ทบทวนอีกครั้ง คอร์ด – วงแทมมะริน

เพราะเธอคือที่รัก ที่รักมากกว่าใคร ไม่อยากให้เธอไปไหน เป็นของใครของคนอื่น เพราะมีเธอแล้ว ไม่คิดอยากได้คนอื่น ไม่เหมือนเธอ โปรดจงทบทวนอีกครั้ง ว่าเธอยังรักกันอยู่ไหม ภายใน...
คอร์ดเพลง ทบทวนอีกครั้ง และ เนื้อร้อง ทบทวนอีกครั้ง ของ วงแทมมะริน ::เพราะเธอคือที่รัก ที่รักมากกว่าใคร ไม่อยากให้เธอไปไหน เป็นของใครของคนอื่น เพราะม...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง ทบทวนอีกครั้ง ของ วงแทมมะริน
Intro:DF#mBm AGAAD ใจเย็น ๆ ก่อนF#mที่เธอจะเลิกกัน อย่าเพิ่Bmงบอกคำนั้น ถึงAวันที่อยากGไป มีบางอย่างจะDบอกให้รู้ ว่าตF#mอนนี้ฉันก็ยัง หาหม้ายGใคร ยังไม่เAจอคนไหนที่ดีกว่า * เพราะตั้งBmแต่มองเธอ ก็ไF#mม่เคยมองใคร และยังไม่GคิดจะหาคนใAหม่มาแทน ก็ตั้งBmแต่มีเธอ เข้F#mามาเป็นแฟน ก็ยังไม่Gมีความคิดจะหาคนใหม่แAทนเธอ ** เพราะเธอคือDที่รัก ที่รักมากกว่F#mาใคร ไม่อยากให้เธอไปBmไหน เป็นของใครของคนGอื่น เพราะมีเธF#mอแล้ว ไม่คิดอยากได้คนอื่น ไม่เหAมือนเธอ โปรดจงทบทวนอีกDครั้ง ว่าเธอยังรักกันอยู่F#mไหม ภายในหัBmวใจ เธอยังมีฉันอยู่หรือเปAล่า อยากให้เธอGย้อนนึกถึงเรื่องF#mราวเก่า ๆ ของEmสองเรา เดี๋ยวAฉันจะเอาคำตอบInstru.:Bm F#mG AD ไม่ได้ว่าหรอกF#mถ้าเธอจะทิ้งกัน หากBmวันนั้นเธอยังยืนAยันไม่เหลือGใจ มีบางอย่างจะDบอกให้รู้ ว่าตF#mอนนี้ฉันก็ยัง หาหม้ายGใคร ยังไม่เAจอคนไหนที่ดีกว่า ( ซ้ำ *, ** )Instru:Bm F#mG ABm F#mGA( ซ้ำ ** )Bm F#m อยากให้เธGอย้อนนึกถึงเรื่F#mองราวเก่า ๆ ที่Emสองเรา เดี๋ยวAฉันจะเอาคำตอบ Outro:Bm F#mG ABm F#mG
  • D
  • F#m or Gb
  • Bm
  • A
  • G
  • Em
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ทบทวนอีกครั้ง - วงแทมมะริน

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง/ทำนอง : พนัชกร แท่นประมูล | เรียบเรียง : ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิท
ใจเย็น ๆ ก่อนที่เธอจะเลิกกัน
อย่าเพิ่งบอกคำนั้น ถึงวันที่อยากไป
มีบางอย่างจะบอกให้รู้ ว่าตอนนี้ฉันก็ยัง 
หาหม้ายใคร ยังไม่เจอคนไหนที่ดีกว่า----------* เพราะตั้งแต่มองเธอ ก็ไม่เคยมองใคร
และยังไม่คิดจะหาคนใหม่มาแทน
ก็ตั้งแต่มีเธอ เข้ามาเป็นแฟน
ก็ยังไม่มีความคิดจะหาคนใหม่แทนเธอ----------** เพราะเธอคือที่รัก ที่รักมากกว่าใคร
ไม่อยากให้เธอไปไหน เป็นของใครของคนอื่น
เพราะมีเธอแล้ว ไม่คิดอยากได้คนอื่น
ไม่เหมือนเธอ โปรดจงทบทวนอีกครั้ง
ว่าเธอยังรักกันอยู่ไหม ภายในหัวใจ
เธอยังมีฉันอยู่หรือเปล่า
อยากให้เธอย้อนนึกถึงเรื่องราวเก่า ๆ
ของสองเรา เดี๋ยวฉันจะเอาคำตอบ---------- ไม่ได้ว่าหรอกถ้าเธอจะทิ้งกัน
หากวันนั้นเธอยังยืนยันไม่เหลือใจ
มีบางอย่างจะบอกให้รู้ ว่าตอนนี้ฉันก็ยัง 
หาหม้ายใคร ยังไม่เจอคนไหนที่ดีกว่า
(ซ้ำ *, **)...ดนตรี...(ซ้ **)
 อยากให้เธอย้อนนึกถึงเรื่องราวเก่า ๆ
ที่สองเรา เดี๋ยวฉันจะเอาคำตอบ