ทำร้าย คอร์ด – มอร์กะจาย

อย่ามาทำร้ายกันเลย ไม่ทำ บอกคำไม่รักซักคำ ก็เข้าใจ ว่าเธอไม่รักฉันเลย รู้ตัวไว้ ไม่มีความหมายก็จบกัน...
คอร์ดเพลง ทำร้าย และ เนื้อร้อง ทำร้าย ของ มอร์กะจาย ::อย่ามาทำร้ายกันเลย ไม่ทำ บอกคำไม่รักซักคำ ก็เข้าใจ ว่าเธอไม่รักฉันเลย รู้ตัวไว้ ...
คอร์ดเพลง ทำร้าย และ เนื้อร้อง ทำร้าย ของ มอร์กะจาย ::อย่ามาทำร้ายกันเลย ไม่ทำ บอกคำไม่รักซักคำ ก็เข้าใจ ว่าเธอไม่รักฉันเลย รู้ตัวไว้ ...
Intro:F#m EF#m(2 Times)Aเธอไม่เคยรัก Bmเธอไม่เคยแคร์ C#m ไม่เคยดูแลกลับทำDร้าย Instru:F#m ED E(3 Times)F#m EDF#m ต้องทรEมานต้อDงร้อนหัวEใจ F#m อยู่อยู่กันไEป ความDหมายไม่Eมี F#mให้บอกกันEเลย ถ้าDฉันไม่Eดี F#m ถ้าไม่ต้องEการ ให้DฉันไC#ด้รู้ ว่าไม่Bmรัก ไม่F#mแคร์ ไม่รักBmแท้ กลับDเอาคนนั้นมาเก็บC#ไว้ อย่ามาทำร้ายกัF#mนเลย ไม่Eทำ บอกคำไม่รักF#mซักคำ ก็เข้าEใจ ว่าเธอไม่รักฉัF#mนเลย รู้Eตัวไว้ ไDม่มีความหมายก็จบC#กัน Instru:F#m ED E(3 Times)F#m EDF#m ใจคอจะEทำให้Dฉันสิ้นEใจ F#m เจ็บปวดอย่าEงไร ตัDวฉันก็Eทน F#m หากต้องการใEคร คนไDหนสักEคน F#m ไม่ต้องบรรEยาย ให้Dฉันได้C#รู้ เมื่อไม่Bmรัก ไม่F#mแคร์ ไม่รักBmแท้ กลับDเอาคนนั้นมาเก็บC#ไว้ อย่ามาทำร้ายกัF#mนเลย ไม่Eทำ บอกคำไม่รักF#mซักคำ ก็เข้าEใจ ว่าเธอไม่รักฉัF#mนเลย รู้Eตัวไว้ ไDม่มีความหมายก็จบC#กัน Instru:F#m ED E(3 Times)F#m ED C#เมื่อไม่Bmรัก ไม่F#mแคร์ ไม่รักBmแท้ อย่ามาทำร้ายกัF#mนเลย ไม่Eทำ บอกคำไม่รักF#mซักคำ ก็เข้าEใจ ว่าเธอไม่รักฉัF#mนเลย รู้Eตัวไว้ Dไม่มีความหมายก็จบแC#ล้ว เธอ Outro:F#m ED E(3 Times)F#m ED
ศิลปิน: มอร์กะจาย | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง