ถ่านไฟเก่า คอร์ด – Bird ธงไชย

เพราะว่าเธอและเขา ถ่านไฟเก่ายังร้อน รอวัน รื้อฟื้น แล้วคนมาทีหลัง ต้องทน ต้องฝืนอย่างฉัน คนนี้ เธอต้องบอกวิธีให้ทำใจ ตลอดเวลา เหมือนเธอรออะไรบางอย่าง แต่ที่ยอม เพราะฉันก็...
Standard Tuning
คอร์ดเพลง ถ่านไฟเก่า และ เนื้อร้อง ถ่านไฟเก่า ของ Bird ธงไชย ::เพราะว่าเธอและเขา ถ่านไฟเก่ายังร้อน รอวัน รื้อฟื้น แล้วคนมาทีหลัง ต้องทน ต้องฝืน...
Standard Tuning / Capo Bar 3
คอร์ดและเนื้อร้อง ถ่านไฟเก่า ของ Bird ธงไชย
Intro:Bb D7Gm GCmFBbรู้... ก่อนมีDmฉันนั้นเธอมีEbใคร และFเขาสำคัญเท่าBbไร ก่อนที่DmเขาจากไปEbทิ้งเธFBbฉัน... ก็คือDmคนที่มีแค่Ebใจ ที่Fรับเธอได้เGmสมอ Cmทั้งรู้ว่าเธอไFม่เคยลืม ตลอดเวD7ลา เหมือนเธอรออะGmไรบางอย่าง แต่ก็D7ยอม เพราะหวังสักวันEbชนะหัวใจ ของเFธอ Bbแล้ว... สิ่งที่Dmฉันนั้นเคยหวาดEbกลัว ไม่Fขอให้มันเป็นจBbริง สิ่งที่Dmทำให้เธอไหวEbหวั่น F Bbเขา... กลับเข้าDmมาให้เธอเห็นEbใจ และFขอให้เธออGmภัย แล้วCmฉันต้องทำอย่างFไร * เธอบอกกับD7ฉันไม่ต้องกลัว ไม่Gmมีอะไร แต่อยู่กับD7ฉัน แค่เพียงกายแต่Ebไร้หัวใF** Bbเพราะว่าD7เธอและGmเขา Gถ่านไฟเก่ายังCmร้อน รอCmM7วัน รื้อCm7ฟื้น แFล้วคนมาทีBbหลัง ต้องD7ทน ต้องGmฝืนอย่างGฉัน คCmนนี้ Fเธอต้องบอกวิธีให้ทำBbใจ F Instru:Bb DmEb F(2 Times)Bb DmEb FGm CmFตลอดเD7วลา เหมือนเธอรออะGmไรบางอย่าง แต่ที่D7ยอม เพราะฉันก็อยากชGmนะใจ ( ซ้ำ *, **, ** )Instru:Gm Fเมื่อCmถ่านไฟเก่าของเFธอยังมีBbไฟ Cmอย่าได้ปล่อยฉันตFายในกองBbไฟ F Bb
  • Bb or A#
  • Dm
  • Eb or D#
  • F
  • Gm
  • Cm
  • D7
  • G
  • Cm7
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ถ่านไฟเก่า - Bird ธงไชย

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง/ทำนอง : ธนพล อินทฤทธิ์ | เรียบเรียง : จิตติพล บัวเนียม, พงศ์เพชร กลิ่นหอม
รู้... ก่อนมีฉันนั้นเธอมีใคร และเขาสำคัญเท่าไร 
ก่อนที่เขาจากไปทิ้งเธอ 
ฉัน... ก็คือคนที่มีแค่ใจ ที่รับเธอได้เสมอ
ทั้งรู้ว่าเธอไม่เคยลืม----------ตลอดเวลา เหมือนเธอรออะไรบางอย่าง แต่ก็ยอม
เพราะหวังสักวันชนะหัวใจ ของเธอ----------แล้ว... สิ่งที่ฉันนั้นเคยหวาดกลัว ไม่ขอให้มันเป็นจริง 
สิ่งที่ทำให้เธอไหวหวั่น 
เขา... กลับเข้ามาให้เธอเห็นใจ และขอให้เธออภัย 
แล้วฉันต้องทำอย่างไร----------* เธอบอกกับฉันไม่ต้องกลัว ไม่มีอะไร
แต่อยู่กับฉัน แค่เพียงกายแต่ไร้หัวใจ ----------** เพราะว่าเธอและเขา ถ่านไฟเก่ายังร้อน 
รอวัน รื้อฟื้น แล้วคนมาทีหลัง ต้องทน 
ต้องฝืนอย่างฉัน คนนี้ เธอต้องบอกวิธีให้ทำใจ 
ตลอดเวลา เหมือนเธอรออะไรบางอย่าง
แต่ที่ยอม เพราะฉันก็อยากชนะใจ
(ซ้ำ *, **, **)
เมื่อถ่านไฟเก่าของเธอยังมีไฟ 
 อย่าได้ปล่อยฉันตายในกองไฟ