ทหารลาแฟน คอร์ด - แร๊พอีสาน

ขอกอด ขอสูน จักคราวสิได้บ่น้อ ก่อนสิจากงามงอน สิโตนอ้ายเเหน่ ต้องจากร้างไกล ก่อนที่อ้ายสิไปทหาร เจ้าอย่าลืมสัญญา ของสองเฮา
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง ทหารลาแฟน และเนื้อร้อง ทหารลาแฟน แร๊พอีสาน เนื้อร้อง::ขอกอด ขอสูน จักคราวสิได้บ่น้อ ก่อนสิจากงามงอน สิโตนอ้ายเเหน่ ต้องจากร้างไกล ก่อน... คอร์ด ทหารลาแฟน, ทหารลาแฟน คอร์ดง่าย ๆ, ทหารลาแฟน แร๊พอีสาน spotify 4sh mp3 joox
Standard tuning / Capo fret 2 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด ทหารลาแฟน ของ แร๊พอีสาน คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro:D  EF#m(4 Times)* ขอDกอด  ขอEสูน  จักF#mคราวสิได้บ่น้อ
ก่อนสิDจากงามงEอน สิโตนอ้าF#mยเเหน่
ต้องDจากร้างไEกล ก่อนที่F#mอ้ายสิไปทหาร
เจ้าอย่าDลืมสัญEญา ของสF#mองเฮา----------อดเอาDเด้อ..E. ผู้สาวF#mอ้าย ย้อนหลีกบ่Dได้
ว่าเเม่นEดำเเต่มันคือF#mเเดง
กูว่าเเล้วDตั๋ว...E ขี้เกี้ยมโดดใส่หน้F#mาผาก
คันคากมันฮ้องใส่Dว่า ปีนี้สิหEนา ทหารลาF#mเเฟน
Dโอ้ยย... หัวใEจสิขาดบF#mาดนี้ คือเป็นเเนDวนี้...
มาEเป็นตาเม่ยกะF#mด้อ D2 ปี... ผู้Eสาวถ่าได้F#mอ้ายบ่
อดเจอใว้เDนาะ... อย่าไEปเลาะ... ไปดิ้น F#mสิเลอเด้อ...
( ซ้ำ * )Dอย่าคึดฮอต ผู้อื่Eน นอกจากอ้ายเด้ออีหF#mล่าเด้อ
ยามนอนอ้ายกะละฝันฮอดเDจ้า สุคืนสุเเลง
Eสิบ่มีบักหมาสี้เเม่F#mโตเลอมายาดควมฮักอมตะของเฮาได้
Dปลี่ยนเเปลง ผะเEลอมิได้ กูพอเยอะตายเหอF#mเเล้วเส
ห่างเดียวมิได้เด้ ย้อนความฮักเด้ Dโอ้ยจักผะเลอEเด้
ละมีเเต่เด้กัF#mบเด้ โอ้ยยย Dเก้ย..ห่างกัน 2 Eปี
กูละมิตายเสF#mบ้อ คั่นเจ้าสัญญาสิรอ
อ้ายกะมิขอเผอหลาย Dขอเหอเจ้าฮักอ้ายผุเดีEยว
บักอื่นบ่เกี่ยวเข้าเจF#mอเนาะ (เเค่นั้นละ อันย่าเว่าหนะ)
Dอย่าเห้อได้เว้าผะเลอหEลาย ขออ้ายได้ทั่ง
จักบาทเF#mเหน่ กะมิได้เเก้มาโดน โอ้ยยกูลDะสับสน
เว้าEผิด เเหย่ใข่มดF#mเเดง เด้อสูเด้อ
(ขอDกอด ขอEซูน) น้องF#mจ๋าพี่อยู่กองร้อยทุกวันน้องน้อย
คอยเธอผ่านมา หัDวใจนายสิบนายร้อยมันน่าใจEน้อย
นะแม่กานดา F#mทหารชั้นผู้น้อยรักเธอไม่น้อยคอย
ตลอดเวลา (Dต้องจากร้างEไกล) อยู่ในกองF#mร้อยนอนก็
น้อยวิดเป็นร้อย ธรรมดา คิดถึงเDธอจนนอนน้อย
เบี้ยเลี้ยงก็Eน้อยต่างต่างนาF#mนา อยากปลดประจำการ
เปลี่ยนชุดทหาร ขอเธอแต่งงาน Dถ้าไม่ได้พบคงไม่
ต้องพEลัดและพราก ถ้าF#mไม่ได้เจอคงไม่ต้องลาและจาก
Dดูรูปถ่ายก็รัก Eตายอย่างนี้ แค่ได้F#mยินเสียงก็รักเธอเป็นปี
...... Dแร็พอีสาน! คEรับผม ทริปเปิ้ลF#mพี! Yes Sir!
