คอร์ดเพลง ทะเลเช้า – Basement Tape

Lyric and chords

คอร์ดเพลง ทะเลเช้า และ เนื้อร้อง ทะเลเช้า ของ Basement Tape ::ไม่ต้องเสียเวลา แค่เราตื่นมาท้องทะเลยามเช้า สายลมเย็นแผ่วเบาไม่ต่างไปจากเมื่อวาน...

เนื้อร้อง: ทะเลเช้า - Basement Tape

ศิลปิน: Basement Tape | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลงไม่ต้องเสียเวลา แค่เราตื่นมาท้องทะเลยามเช้า สายลมเย็นแผ่วเบาไม่ต่างไปจากเมื่อวานออกเดิน ข้างกันไปย่ำบนหาดทราย รองเท้าที่เราถอดไว้จะมีเธอข้างกาย ไปทุกวันเพียง ฉันกับเธอ เพียง ฉันและเธอเพียง ฉันกับเธอ เพียง ฉันและเธอเพียง ฉันกับเธอ เพียง ฉันและเธอเพียง
ขยายกรอบเนื้อร้อง