ตายเปล่า คอร์ด – ลาบานูน feat. GunGun

เป็นเพียงแค่ปลาตัวน้อย คอยเธอมาหา เฝ้ารอแค่เพียงให้เธอเข้ามา พาฉันขึ้นไป ทั้งที่ก็รู้ว่า ฉันไม่อาจไปไหน แต่ขอพลีกายให้เธอคนนี้ แม้ต้องเป็นเช่นนี้นานแค่ไหน ก็พร้อมตายเปล่า...
คอร์ดเพลง ตายเปล่า และ เนื้อร้อง ตายเปล่า ของ ลาบานูน feat. GunGun ::เป็นเพียงแค่ปลาตัวน้อย คอยเธอมาหา เฝ้ารอแค่เพียงให้เธอเข้ามา พาฉันขึ้นไป ทั้งที่...
คอร์ดและเนื้อร้อง ตายเปล่า ของ ลาบานูน feat. GunGun
Intro:GBmCGต้องว่ายในGน้ำลำพัง ได้เห็นเธอเBmป็นประจำ มองเธอซ้ำC ๆ เพราะ ไม่สาDมารถขึ้นไปGหา เหมือนต้องอยู่ใGนภวังค์ เพราะหวังจะไBmด้มีเธอ ได้เพียงเฝ้าเCจอหน้าเธอ ประDจำที่ตรงพื้นGดิน * เป็นเพียงแค่Emปลาตัวน้อย คอยเธอมาBmหา เฝ้ารอแค่เCพียงให้เธอเข้ามา พาฉันขึ้นไGป ทั้งที่Emก็รู้ว่า ฉันไม่อาจไBmปไหน แต่ขอพลีCกายให้เธอคนDนี้ (แค่เธอคนนี้) มัCนช่างรู้สึกDดี (ฉันรู้สึกดี) แม้จะตGายเปล่า ((C)แม้ต้องเป็นเช่นนี้นานแค่ไ(D)หน ก็พร้อมตายเป(G)ล่า)Instru.:GBmCGได้เพียงแค่Gฝันกลางวัน ว่าเราจะBmได้มีกัน แต่เหมือนว่าCฝันของฉัน จะDดูไร้จุดหGมาย เพราะฉันมันGไม่เคยจำ ว่าเธออยู่Bmสูงเกินไป จะทำอย่างCไรก็ไม่อาจDขึ้น ไปบนGพื้นดิน ( ซ้ำ * ) ความEmรัก (ความรัก) ความCต่าง (ความต่าง) ความGหวัง (ความหวัง ) Dโว... Emคงมีสักวัน ที่Cเธอและฉัน จะGได้อยู่ด้วยกันเหมือนดังDฝัน ( ซ้ำ * )Instru:G4 TimesฉันยอมGตายเปล่า
  • G
  • Bm
  • C
  • D
  • Em
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ สามารถดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ตายเปล่า - ลาบานูน feat. GunGun

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : กันกัน | ทำนอง : เมธี อรุณ | เรียบเรียง : Labanoon
ต้องว่ายในน้ำลำพัง ได้เห็นเธอเป็นประจำ
มองเธอซ้ำ ๆ เพราะ ไม่สามารถขึ้นไปหา 
เหมือนต้องอยู่ในภวังค์ เพราะหวังจะได้มีเธอ
ได้เพียงเฝ้าเจอหน้าเธอ ประจำที่ตรงพื้นดิน----------* เป็นเพียงแค่ปลาตัวน้อย คอยเธอมาหา 
เฝ้ารอแค่เพียงให้เธอเข้ามา พาฉันขึ้นไป 
ทั้งที่ก็รู้ว่า ฉันไม่อาจไปไหน
แต่ขอพลีกายให้เธอคนนี้ (แค่เธอคนนี้)
มันช่างรู้สึกดี (ฉันรู้สึกดี) แม้จะตายเปล่า
(แม้ต้องเป็นเช่นนี้นานแค่ไหน ก็พร้อมตายเปล่า)----------ได้เพียงแค่ฝันกลางวัน ว่าเราจะได้มีกัน
แต่เหมือนว่าฝันของฉัน จะดูไร้จุดหมาย
เพราะฉันมันไม่เคยจำ ว่าเธออยู่สูงเกินไป
จะทำอย่างไรก็ไม่อาจขึ้น ไปบนพื้นดิน
(ซ้ำ *)

ความรัก (ความรัก) ความต่าง (ความต่าง) 
ความหวัง (ความหวัง ) โว... 
คงมีสักวัน ที่เธอและฉัน จะได้อยู่ด้วยกันเหมือนดังฝัน 
(ซ้ำ *)
ฉันยอมตายเปล่า