ทำร้าย คอร์ด – มอร์กะจาย

อย่ามาทำร้ายกันเลย ไม่ทำ บอกคำไม่รักซักคำ ก็เข้าใจ ว่าเธอไม่รักฉันเลย รู้ตัวไว้ ไม่มีความหมายก็จบกัน...
คอร์ดเพลง ทำร้าย และ เนื้อร้อง ทำร้าย ของ มอร์กะจาย ::อย่ามาทำร้ายกันเลย ไม่ทำ บอกคำไม่รักซักคำ ก็เข้าใจ ว่าเธอไม่รักฉันเลย รู้ตัวไว้ ...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง ทำร้าย ของ มอร์กะจาย
Intro:F#m EF#m(2 Times)Aเธอไม่เคยรัก Bmเธอไม่เคยแคร์ C#m ไม่เคยดูแลกลับทำDร้าย Instru:F#m ED E(3 Times)F#m EDF#m ต้องทรEมานต้อDงร้อนหัวEใจ F#m อยู่อยู่กันไEป ความDหมายไม่Eมี F#mให้บอกกันEเลย ถ้าDฉันไม่Eดี F#m ถ้าไม่ต้องEการ ให้DฉันไC#ด้รู้ ว่าไม่Bmรัก ไม่F#mแคร์ ไม่รักBmแท้ กลับDเอาคนนั้นมาเก็บC#ไว้ อย่ามาทำร้ายกัF#mนเลย ไม่Eทำ บอกคำไม่รักF#mซักคำ ก็เข้าEใจ ว่าเธอไม่รักฉัF#mนเลย รู้Eตัวไว้ ไDม่มีความหมายก็จบC#กัน Instru:F#m ED E(3 Times)F#m EDF#m ใจคอจะEทำให้Dฉันสิ้นEใจ F#m เจ็บปวดอย่าEงไร ตัDวฉันก็Eทน F#m หากต้องการใEคร คนไDหนสักEคน F#m ไม่ต้องบรรEยาย ให้Dฉันได้C#รู้ เมื่อไม่Bmรัก ไม่F#mแคร์ ไม่รักBmแท้ กลับDเอาคนนั้นมาเก็บC#ไว้ อย่ามาทำร้ายกัF#mนเลย ไม่Eทำ บอกคำไม่รักF#mซักคำ ก็เข้าEใจ ว่าเธอไม่รักฉัF#mนเลย รู้Eตัวไว้ ไDม่มีความหมายก็จบC#กัน Instru:F#m ED E(3 Times)F#m ED C#เมื่อไม่Bmรัก ไม่F#mแคร์ ไม่รักBmแท้ อย่ามาทำร้ายกัF#mนเลย ไม่Eทำ บอกคำไม่รักF#mซักคำ ก็เข้าEใจ ว่าเธอไม่รักฉัF#mนเลย รู้Eตัวไว้ Dไม่มีความหมายก็จบแC#ล้ว เธอ Outro:F#m ED E(3 Times)F#m ED
  • A
  • Bm
  • C#m or Db
  • D
  • F#m or Gb
  • E
  • C# or Db
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ทำร้าย - มอร์กะจาย

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
เธอไม่เคยรัก เธอไม่เคยแคร์ ไม่เคยดูแลกลับทำร้าย
 ต้องทรมานต้องร้อนหัวใจ อยู่อยู่กันไป ความหมายไม่มี
ให้บอกกันเลย ถ้าฉันไม่ดี ถ้าไม่ต้องการ ให้ฉันได้รู้ ----------ว่าไม่รัก ไม่แคร์ ไม่รักแท้ กลับเอาคนนั้นมาเก็บไว้ 
อย่ามาทำร้ายกันเลย ไม่ทำ 
บอกคำไม่รักซักคำ ก็เข้าใจ ว่าเธอไม่รักฉันเลย รู้ตัวไว้ 
 ไม่มีความหมายก็จบกัน 
 ใจคอจะทำให้ฉันสิ้นใจ เจ็บปวดอย่างไร ตัวฉันก็ทน
 หากต้องการใคร คนไหนสักคน
 ไม่ต้องบรรยาย ให้ฉันได้รู้ ----------เมื่อไม่รัก ไม่แคร์ ไม่รักแท้ กลับเอาคนนั้นมาเก็บไว้ 
อย่ามาทำร้ายกันเลย ไม่ทำ 
บอกคำไม่รักซักคำ ก็เข้าใจ ว่าเธอไม่รักฉันเลย รู้ตัวไว้ 
 ไม่มีความหมายก็จบกัน 
เมื่อไม่รัก ไม่แคร์ ไม่รักแท้ 
อย่ามาทำร้ายกันเลย ไม่ทำ บอกคำไม่รักซักคำ ก็เข้าใจ
ว่าเธอไม่รักฉันเลย รู้ตัวไว้
ไม่มีความหมายก็จบแล้ว เธอ