ตาฮักน้อ คอร์ด – เนส พรอำนาจ

จักคนอีหยังมาเป็นตาฮักแท้น้อ เป็นตาเอามาหยอกอยู่เฮือนแทะเด น้องคนนี้สิยอมทุ่มเท และสิยอมเป็นสายเปคั่นได้เจ้ามาเป็นแฟน สิมีบุญได้ซูนคีงอยุ่เบาะน้อ หน้าบ่งามแถมผู้ฮ้าย...
คอร์ดเพลง ตาฮักน้อ และ เนื้อร้อง ตาฮักน้อ ของ เนส พรอำนาจ ::จักคนอีหยังมาเป็นตาฮักแท้น้อ เป็นตาเอามาหยอกอยู่เฮือนแทะเด น้องคนนี้สิยอมทุ่มเท ...
คอร์ดและเนื้อร้อง ตาฮักน้อ ของ เนส พรอำนาจ
Intro:EEC#mC#mAABBF#mEEC#mC#mAABBEเกิดมาเป็นคนผุ้ฮ้ายบ่มีไผมาสนใจ C#mตั้งแต่น้อยเท่าใหญ่บ่มีผู้ใด๋มาจีบเลย Aเป็นคนธรรมดาพ่อแม่เฮ็ดนาเด้ออ้ายเอ่ย สิBมีสิทธิ์แนบ่นอสิได้พาอ้ายนั้นไปไหว้อีพ่อกับอีแม่ *E จักสิเฮ็ดจังใด๋จังสิได้เจ้ามาควงแขน C#m แนมเบิ่งหน้าเจ้าของปานวาผักส้มแปน A จักผุ้บ่าวทางใดเขาสิเอาไปเป็นแฟน คืBอมาอุกคือมาอังคือมาซังคักแท้น้อ โทษเจ้าของเป็นหยัEงผุ้ฮ้าB** หน้าตาAจังชี้มีแฟนลBะไป่ มีG#mคนรู้ใจแล้วC#mหรือยัง บ่ได้มAาหลอกมาลวงมาตั๋วให้อ้ายซัง ดอBกหนา *** จักคนอีหยังมาเป็นตEาฮักแท้น้อ เป็นตาเอามาหยอกอยู่เฮือนแทC#mะเด น้องคนนี้สิยอมทุ่Aมเท และสิยอมเป็นสายเปคั่นได้เจ้ามาเป็นแฟนB สิมีบุญได้ซูนEคีงอยุ่เบาะน้อ หน้าบ่งามแถมผู้ฮ้C#mาย กะอยากให้อ้ายนั้นเปิดใAจ หันมาแนมน้องกะได้ จักหน่อยกะยังดี (Bสิมีบุญได้ซูนคีEงอยู่เบาะน้อB) Instru:ABG#mC#mAABBE( ซ้ำ *, **, ***, *** )Outro:EEC#mC#mAABBE
  • E
  • C#m or Db
  • A
  • B
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ สามารถดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ตาฮักน้อ - เนส พรอำนาจ

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง/ทำนอง : เต้ย นรา | เรียบเรียง : อ. วิทย์ เด็กบ้านนอกอัดเสียง
เกิดมาเป็นคนผุ้ฮ้ายบ่มีไผมาสนใจ
ตั้งแต่น้อยเท่าใหญ่บ่มีผู้ใด๋มาจีบเลย
เป็นคนธรรมดาพ่อแม่เฮ็ดนาเด้ออ้ายเอ่ย
 สิมีสิทธิ์แนบ่นอสิได้พาอ้ายนั้นไปไหว้อีพ่อกับอีแม่----------* จักสิเฮ็ดจังใด๋จังสิได้เจ้ามาควงแขน
 แนมเบิ่งหน้าเจ้าของปานวาผักส้มแปน
 จักผุ้บ่าวทางใดเขาสิเอาไปเป็นแฟน
คือมาอุกคือมาอังคือมาซังคักแท้น้อ
โทษเจ้าของเป็นหยังผุ้ฮ้าย ----------** หน้าตาจังชี้มีแฟนละไป่
มีคนรู้ใจแล้วหรือยัง
บ่ได้มาหลอกมาลวงมาตั๋วให้อ้ายซัง ดอกหนา ----------*** จักคนอีหยังมาเป็นตาฮักแท้น้อ
เป็นตาเอามาหยอกอยู่เฮือนแทะเด 
น้องคนนี้สิยอมทุ่มเท
และสิยอมเป็นสายเปคั่นได้เจ้ามาเป็นแฟน 
สิมีบุญได้ซูนคีงอยุ่เบาะน้อ หน้าบ่งามแถมผู้ฮ้าย 
กะอยากให้อ้ายนั้นเปิดใจ หันมาแนมน้องกะได้
จักหน่อยกะยังดี (สิมีบุญได้ซูนคีงอยู่เบาะน้อ) 
(ซ้ำ *, **, ***, ***)