ทำร้ายใจ คอร์ด – น้องเจนนี่

แรก ๆ แสนดีจนฉันตายใจ เวลาผ่านไป เธอทำร้ายใจไม่เหลือชิ้นดี เคยรักกันมายังไง เธอจำได้ไหมคนดี จบกันและพอกันที ยอมเสียใจ...
Standard Tuning
คอร์ดเพลง ทำร้ายใจ และ เนื้อร้อง ทำร้ายใจ ของ น้องเจนนี่ ::แรก ๆ แสนดีจนฉันตายใจ เวลาผ่านไป เธอทำร้ายใจไม่เหลือชิ้นดี เคยรักกันมายังไง เธอจ...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง ทำร้ายใจ ของ น้องเจนนี่
Intro:CEm AmFGCCหลงคิดไปเองว่าเป็นเจ้าEmหญิง ที่จริงไม่ใช่เลยAmหนา ถ้อยคำที่เธอพูดFมา... มีแต่คำสัญญาลวงGกัน Cไม่คิดไปเลยจะเป็นแบEmบนี้ มันเศร้าอะไรอย่าAmงนี้ ผู้ชายที่เคยแสนFดี... กลับมาหายไปไหนGกัน *Am จะจับมือกัน จะบอกรัEmกกันทุกค่ำคืน Am เคยบอกจะยืนเคียงข้าEmงฉัน Am แต่ในวันนี้...Em เธอมาเปลี่ยนผัน ในวันที่Fฉัน... นั้นรักเธอหมดGใจ ** แรCก ๆ แสนEmดีจนฉันตAmายใจ เวลาผ่านFไป เธอทำร้ายGใจไม่เหลือชิ้Cนดี เคยFรักกันมายังGไง เธอEmจำได้ไหมคAmนดี จบFกันและพอกันGที ยอมเสียCใจ (G) Instru:C EmAmF GCF GEm AmF GC( ซ้ำ *, **, ** )FคยรักกันมายัGงไง เธEmอจำได้ไหมAmคนดี จFบกันและพอกัGนที ยอมเสีCยใจ
  • C
  • Em
  • Am
  • F
  • G
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ทำร้ายใจ - น้องเจนนี่

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
หลงคิดไปเองว่าเป็นเจ้าหญิง ที่จริงไม่ใช่เลยหนา
ถ้อยคำที่เธอพูดมา... มีแต่คำสัญญาลวงกัน 
ไม่คิดไปเลยจะเป็นแบบนี้ มันเศร้าอะไรอย่างนี้ 
ผู้ชายที่เคยแสนดี... กลับมาหายไปไหนกัน----------* จะจับมือกัน จะบอกรักกันทุกค่ำคืน
 เคยบอกจะยืนเคียงข้างฉัน 
 แต่ในวันนี้... เธอมาเปลี่ยนผัน
ในวันที่ฉัน... นั้นรักเธอหมดใจ ----------** แรก ๆ แสนดีจนฉันตายใจ
เวลาผ่านไป เธอทำร้ายใจไม่เหลือชิ้นดี
เคยรักกันมายังไง เธอจำได้ไหมคนดี 
จบกันและพอกันที ยอมเสียใจ 
(ซ้ำ *, **, **)
เคยรักกันมายังไง เธอจำได้ไหมคนดี 
จบกันและพอกันที ยอมเสียใจ