ต้นไม้แห่งรัก คอร์ด – แมคอินทอช

หมั่นรดน้ำดูแลต้น แดดลมฝนก็ไม่หวั่น อดใจรออยู่ไม่นาน ดอกผลหวานก็ออกมา ต้นไม้แห่งความรัก แน่นอนนักไม่โรยรา พรุ่งนี้จะกลับมา ตามสัญญาพบที่เดิม...
คอร์ดเพลง ต้นไม้แห่งรัก และ เนื้อร้อง ต้นไม้แห่งรัก ของ แมคอินทอช ::หมั่นรดน้ำดูแลต้น แดดลมฝนก็ไม่หวั่น อดใจรออยู่ไม่นาน ดอกผลหวานก็ออกมา ต้นไม้แห่ง...
คอร์ดเพลง ต้นไม้แห่งรัก และ เนื้อร้อง ต้นไม้แห่งรัก ของ แมคอินทอช ::หมั่นรดน้ำดูแลต้น แดดลมฝนก็ไม่หวั่น อดใจรออยู่ไม่นาน ดอกผลหวานก็ออกมา ต้นไม้แห่ง...
Intro:AF#m F#7Bm7E7(2 Times)ต้นไม้แห่งความAรัก สลักชื่อเรF#7าไว้ เธออยู่Bm7ที่ใด E7 แต่ในหัวใจอยู่Aด้วยกัA7น หมั่นรดน้ำDmaj9ดูแลต้นBm7 แดดลมE7ฝนก็ไม่หAวั่นA7 อดใจรออยู่ไม่นDาน B7 ดอกผลหวานก็ออกE7มา E7b9 ต้นไม้แห่งความAรัก แน่นอนนักไF#7ม่โรยรา พรุ่งนี้จะกBm7ลับมาE7 ตามสัญญาพบAที่เดิมInstru.:AF#m7Bm7EAF#7Bm7 EAA7หมั่นรดน้ำดูDmaj9แลต้น Bm7 แดดลมE7ฝนก็ไม่หAวั่นA7 อดใจรออยู่ไม่นDานB7 ดอกผลหวานก็ออกE7มา E7b9 ต้นไม้แห่งความAรัก แน่นอนนักไF#7ม่โรยรา พรุ่งนี้จะBm7กลับมE7า ตามสัญญาพบAที่เดิม Outro:A GFA
ประกอบภาพยนตร์ วันวานยังหวานอยู่