกับทางกลับบ้านคือเส้นเดียวกัน ถ้าเข้าใจแล้วก็ลุกขึ้นเดินไปตามที่ใจฝัน อดทนอีกนิดเถอะนะอีกเดี๋ยวก็ได้สบตาตะวัน แค่เดินตามดาวนำทางดวงนั้นเดี๋ยวมันก็เช้า...
คอร์ดเพลง ตามตะวัน และ เนื้อร้อง ตามตะวัน ของ หนุ่ม กะลา KALA Feat. แอ๊ด คาราบาว ::เส้นทางที่ฝันกับทางกลับบ้านคือเส้นเดียวกัน ถ้าเข้าใจแล้วก็ลุกขึ้นเดินไปตามที่ใจฝ...
คอร์ดและเนื้อร้อง ตามตะวัน ของ หนุ่ม กะลา KALA Feat. แอ๊ด คาราบาว
Intro:GGCCGGCD(หนุ่ม) เดินตามGดวง ตะวันไป หมายจะDตาม ไปให้ทัน ก้าวไปCบนเส้นทาง ที่ฝัน แต่เหมือนว่าDมัน จะยิ่งไกล มองตะGวัน ลับขอบฟ้า มันลับDตา แล้วท้อใจ ยิ่งก้าวCตาม ตะวัน ยิ่งไกล เสียงหัวDใจ... มันบอกให้ฉันเลิกGตาม (แอ๊ด) ลองหันกลับCไป มองเส้นทางที่มา เปิดหัว ใจGลองดู นั่นดาวเต็มฟ้า แค่กลับหลัง แCล้วเดิน กลับคืนที่มา อย่าเพิ่งถอดGใจ เดี๋ยวตะวัน จะCคืน กลับมาหาเอง ดวงที่มันลับGลง ตรง ทะเลใจ ถ้าไม่ทัน ก็เCพียง แค่ย้อนคืนไป สู่ทิศตะวันDออก* (หนุ่ม) เส้นทางที่Cฝัน กับทางกลับบ้าน คือเส้นเดียวBmกัน (แอ๊ด) ถ้าเข้าใจAmแล้ว ก็ลุกขึ้นเDดิน ไปตาม ที่Gใจฝัน (หนุ่ม) อดทนอีกCนิด เถอะนะ อีกเดี๋ยว ก็ได้สบBmตา ตะวัน (พร้อม) แค่เดินตามAmดาว นำทางดวงนั้น เดี๋ยวมันก็Dเช้า ** (แอ๊ด) ไม่มีคืนGใด ยั่งยืนนาน และไม่มีDวันใด ไม่เลิกรา พ้นราCตรี ก็มีทิวา ย้อนคืนDมา ให้เข้าใจ (หนุ่ม) ให้ความGรัก นำทางไป ใกล้หรือไDกล ก็ไม่สำคัญ สักวันหCนึ่ง ความจริง ความฝัน จะได้พบDกัน... ตรงทิศตะวันGตื่น Instru:CGCGCBmCD( ซ้ำ *, ** )Outro:GGCD
  • G
  • D
  • C
  • Bm
  • Am
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ สามารถดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ตามตะวัน - หนุ่ม กะลา KALA Feat. แอ๊ด คาราบาว

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : พยัต ภูวิชัย | ทำนอง : ณพสิน แสงสุวรรณ | เรียบเรียง : ณัฐชัย จองกฤษ
(หนุ่ม) เดินตามดวง ตะวันไป
หมายจะตาม ไปให้ทัน ก้าวไปบนเส้นทาง ที่ฝัน
แต่เหมือนว่ามัน จะยิ่งไกล
มองตะวัน ลับขอบฟ้า มันลับตา แล้วท้อใจ
ยิ่งก้าวตาม ตะวัน ยิ่งไกล 
เสียงหัวใจ... มันบอกให้ฉันเลิกตาม----------(แอ๊ด) ลองหันกลับไป มองเส้นทางที่มา
เปิดหัว ใจลองดู นั่นดาวเต็มฟ้า
แค่กลับหลัง แล้วเดิน กลับคืนที่มา อย่าเพิ่งถอดใจ
เดี๋ยวตะวัน จะคืน กลับมาหาเอง
ดวงที่มันลับลง ตรง ทะเลใจ
ถ้าไม่ทัน ก็เพียง แค่ย้อนคืนไป สู่ทิศตะวันออก----------* (หนุ่ม) เส้นทางที่ฝัน กับทางกลับบ้าน 
คือเส้นเดียวกัน
(แอ๊ด) ถ้าเข้าใจแล้ว ก็ลุกขึ้นเดิน ไปตาม ที่ใจฝัน 
(หนุ่ม) อดทนอีกนิด เถอะนะ 
อีกเดี๋ยว ก็ได้สบตา ตะวัน
(พร้อม) แค่เดินตามดาว นำทางดวงนั้น เดี๋ยวมันก็เช้า----------** (แอ๊ด) ไม่มีคืนใด ยั่งยืนนาน และไม่มีวันใด ไม่เลิกรา
พ้นราตรี ก็มีทิวา ย้อนคืนมา ให้เข้าใจ
(หนุ่ม) ให้ความรัก นำทางไป ใกล้หรือไกล ก็ไม่สำคัญ
สักวันหนึ่ง ความจริง ความฝัน
จะได้พบกัน... ตรงทิศตะวันตื่น
(ซ้ำ *, **)