ถามเจ๊ คอร์ด - Forever

ถามเจ๊ดูก่อน อย่าโกรธอย่าเคืองว่าจีบมากไป ถามเจ๊ก็ได้แต่ก่อนอาจโดนจีบแทบขาดใจ จะพ้นอย่างไงความสวยดลใจ ใครๆตอมรักเป็นมานานแล้วแต่ดึกดำบรรพ
ฉันคิดรักเธอ อย่าโกร...
คอร์ดเพลง ถามเจ๊ และเนื้อร้อง ถามเจ๊ Forever เนื้อร้อง::<strong>ถามเจ๊</strong>ดูก่อน อย่าโกรธอย่าเคืองว่าจีบมากไป <strong>ถามเจ๊</stron...

เนื้อเพลง: ถามเจ๊ - Forever

ศิลปิน Forever | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
*ถามเจ๊ดูก่อน อย่าโกรธอย่าเคืองว่าจีบมากไป ถามเจ๊ก็ได้แต่ก่อนอาจโดนจีบแทบขาดใจ จะพ้นอย่างไงความสวยดลใจ ใครๆตอมรักเป็นมานานแล้วแต่ดึกดำบรรพ
** ฉันคิดรักเธอ อย่าโกรธอย่าเคือง หลบหน้าหลบตา อาก๋ง อาม่า ป่าป๊า ม่าม๊าก็เคยจีบกัน มีทุกคืนวัน มีทุกนาทียังกะตอนนี้ เป็นตอนพอดี ฉันรักเธอบ้าง
*** หากอยากจะรัก อย่ามัวคิดรั้งรอ เริ่มแต่วันนี้ รักนั้นอาเจ๊ยินดี ตัวฉันจริงใจ มามะคนดีเจอกันวันนี้ มาเลยมารัก เจ๊เชียร์เราแน่ (* /
** / ***/
*** / ***)