ถนนแปลกแยก คอร์ด – มาลีฮวนน่า

อยากพักเมื่อท้อ นิ่งรออย่างคนสิ้นหวัง ฝั่งฝันฉันยัง เลือนลาง ห่างเหิน เพียงตัวตน เกิดสับสน เหมือนคนอ่อนแอ มากไป จะเป็นอยู่อย่างไร สังคมเลวร้าย โลกนี้วุ่นวาย มากมายเพียงนี...
คอร์ดเพลง ถนนแปลกแยก และ เนื้อร้อง ถนนแปลกแยก ของ มาลีฮวนน่า ::อยากพักเมื่อท้อ นิ่งรออย่างคนสิ้นหวัง ฝั่งฝันฉันยัง เลือนลาง ห่างเหิน เพียงตัวตน...
คอร์ดเพลง ถนนแปลกแยก และ เนื้อร้อง ถนนแปลกแยก ของ มาลีฮวนน่า ::อยากพักเมื่อท้อ นิ่งรออย่างคนสิ้นหวัง ฝั่งฝันฉันยัง เลือนลาง ห่างเหิน เพียงตัวตน...
Intro:AE F#mF#m AEF#mEA บนถนน ที่ทอดEทาง ว่างเF#mปล่า A เดินเดียวดEาย เหน็บหนาว ว้าF#mเหว่ A ทุกข์หนักทับถม หนักจEน น้ำตาล้F#mนปรี่ D มองหาเพื่อนคืนEนี้ ไม่มีสักคน Aมองเห็นถนน สายEทาง ที่เปลี่F#mยนแปลง A ต่างคนแสEดง ไปตาม เวF#mลา A ต่างหวังได้ชิด ดั่งที่Eคิด ไขว่F#mคว้า D จากที่ใจศรัทEธา ยิ่งหา ต่างDห่างทางAจริง *F#m อยากพักเมื่อDท้อ นิ่งB7รออย่างคนสิ้นหวัง D ฝั่งฝันฉันEยัง เลือนลางห่างเAหิน เพียงตัวDตน เกิดสับEสนเหมือนคนอ่อนAแอ มากF#mไป D จะเป็นอยู่อย่างEไร สังคมเลวร้าย โลกนี้วุ่นวาย มากมายเพียF#mงนี้ Instru.:AE F#mF#m AEF#mAE F#mD EE A( ซ้ำ * )Aแลบนถนน ผู้Eคน จึงขันF#mแข่ง A ต่างคนแสEดง ให้ระแวง ต่F#mอกัน A ต่างหวังพิชิต ดั่งดีเEด่น มันต้องเป็นขอF#mงฉัน D ไม่เหลือการแบ่งEปัน จนเป็นสันดาน ของคน Aอยู่บนถนน สายทEาง ชีวิF#mตหม่น A เบื่อหน่ายผู้Eคน ตัวตน คนเช่F#mนไร A ซ่อนเร้นปิดบัง จนบางคEรั้ง อยู่อย่างอ่อF#mนไหว Dปล่อยตัณหาพาEใจ พาไปถึงไหนAกัน Outro:F#m DB7D EAD EA F#mD EEF#m
ศิลปิน: มาลีฮวนน่า | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง