ทะเลเช้า คอร์ด - Basement Tape

ไม่ต้องเสียเวลา แค่เราตื่นมา ท้องทะเลยามเช้า สายลมเย็นแผ่วเบา ไม่ต่างไปจากเมื่อวาน ออกเดิน ข้างกันไป ย่ำบนหาดทราย รองเท้าที่เราถอดไว้ จะมีเธอข้างกาย ไปทุกวัน เพียง ฉันกับเธอ เพียง ฉันและเธอ เพียง ฉันก...
คอร์ดเพลง ทะเลเช้า และเนื้อร้อง ทะเลเช้า Basement Tape เนื้อร้อง::ไม่ต้องเสียเวลา แค่เราตื่นมา ท้องทะเลยามเช้า สายลมเย็นแผ่วเบา ไม่ต่างไปจากเมื่อว...

เนื้อเพลง: ทะเลเช้า - Basement Tape

ศิลปิน Basement Tape | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ไม่ต้องเสียเวลา แค่เราตื่นมา ท้องทะเลยามเช้า สายลมเย็นแผ่วเบา ไม่ต่างไปจากเมื่อวาน ออกเดิน ข้างกันไป ย่ำบนหาดทราย รองเท้าที่เราถอดไว้ จะมีเธอข้างกาย ไปทุกวัน เพียง ฉันกับเธอ เพียง ฉันและเธอ เพียง ฉันกับเธอ เพียง ฉันและเธอ เพียง ฉันกับเธอ เพียง ฉันและเธอ เพียง