ถ้าเราเจอกันอีก (Until Then) คอร์ด - Tilly Birds

ถ้าเราได้เจอกันอีกสักวัน อยากถาม เธอจำฉันได้อยู่หรือเปล่า เธอจะยิ้มให้ฉันหรือเปล่า หากเราได้เจอกันอีกสักครั้ง อยากขอ กอดเธอไว้ให้อุ่นเหมือนเก่า ให้คำว่าเรายังคง
Tuning down ½ tone to Eb
คอร์ดเพลง ถ้าเราเจอกันอีก (Until Then) และเนื้อร้อง ถ้าเราเจอกันอีก (Until Then) Tilly Birds เนื้อร้อง::ถ้าเราได้เจอกันอีกสักวัน อยากถาม เธอจำฉันได้อยู่หรือเปล่า เธอจะยิ้มให้ฉันหรือเปล... คอร์ด ถ้าเราเจอกันอีก (Until Then) - Tilly Birds, คอร์ดเพลงของ Tilly Birds, ถ้าเราเจอกันอีก (Until Then) spotify
Tone Eb capo fret 2 / Tone E capo fret 1 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด ถ้าเราเจอกันอีก (Until Then) ของ Tilly Birds คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner down 1/2 tune to Eb (ตั้งสายลดครึ่งเสียง)
จากวันEนั้น ที่เธอได้ไปจากDฉัน
ไม่รู้เธออยู่ที่ไC#mหน ตอนนี้เธอเป็นอย่าBงไร
F#mเธอจากไปไม่ลาสักBคำ      
F#mอยากแค่ขอสบตาเธอBอีกครั้ง----------ที่เธอEไป ฉันยอมรับและเข้Dาใจ
ไม่ว่าอะไรเธอC#mเลย ยังรักเธอ รู้ใช่ไBหม    
F#mใจฉันยังคิดถึงเหมือนBเคย   F#mไม่มีใครแทนที่เธอBได้... เลย----------*E ถ้าเราได้เจอกันอีกสักC#mวัน อยากถาม
เธอจำF#mฉันได้อยู่หรือเปล่า  เธอจะBยิ้มให้ฉันหรือเปล่า
Eหากเราได้เจอกันอีกสักC#mครั้ง อยากขอ
กอดเธอF#mไว้ให้อุ่นเหมือนเก่า ให้คำBว่าเรายังคง----------** เหมือนเAดิม ไม่เคยจางG#mหายไป
เหมือนF#mเดิม ไม่เคยจางBหายไป
เหมือนAเดิม ไม่เคยจางG#mหาย   
แม้C#mนานเท่าไร ฉันF#mรอเธอไBด้  เสEมอ
ยังคงEยิ้ม ให้ความทรงจำทุกDชิ้น รูปเรา เธอเก็บไว้C#mไหม 
เพราะฉันไม่เคยโยนBทิ้ง    F#mสิ่งดี ๆ ไม่เคยหายBไป
    F#mเธอเคยลองนึกถึงมันBบ้าง ไหม
( ซ้ำ * )เหมือนEเดิม     D             
G         A  ฟ้าและท้องทะเลต้องห่างกัน
G         A   เหมือนที่เราทั้งสองต้องจากกันE ฉันเข้าใจ
G         A  แม้ว่าเธอไม่หวนคืนกลับมา   
G         A  ขอแค่เธอไม่ลืมช่วงเวลา Bที่มีความหมาย
Instru :AG#mF#mBAG#mC#mF#mBEถ้าเราได้เจอกันอีกสักDครั้ง  อยากถาม เธอจำC#mฉันได้อยู่หรือเปล่า
เธอจะBยิ้มให้ฉันหรือเปล่า 
Eหากเราได้เจอกันอีกสักDครั้ง อยากขอ
กอดเธอC#mไว้ให้อุ่นเหมือนเก่า ให้คำBว่าเรายังคง
( ซ้ำ ** )Outro :EDC#mBE
รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์
 • AChord key_a
 • Abm or G#mChord key_ab
 • BChord key_b
 • BmChord key_b
 • CChord key_c
 • C#mChord key_c_sharp
 • DChord key_d
 • EChord key_e
 • EmChord key_e
 • FChord key_f
 • F#mChord key_f_sharp
 • GChord key_g
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: ถ้าเราเจอกันอีก (Until Then) - Tilly Birds

เนื้อร้อง : อนุโรจน์ เกตุเลขา (3rd), Chamil Arin, BABEPOOM | ทำนอง : ธุวานนท์ ตันติวัฒนวรกุล (Milo Tanti), อนุโรจน์ เกตุเลขา (3rd) | เรียบเรียง : ธุวานนท์ ตันติวัฒนวรกุล (Milo Tanti)
จากวันนั้น ที่เธอได้ไปจากฉัน
ไม่รู้เธออยู่ที่ไหน ตอนนี้เธอเป็นอย่างไร
เธอจากไปไม่ลาสักคำ
อยากแค่ขอสบตาเธออีกครั้ง----------ที่เธอไป ฉันยอมรับและเข้าใจ
ไม่ว่าอะไรเธอเลย ยังรักเธอ รู้ใช่ไหม
ใจฉันยังคิดถึงเหมือนเคย
ไม่มีใครแทนที่เธอได้... เลย----------* ถ้าเราได้เจอกันอีกสักวัน อยากถาม
เธอจำฉันได้อยู่หรือเปล่า
เธอจะยิ้มให้ฉันหรือเปล่า
หากเราได้เจอกันอีกสักครั้ง อยากขอ
กอดเธอไว้ให้อุ่นเหมือนเก่า ให้คำว่าเรายังคง----------** เหมือนเดิม ไม่เคยจางหายไป
เหมือนเดิม ไม่เคยจางหายไป
เหมือนเดิม ไม่เคยจางหาย
แม้นานเท่าไร ฉันรอเธอได้เสมอ----------ยังคงยิ้ม ให้ความทรงจำทุกชิ้น (ให้ความทรงจำทุกชิ้น)
รูปเรา เธอเก็บไว้ไหม (รูปเรา เธอเก็บไว้ไหม)
เพราะฉันไม่เคยโยนทิ้ง (ไม่เคยโยนทิ้ง)
สิ่งดี ๆ ไม่เคยหายไป
เธอเคยลองนึกถึงมันบ้างไหม----------(*) ----------เหมือนเดิม
ฟ้าและท้องทะเลต้องห่างกัน
เหมือนที่เราทั้งสองต้องจากกัน ฉันเข้าใจ
แม้ว่าเธอไม่หวนคืนกลับมา
ขอแค่เธอไม่ลืมช่วงเวลา ที่มีความหมาย----------ถ้าเราได้เจอกันอีกสักครั้ง อยากถาม
เธอจำฉันได้อยู่หรือเปล่า เธอจะยิ้มให้ฉันหรือเปล่า
หากเราได้เจอกันอีกสักครั้ง อยากขอ
กอดเธอไว้ให้อุ่นเหมือนเก่า ให้คำว่าเรายังคง----------(**)