ตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จ คอร์ด – Fight

เห็นฉันโง่ใช่ไหม ยังหลอกว่ารักกัน เห็นเธอทำอย่างนั้น ยิ่งทำให้เธอต้องเสียเวลา อย่างดีเธอก็ตีหน้าเศร้า เล่าความเท็จออกมา อย่าเก็บฉันไว้เลยได้ไหม ถ้าต้องแบ่งใจให้ใครสองคน...
Tuning Down ½ to Eb
คอร์ดเพลง ตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จ และ เนื้อร้อง ตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จ ของ Fight ::เห็นฉันโง่ใช่ไหม ยังหลอกว่ารักกัน เห็นเธอทำอย่างนั้น ยิ่งทำให้เธอต้องเสียเวลา อย...
Standard Tuning / Capo Bar 1
คอร์ดและเนื้อร้อง ตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จ ของ Fight
Tuning Down ½ to Eb
Intro:E B/EbAE G#mC#m BA G#mDBเบื่อบ้างไEหมที่คอยหลอกฉัน หมดเC#mวลาให้โกหกกัน ฉัF#mนรู้ว่าเธอซ่อนใBครอยู่ในหัวEใจ บอกว่าเAขาเป็นเพื่อนเBธอ หลอกใG#mห้ฉันเชื่อเธอหC#mรือยังไง F#m เธอจะกลัวอะไรแค่ยอมBรับความจริง * เห็นฉันโง่ใช่ไAหม ยังหลอกว่G#mารักกัน เห็นเธอทำอย่าF#mงนั้น ยิ่งBทำให้เธอต้องEเสียเวลา อย่างAดีเธอก็Bตีหน้าเศร้า G#mเล่าความเท็จออC#mกมา (เล่าความเท็จออกมา) อย่าเก็บF#mฉันไว้เลยได้ไหม Bถ้าต้องแบ่งใจให้ใครสอง(E)คน Instru:E G#mC#m BA G#mDBเธอดึงEฉันไว้นานแค่ไหน หลอกตัวC#mเองแล้วได้อะไร ถ้าF#mรักใครสักBคนก็ควรเลือEกเอา เธอคงAรู้อยู่แก่Bใจ เก็บฉันG#mไว้ทำไมแค่C#mคนเก่า F#mถ้าใจเธอเลือกเขาก็ปล่อยBฉันเดินไป ( ซ้ำ * )Aฉัน... ก็ยัG#mงไม่เข้าใจ ทำF#mไมเธอยังไม่ยBอมทิ้งฉัEนไปสักที Aเธอ... เธอหลอG#mกฉันเพื่ออะไร อย่าเก็บF#mฉันไว้ในใจที่มีแต่เBขา Instru:AG#mF#m BEA BG#m C#DB( ซ้ำ * )C#mอย่าทนF#mฝืนรักกันต่อไป Bถ้าเธอแบ่งใจให้ใครหลายคน Outro:AG#mD BE
  • E
  • C#m or Db
  • F#m or Gb
  • B
  • A
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จ - Fight

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
เบื่อบ้างไหมที่คอยหลอกฉัน หมดเวลาให้โกหกกัน
ฉันรู้ว่าเธอซ่อนใครอยู่ในหัวใจ
บอกว่าเขาเป็นเพื่อนเธอ
หลอกให้ฉันเชื่อเธอหรือยังไง
 เธอจะกลัวอะไรแค่ยอมรับความจริง----------* เห็นฉันโง่ใช่ไหม ยังหลอกว่ารักกัน
เห็นเธอทำอย่างนั้น ยิ่งทำให้เธอต้องเสียเวลา
อย่างดีเธอก็ตีหน้าเศร้า เล่าความเท็จออกมา 
(เล่าความเท็จออกมา) อย่าเก็บฉันไว้เลยได้ไหม
ถ้าต้องแบ่งใจให้ใครสองคน 
เธอดึงฉันไว้นานแค่ไหน หลอกตัวเองแล้วได้อะไร
ถ้ารักใครสักคนก็ควรเลือกเอา
เธอคงรู้อยู่แก่ใจ เก็บฉันไว้ทำไมแค่คนเก่า
ถ้าใจเธอเลือกเขาก็ปล่อยฉันเดินไป
(ซ้ำ *)
----------ฉัน... ก็ยังไม่เข้าใจ ทำไมเธอยังไม่ยอมทิ้งฉันไปสักที
เธอ... เธอหลอกฉันเพื่ออะไร
อย่าเก็บฉันไว้ในใจที่มีแต่เขา
(ซ้ำ *)
อย่าทนฝืนรักกันต่อไปถ้าเธอแบ่งใจให้ใครหลายคน