ถามเอาอะไร คอร์ด – เต้น นรารักษ์

วันที่เธอมีเขาข้างกัน ข้างกายของฉันว่างเปล่า มันเหงาจะขาดใจ แต่ละคืนยาวนานและแสนยากเย็น ไม่รู้ต้องทำเช่นไร ให้ผ่านคืนโหดร้ายไปอีกคืน...
คอร์ดเพลง ถามเอาอะไร และ เนื้อร้อง ถามเอาอะไร ของ เต้น นรารักษ์ ::วันที่เธอมีเขาข้างกัน ข้างกายของฉันว่างเปล่า มันเหงาจะขาดใจ แต่ละคืนยาวนานและแสน...
Standard Tuning / Capo Bar 3
คอร์ดและเนื้อร้อง ถามเอาอะไร ของ เต้น นรารักษ์
เกลียดคำถFามเธอ เมื่อยามที่Amพบเจอ ว่าวันDmนี้ฉันไม่เป็นCไรใช่ไBbหม C ถ้อยคำเหมือนหFวังดี ที่เธอแค่Amพูดไป อย่างไDmม่รู้จะพูดอะCไรเท่าBbนั้น Dmคน ๆ หนึ่งที่โดนทิ้ง Am คงจะอยู่อย่างสุขสันต์ Bbคำผ่าน ๆ ประเภทนั้นถCามเอาอะไร Fวันที่เธอมีเขาข้างC/Eกัน ข้างกายของฉันว่างDmเปล่า C มันเBbหงาจะขาดCใจ แต่ละFคืนยาวนานและแA7สนยากDmเย็น ไม่Cรู้ต้องทำเBbช่นไร Am ให้Gmผ่านคืนโหดร้CายไปอีกFคืน Instru:FBb(2 Times)หากต้องกFลั้นใจ ไถ่ถามเพื่อAmทักทาย ก็ช่วยDmถามบางคำที่Cดีกว่าBbนี้ อย่าทำเหมือนเFห็นใจ อย่าทำเหมือนAmแสนดี เมื่อเธอDmเองที่เป้นตัวกCารทุกอBbย่าง Dmคน ๆ หนึ่งที่เธอทิ้ง Amคงไม่เจ็บเท่าไรมั้ง Bbคงไม่ปวดหรอกความหลัง จะCถามเอาอะไร Fวันที่เธอมีเขาข้างC/Eกัน ข้างกายของฉันว่างเDmปล่า C มันเBbหงาจะขาดใCจ แต่ละFคืนยาวนานและแA7สนยากDmเย็น ไม่Cรู้ต้องทำเBbช่นไรAm ให้Gmผ่านคืนโหดร้CายไปอีกFคืน Instru:FC/EDm CBb C A7วันFที่เธอมีเขาข้างกัC/Eน ข้างกายของฉันว่างDmเปล่า C มันเBbหงาจะขาดCใจ แต่ละFคืนยาวนานและแA7สนยากDmเย็น ไม่Cรู้ต้องทำเBbช่นไรAm ให้Gmผ่านคืนโหดCร้าย... Fวันที่เธอมีเขาข้างC/Eกัน ข้างกายของฉันว่างDmเปล่า C มันBbเหงาจะขาดCใจ หมดเวFลาไปกับการA7ร้องไห้Dmจน หมดแCรงให้มันBbง่วง ไAmป เพื่อGmผ่านคืนโหดร้าCยไปอีกFคืน Outro:F AmDm CBbBb
  • F
  • Am
  • Dm
  • C
  • Bb or A#
  • C/E (Slash)
  • A7
  • Gm
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ถามเอาอะไร - เต้น นรารักษ์

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง : กายสิทธิ์ เดชไชยา | ทำนอง/เรียบเรียง : ปภัสศิลป์ คีตวงศ์วัชร์
เกลียดคำถามเธอ เมื่อยามที่พบเจอ
ว่าวันนี้ฉันไม่เป็นไรใช่ไหม 
ถ้อยคำเหมือนหวังดี ที่เธอแค่พูดไป
อย่างไม่รู้จะพูดอะไรเท่านั้น 
คน ๆ หนึ่งที่โดนทิ้ง คงจะอยู่อย่างสุขสันต์
คำผ่าน ๆ ประเภทนั้นถามเอาอะไร----------วันที่เธอมีเขาข้างกัน ข้างกายของฉันว่างเปล่า 
มันเหงาจะขาดใจ 
แต่ละคืนยาวนานและแสนยากเย็น 
ไม่รู้ต้องทำเช่นไร ให้ผ่านคืนโหดร้ายไปอีกคืน
หากต้องกลั้นใจ ไถ่ถามเพื่อทักทาย
ก็ช่วยถามบางคำที่ดีกว่านี้ 
อย่าทำเหมือนเห็นใจ อย่าทำเหมือนแสนดี
เมื่อเธอเองที่เป้นตัวการทุกอย่าง
คน ๆ หนึ่งที่เธอทิ้ง คงไม่เจ็บเท่าไรมั้ง
คงไม่ปวดหรอกความหลัง จะถามเอาอะไร ----------วันที่เธอมีเขาข้างกัน ข้างกายของฉันว่างเปล่า 
มันเหงาจะขาดใจ 
แต่ละคืนยาวนานและแสนยากเย็น 
ไม่รู้ต้องทำเช่นไร ให้ผ่านคืนโหดร้ายไปอีกคืน
วันที่เธอมีเขาข้างกัน ข้างกายของฉันว่างเปล่า 
มันเหงาจะขาดใจ 
แต่ละคืนยาวนานและแสนยากเย็น
ไม่รู้ต้องทำเช่นไร ให้ผ่านคืนโหดร้าย...
วันที่เธอมีเขาข้างกัน ข้างกายของฉันว่างเปล่า 
มันเหงาจะขาดใจ หมดเวลาไปกับการร้องไห้จน 
หมดแรงให้มันง่วง ไป เพื่อผ่านคืนโหดร้ายไปอีกคืน