ทหารลาแฟน คอร์ด – แร๊พอีสาน

ขอกอด ขอสูน จักคราวสิได้บ่น้อ ก่อนสิจากงามงอน สิโตนอ้ายเเหน่ ต้องจากร้างไกล ก่อนที่อ้ายสิไปทหาร เจ้าอย่าลืมสัญญา ของสองเฮา...
คอร์ดเพลง ทหารลาแฟน และ เนื้อร้อง ทหารลาแฟน ของ แร๊พอีสาน ::ขอกอด ขอสูน จักคราวสิได้บ่น้อ ก่อนสิจากงามงอน สิโตนอ้ายเเหน่ ต้องจากร้างไกล ก่อน...
คอร์ดเพลง ทหารลาแฟน และ เนื้อร้อง ทหารลาแฟน ของ แร๊พอีสาน ::ขอกอด ขอสูน จักคราวสิได้บ่น้อ ก่อนสิจากงามงอน สิโตนอ้ายเเหน่ ต้องจากร้างไกล ก่อน...
Intro:D EF#m(4 Times)* ขอDกอด ขอEสูน จักF#mคราวสิได้บ่น้อ ก่อนสิDจากงามงEอน สิโตนอ้าF#mยเเหน่ ต้องDจากร้างไEกล ก่อนที่F#mอ้ายสิไปทหาร เจ้าอย่าDลืมสัญEญา ของสF#mองเฮา อดเอาDเด้อ..E. ผู้สาวF#mอ้าย ย้อนหลีกบ่Dได้ ว่าเเม่นEดำเเต่มันคือF#mเเดง กูว่าเเล้วDตั๋ว...E ขี้เกี้ยมโดดใส่หน้F#mาผาก คันคากมันฮ้องใส่Dว่า ปีนี้สิหEนา ทหารลาF#mเเฟน Dโอ้ยย... หัวใEจสิขาดบF#mาดนี้ คือเป็นเเนDวนี้... มาEเป็นตาเม่ยกะF#mด้อ D2 ปี... ผู้Eสาวถ่าได้F#mอ้ายบ่ อดเจอใว้เDนาะ... อย่าไEปเลาะ... ไปดิ้น F#mสิเลอเด้อ... ( ซ้ำ * )Dอย่าคึดฮอต ผู้อื่Eน นอกจากอ้ายเด้ออีหF#mล่าเด้อ ยามนอนอ้ายกะละฝันฮอดเDจ้า สุคืนสุเเลง Eสิบ่มีบักหมาสี้เเม่F#mโตเลอมายาดควมฮักอมตะของเฮาได้ เDปลี่ยนเเปลง ผะเEลอมิได้ กูพอเยอะตายเหอF#mเเล้วเส ห่างเดียวมิได้เด้ ย้อนความฮักเด้ Dโอ้ยจักผะเลอEเด้ ละมีเเต่เด้กัF#mบเด้ โอ้ยยย Dเก้ย..ห่างกัน 2 Eปี กูละมิตายเสF#mบ้อ คั่นเจ้าสัญญาสิรอ อ้ายกะมิขอเผอหลาย Dขอเหอเจ้าฮักอ้ายผุเดีEยว บักอื่นบ่เกี่ยวเข้าเจF#mอเนาะ (เเค่นั้นละ อันย่าเว่าหนะ) Dอย่าเห้อได้เว้าผะเลอหEลาย ขออ้ายได้ทั่ง จักบาทเF#mเหน่ กะมิได้เเก้มาโดน โอ้ยยกูลDะสับสน เว้าEผิด เเหย่ใข่มดF#mเเดง เด้อสูเด้อ (ขอDกอด ขอEซูน) น้องF#mจ๋าพี่อยู่กองร้อยทุกวันน้องน้อย คอยเธอผ่านมา หัDวใจนายสิบนายร้อยมันน่าใจEน้อย นะแม่กานดา F#mทหารชั้นผู้น้อยรักเธอไม่น้อยคอย ตลอดเวลา (Dต้องจากร้างEไกล) อยู่ในกองF#mร้อยนอนก็ น้อยวิดเป็นร้อย ธรรมดา คิดถึงเDธอจนนอนน้อย เบี้ยเลี้ยงก็Eน้อยต่างต่างนาF#mนา อยากปลดประจำการ เปลี่ยนชุดทหาร ขอเธอแต่งงาน Dถ้าไม่ได้พบคงไม่ ต้องพEลัดและพราก ถ้าF#mไม่ได้เจอคงไม่ต้องลาและจาก Dดูรูปถ่ายก็รัก Eตายอย่างนี้ แค่ได้F#mยินเสียงก็รักเธอเป็นปี ...... Dแร็พอีสาน! คEรับผม ทริปเปิ้ลF#mพี! Yes Sir! โอ๊ยย น้อ... Dครั้งที่สองของลูกผู้ชายE ที่ต้องห่างหาย จากF#mส่งยีนส์ ผ่านโลกมามากมาย น้ำตาชายบ่เคยริน Dแต่จากน้องครั้งEนี้ บอกตรง ๆ อ้ายหF#mวั่นไหว ถ้ากลับมาน้องมีคนอื่น อ้ายกะบ่ฮู้สิเฮ็ดแนวใด๋ Dฝึกปฏิบัติเสร็จแล้ว อ้ายสิฟ้าวEลานายกลับมา กF#mลับมากอด มาหอม เจ้าแก้มแดง แม่ขวัญตา สัญDญากับอ้ายได้บ่ ว่าเจ้าสิEนอนกอดหมอนถ่า หาF#mกว่าเจ้าเปลี่ยนไป ให้เจ้านั้นกลายเป็นผีบ้าาา ( ซ้ำ *, * )
เนื้อร้อง : RAP ESAN + PPP + CP sming