โอ๊ยย น้อ... Dครั้งที่สองของลูกผู้ชายE ที่ต้องห่างหาย
จากF#mส่งยีนส์ ผ่านโลกมามากมาย น้ำตาชายบ่เคยริน
Dแต่จากน้องครั้งEนี้ บอกตรง ๆ อ้ายหF#mวั่นไหว
ถ้ากลับมาน้องมีคนอื่น อ้ายกะบ่ฮู้สิเฮ็ดแนวใด๋
Dฝึกปฏิบัติเสร็จแล้ว อ้ายสิฟ้าวEลานายกลับมา
F#mลับมากอด มาหอม เจ้าแก้มแดง แม่ขวัญตา
สัญDญากับอ้ายได้บ่ ว่าเจ้าสิEนอนกอดหมอนถ่า
หาF#mกว่าเจ้าเปลี่ยนไป ให้เจ้านั้นกลายเป็นผีบ้าาา
( ซ้ำ *, * )
รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์
  • DChord key_d
  • EChord key_e
  • F#mChord key_f_sharp
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: ทหารลาแฟน - แร๊พอีสาน

เนื้อร้อง : RAP ESAN + PPP + CP sming
* ขอกอด ขอสูน จักคราวสิได้บ่น้อ
ก่อนสิจากงามงอน สิโตนอ้ายเเหน่
ต้องจากร้างไกล ก่อนที่อ้ายสิไปทหาร
เจ้าอย่าลืมสัญญา ของสองเฮา----------อดเอาเด้อ... ผู้สาวอ้าย ย้อนหลีกบ่ได้
ว่าเเม่นดำเเต่มันคือเเดง
กูว่าเเล้วตั๋ว... ขี้เกี้ยมโดดใส่หน้าผาก
คันคากมันฮ้องใส่ว่า ปีนี้สิหนา ทหารลาเเฟน
โอ้ยยยย.... หัวใจสิขาดบาดนี้ คือเป็นเเนวนี้...
มาเป็นตาเม่ยกะด้อ 2ปี... ผู้สาวถ่าได้อ้ายบ่
อดเจอใว้เนาะ... อย่าไปเลาะ... ไปดิ้น สิเลอเด้อ...----------(ซ้ำ*) ----------อย่าคึดฮอต ผู้อื่น นอกจากอ้ายเด้ออีหล่าเด้อ
ยามนอนอ้ายกะละฝันฮอดเจ้า สุคืนสุเเลง
สิบ่มีบักหมาสี้เเม่โตเลอมายาดควมฮักอมตะของเฮา
ได้!!! เปลี่ยนเเปลง ผะเลอมิได้
กูพอเยอะตายเหอเเล้วเส ห่างเดียวมิได้เด้
ย้อนความฮักเด้ โอ้ยจักผะเลอเด้ ละมีเเต่เด้กับเด้
โอ้ยยย เก้ย..ห่างกัน2ปี กูละมิตายเสบ้อ
คั่นเจ้าสัญญาสิรอ อ้ายกะมิขอเผอหลาย
ขอเหอเจ้าฮักอ้ายผุเดียว บักอื่นบ่เกี่ยวเข้าเจอ
เนาะ(เเค่นั้นละ อันย่าเว่าหนะ)
อย่าเห้อได้เว้าผะเลอหลาย ขออ้ายได้ทั่ง
จักบาทเเหน่ กะมิได้เเก้มาโดน โอ้ยยกูละสับสน
เว้าผิด เเหย่ใข่มดเเดง เด้อสูเด้อ----------(ขอกอด ขอซูน) น้องจ๋าพี่อยู่กองร้อยทุกวันน้องน้อย
คอยเธอผ่านมา หัวใจนายสิบนายร้อยมันน่าใจน้อย
นะแม่กานดา ทหารชั้นผู้น้อยรักเธอไม่น้อยคอย
ตลอดเวลา (ต้องจากร้างไกล) อยู่ในกองร้อยนอนก็
น้อยวิดเป็นร้อย ธรรมดา คิดถึงเธอจนนอนน้อย
เบี้ยเลี้ยงก็น้อยต่างต่างนานา อยากปลดประจำการ
เปลี่ยนชุดทหาร ขอเธอแต่งงาน ถ้าไม่ได้พบคงไม่
ต้องพลัดและพราก ถ้าไม่ได้เจอคงไม่ต้องลาและ
จาก ดูรูปถ่ายก็รัก ตายอย่างนี้ แค่ได้ยินเสียงก็รักเธอ
เป็นปี ...... แร็พอีสาน!!ครับผม ทริปเปิ้ลพี!! Yes Sir!!
โอ๊ยย น้อ ครั้งที่สองของลูกผู้ชาย ที่ต้องห่างหาย
จากส่งยีนส์ ผ่านโลกมามากมาย น้ำตาชายบ่เคยริน
แต่จากน้องครั้งนี้ บอกตรง ๆอ้ายหวั่นไหว
ถ้ากลับมาน้องมีคนอื่น อ้ายกะบ่ฮู้สิเฮ็ดแนวใด๋
ฝึกปฏิบัติเสร็จแล้ว อ้ายสิฟ้าวลานายกลับมา
กลับมากอด มาหอม เจ้าแก้มแดง แม่ขวัญตา
สัญญากับอ้ายได้บ่ ว่าเจ้าสินอนกอดหมอนถ่า
หากว่าเจ้าเปลี่ยนไป ให้เจ้านั้นกลายเป็นผีบ้าาาาา----------(ซ้ำ *, *)