ทางของฝุ่น คอร์ด – อะตอม ชนกันต์

และ... ที่เธอเห็นแค่ฝุ่นมันเข้าตา ฉันไม่ได้ร้องไห้ อย่ามองกลับมา อย่าห่วงว่าฉันจะเสียใจ ที่ผ่านมาได้รักกัน เท่านั้นก็ดีแค่ไหน...
คอร์ดเพลง ทางของฝุ่น และ เนื้อร้อง ทางของฝุ่น ของ อะตอม ชนกันต์ ::และ... ที่เธอเห็นแค่ฝุ่นมันเข้าตา ฉันไม่ได้ร้องไห้ อย่ามองกลับมา อย่าห่วงว่าฉันจ...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง ทางของฝุ่น ของ อะตอม ชนกันต์
อย่าให้ฉัCmaj7นรั้ง เธอไBmว้เลย จากตAmรงนี้ยังอีกไกล ยังมีCmฝันที่เธอต้องไDขว่ ต้องCmaj7คว้า อย่าจมอยู่กับฉันเBmลย จากตDmรงนี้ ไม่มีG7ฉันมันคCmaj7งดีกว่า และวันCmaj7นี้ฉันเดินมาส่ง ด้วยน้ำBmตาฉันเดินมาEmส่ง Amให้เธอเจอทางที่ดี CmฉันจะคอยมองจากตรงDนี้ * และ... ที่เธอเห็Gนแค่ฝุ่นมันเข้าตา ฉัB7นไม่ได้ร้องไห้ Cmaj7อย่ามองกลับมา อย่าห่วงว่าฉัCmนจะเสียDใจ Gmaj7ที่ผ่านมาได้รักกัน B7เท่านั้นก็ดีแค่ไหน อย่าCmaj7กังวลฉันไม่เBmป็นไร แค่Amขอให้เธอไปได้ดีDกับทางของเธอInstru.:AmBmAmCm Dต่างคCmaj7นก็รู้ เรารู้Bmดี คน Am ๆ นี้มีไม่พอ ที่Cmจะทำให้เธอเป็นDสุข อย่าCmaj7งนั้น เธอควรได้เจอทางBmที่ดี วันพรุ่Dmงนี้เธอต้องG7เจอคนที่Cmaj7ดีกว่า และวันCmนี้ฉันเดินมาส่ง ด้วยน้BmำตาฉันเดินมาEmส่ง ใAmห้เธอเจอทางที่Bmดี ฉันจCmะคอยมองจากตรงนี้D ( ซ้ำ * )Instru:AmBmAmBm Eแค่Cmaj7ขอให้เธอไปได้ดีกับBmทางของEเธอ ให้ได้Amเจอกับสิ่งที่เDธอเคยGฝัน ฉันคCmaj7นนี้มีไม่พอที่จะBmพาเธอไปตรงEmนั้น ฉันจะAmยอมปล่อยไป ไม่เป็นไรCmอย่าห่วD( ซ้ำ * )Instru:AmBmAmCm DGmaj7ทางของเธอ
 • Cmaj7
 • Bm
 • Am
 • Cm
 • D
 • Dm
 • G7
 • Em
 • G
 • B7
 • Gmaj7
 • E
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ทางของฝุ่น - อะตอม ชนกันต์

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง/ทำนอง : ชนกันต์ รัตนอุดม | เรียบเรียง : กันต์ รุจิณรงค์, กวิน อินทวงษ์, บริพัตร หวานคำเพราะ
อย่าให้ฉันรั้ง เธอไว้เลย จากตรงนี้ยังอีกไกล
ยังมีฝันที่เธอต้องไขว่ ต้องคว้า อย่าจมอยู่กับฉันเลย
จากตรงนี้ ไม่มีฉันมันคงดีกว่า ----------และวันนี้ฉันเดินมาส่ง ด้วยน้ำตาฉันเดินมาส่ง 
ให้เธอเจอทางที่ดี ฉันจะคอยมองจากตรงนี้ ----------* และ... ที่เธอเห็นแค่ฝุ่นมันเข้าตา ฉันไม่ได้ร้องไห้
อย่ามองกลับมา อย่าห่วงว่าฉันจะเสียใจ
ที่ผ่านมาได้รักกัน เท่านั้นก็ดีแค่ไหน
อย่ากังวลฉันไม่เป็นไร แค่ขอให้เธอไปได้ดีกับทางของเธอ----------ต่างคนก็รู้ เรารู้ดี คน ๆ นี้มีไม่พอ
ที่จะทำให้เธอเป็นสุข อย่างนั้น เธอควรได้เจอทางที่ดี 
วันพรุ่งนี้เธอต้องเจอคนที่ดีกว่า 
และวันนี้ฉันเดินมาส่ง ด้วยน้ำตาฉันเดินมาส่ง 
ให้เธอเจอทางที่ดี ฉันจะคอยมองจากตรงนี้ 
(ซ้ำ *)
แค่ขอให้เธอไปได้ดีกับทางของเธอ
ให้ได้เจอกับสิ่งที่เธอเคยฝัน
ฉันคนนี้มีไม่พอที่จะพาเธอไปตรงนั้น 
ฉันจะยอมปล่อยไป ไม่เป็นไรอย่าห่วง 
(ซ้ำ *)
ทางของเธอ