ถังขยะเลย คอร์ด – Nuvo

ทิ้งมาแค่เพียงเสี่ยวหนึ่งก็พอ * ทิ้งมาได้เลย ไม่บ่นสักคำทิ้งมาได้เลยนะ ทิ้งมาได้เลยจะไม่บ่นสักคำ เรามันเป็นเหมือนถังขยะ ปุปะดูแล้วปลง เรามันเป็นแค่ถังขยะ หากแต่มีหัวใจ ** ...
คอร์ดเพลง ถังขยะเลย และ เนื้อร้อง ถังขยะเลย ของ Nuvo ::ทิ้งมาแค่เพียงเสี่ยวหนึ่งก็พอ * ทิ้งมาได้เลย ไม่บ่นสักคำทิ้งมาได้เลยนะ ทิ้งมาได้...

เนื้อเพลง : ถังขยะเลย - Nuvo

ศิลปิน: Nuvo | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง

ทิ้งมาแค่เพียงเสี่ยวหนึ่งก็พอ * ทิ้งมาได้เลย ไม่บ่นสักคำทิ้งมาได้เลยนะ ทิ้งมาได้เลยจะไม่บ่นสักคำ ( ทิ้งมาได้เลยนะ ) (ซ้ำ *) เรามันเป็นเหมือนถังขยะ ปุปะดูแล้วปลง เรามันเป็นแค่ถังขยะ หากแต่มีหัวใจ ** ฉันจะทุกจะเศร้าเท่าไหร่ เธอก็ไม่เคยจะสนใจ แม้มีทุกข์คับใจเธอเมื่อไหร่ เธอกลับทิ้งลงที่ฉัน (ซ้ำ *,*) เรามันเป็นเหมือนถังขยะ จะอย่างไรก็ต้องยอม เรามันเป็นเหมือนถังขยะ ก็คงต้องทนกันไป (ซ้ำ **, *,*) รอคอยว่าคงสักวัน วันที่เธอเห็นใจ ทิ้งเสี้ยวหนึ่งของหัวใจ ลงที่กลางใจฉัน ทิ้งมาแค่เพียงเสี้ยวหนึ่งก็พอ *** ทิ้งมาได้เลย จะไม่บ่นสักคำทิ้งมาได้เลยนะ ทิ้งมาแค่เพียงเสี้ยวหนึ่งก็พอ ( ทิ้งมาได้เลยนะ ) (ซ้ำ ***, ***)

ขยายกรอบเนื้อร้อง