ทำบุญด้วยอะไร คอร์ด – ธานินทร์ อินทรเทพ

8..ผู้หญิง ที่สวยอย่างคุณทำบุญ ไว้ด้วยอะไรจึงสวยน่าพิสมัยน่ารักน่าใคร่ พริ้งพราวคงถวาย มะลิไหว้พระวรรณะจึงได้นวลขาวเนตรน้อย ดั่งสอยจากดาวกระพริบพร่างพราว หนาวใจตักบาตร คงใส่ ด้วยข้าวหอมจึงสวย ละม่อมละ...
คอร์ดเพลง ทำบุญด้วยอะไร และ เนื้อร้อง ทำบุญด้วยอะไร ของ ธานินทร์ อินทรเทพ ::8..ผู้หญิง ที่สวยอย่างคุณทำบุญ ไว้ด้วยอะไรจึงสวยน่าพิสมัยน่ารักน่าใคร่ พริ้งพราว...

เนื้อเพลง : ทำบุญด้วยอะไร - ธานินทร์ อินทรเทพ

ศิลปิน: ธานินทร์ อินทรเทพ | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง

8..ผู้หญิง ที่สวยอย่างคุณทำบุญ ไว้ด้วยอะไรจึงสวยน่าพิสมัยน่ารักน่าใคร่ พริ้งพราวคงถวาย มะลิไหว้พระวรรณะจึงได้นวลขาวเนตรน้อย ดั่งสอยจากดาวกระพริบพร่างพราว หนาวใจตักบาตร คงใส่ ด้วยข้าวหอมจึงสวย ละม่อมละไมบุญทาน ที่ทำ ด้วยเต็มใจเธอจึงได้พรสี่ประการอายุ วรรณะ สุขะพละและปฏิภาณเพียงพบ เจ้านั้นไม่นานพี่ซมพี่ซาน ลุ่มหลงดนตรี 32 Bars..31...32..ผู้หญิง ที่สวยอย่างคุณทำบุญ ไว้ด้วยอะไรจึงสวยน่าพิสมัยน่ารักน่าใคร่ พริ้งพราวคงถวาย มะลิไหว้พระวรรณะจึงได้นวลขาวเนตรน้อย ดั่งสอยจากดาวกระพริบพร่างพราว หนาวใจตักบาตร คงใส่ ด้วยข้าวหอมจึงสวย ละม่อมละไมบุญทาน ที่ทำ ด้วยเต็มใจเธอจึงได้พรสี่ประการอายุ วรรณะ สุขะพละและปฏิภาณเพียงพบ เจ้านั้นไม่นานพี่ซมพี่ซาน ลุ่มหลง...

ขยายกรอบเนื้อร้อง