ถนนแปลกแยก คอร์ด – มาลีฮวนน่า

อยากพักเมื่อท้อ นิ่งรออย่างคนสิ้นหวัง ฝั่งฝันฉันยัง เลือนลาง ห่างเหิน เพียงตัวตน เกิดสับสน เหมือนคนอ่อนแอ มากไป จะเป็นอยู่อย่างไร สังคมเลวร้าย โลกนี้วุ่นวาย มากมายเพียงนี...
คอร์ดเพลง ถนนแปลกแยก และ เนื้อร้อง ถนนแปลกแยก ของ มาลีฮวนน่า ::อยากพักเมื่อท้อ นิ่งรออย่างคนสิ้นหวัง ฝั่งฝันฉันยัง เลือนลาง ห่างเหิน เพียงตัวตน...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง ถนนแปลกแยก ของ มาลีฮวนน่า
Intro:AE F#mF#m AEF#mEA บนถนน ที่ทอดEทาง ว่างเF#mปล่า A เดินเดียวดEาย เหน็บหนาว ว้าF#mเหว่ A ทุกข์หนักทับถม หนักจEน น้ำตาล้F#mนปรี่ D มองหาเพื่อนคืนEนี้ ไม่มีสักคน Aมองเห็นถนน สายEทาง ที่เปลี่F#mยนแปลง A ต่างคนแสEดง ไปตาม เวF#mลา A ต่างหวังได้ชิด ดั่งที่Eคิด ไขว่F#mคว้า D จากที่ใจศรัทEธา ยิ่งหา ต่างDห่างทางAจริง *F#m อยากพักเมื่อDท้อ นิ่งB7รออย่างคนสิ้นหวัง D ฝั่งฝันฉันEยัง เลือนลางห่างเAหิน เพียงตัวDตน เกิดสับEสนเหมือนคนอ่อนAแอ มากF#mไป D จะเป็นอยู่อย่างEไร สังคมเลวร้าย โลกนี้วุ่นวาย มากมายเพียF#mงนี้ Instru.:AE F#mF#m AEF#mAE F#mD EE A( ซ้ำ * )Aแลบนถนน ผู้Eคน จึงขันF#mแข่ง A ต่างคนแสEดง ให้ระแวง ต่F#mอกัน A ต่างหวังพิชิต ดั่งดีเEด่น มันต้องเป็นขอF#mงฉัน D ไม่เหลือการแบ่งEปัน จนเป็นสันดาน ของคน Aอยู่บนถนน สายทEาง ชีวิF#mตหม่น A เบื่อหน่ายผู้Eคน ตัวตน คนเช่F#mนไร A ซ่อนเร้นปิดบัง จนบางคEรั้ง อยู่อย่างอ่อF#mนไหว Dปล่อยตัณหาพาEใจ พาไปถึงไหนAกัน Outro:F#m DB7D EAD EA F#mD EEF#m
  • A
  • E
  • F#m or Gb
  • D
  • B7
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ถนนแปลกแยก - มาลีฮวนน่า

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
บนถนน ที่ทอดทาง ว่างเปล่า 
 เดินเดียวดาย เหน็บหนาว ว้าเหว่ 
 ทุกข์หนักทับถม หนักจน น้ำตาล้นปรี่ 
 มองหาเพื่อนคืนนี้ ไม่มีสักคน----------มองเห็นถนน สายทาง ที่เปลี่ยนแปลง
 ต่างคนแสดง ไปตาม เวลา 
 ต่างหวังได้ชิด ดั่งที่คิด ไขว่คว้า 
 จากที่ใจศรัทธา ยิ่งหา ต่างห่างทางจริง----------* อยากพักเมื่อท้อ นิ่งรออย่างคนสิ้นหวัง
 ฝั่งฝันฉันยัง เลือนลางห่างเหิน
เพียงตัวตน เกิดสับสนเหมือนคนอ่อนแอ มากไป 
 จะเป็นอยู่อย่างไร สังคมเลวร้าย
โลกนี้วุ่นวาย มากมายเพียงนี้ ----------(ซ้ำ *)
แลบนถนน ผู้คน จึงขันแข่ง 
 ต่างคนแสดง ให้ระแวง ต่อกัน 
 ต่างหวังพิชิต ดั่งดีเด่น มันต้องเป็นของฉัน 
 ไม่เหลือการแบ่งปัน จนเป็นสันดาน ของคน----------อยู่บนถนน สายทาง ชีวิตหม่น
 เบื่อหน่ายผู้คน ตัวตน คนเช่นไร 
 ซ่อนเร้นปิดบัง จนบางครั้ง อยู่อย่างอ่อนไหว
ปล่อยตัณหาพาใจ พาไปถึงไหนกัน