ทำไม่ได้ คอร์ด – ฟรุ๊ตตี้

น้ำตาฉันไม่มีจะไหล ให้ใครอีกแล้วสูญสิ้น ไม่อยากจะเจอ ไม่อยากได้ยินไม่กิน ไม่นอนไม่ฟัง หรือเธอเห็นว่าเป็นแบบนี้...
คอร์ดเพลง ทำไม่ได้ และ เนื้อร้อง ทำไม่ได้ ของ ฟรุ๊ตตี้ ::น้ำตาฉันไม่มีจะไหล ให้ใครอีกแล้วสูญสิ้น ไม่อยากจะเจอ ไม่อยากได้ยินไม่กิน ไม่นอนไ...
คอร์ดและเนื้อร้อง ทำไม่ได้ ของ ฟรุ๊ตตี้
Intro:FBb CFBb Am Bb CหรือFเธอคิดว่Amาคนอย่างฉัน ต้านBbทานอะไรก็Fได้ จะBbบอกอะไรไม่Gmเคยเกรงใจ ไม่Bbเคยจะแคร์ฉันCเลย แนFะนำฉันรู้จักAmใครคนหนึ่ง ช่างBbทำได้อย่างเฉFยเมย เจ็Bbบจนจะตาย ก็Cตายซะเลย Bbยังดีกว่าจำต้องCยอมรับ ฉันทำไFม่ได้ ให้C/Eยอมรับรู้ จัBbบมือ กับคนของCเธอ ทำไม่Fได้ หัวC/Eใจของเธออยู่Bbไหน จะเปGmลี่ยนดวงใจ ช่าBbงทำได้อย่างเลือCดเย็น * น้FำตาฉันไAmม่มีจะไหล ให้ใBbครอีกแล้วสูญFสิ้น ไม่Bbอยากจะเจอ ไม่Gmอยากได้ยิน ไBbม่กิน ไม่นอนไม่Cฟัง หรืFอเธอเห็นAmว่าเป็นแบบนี้ โชBbคดีจับได้สองFอย่าง ก็Bbบอกกันไปว่าGmไม่มีทาง ไม่BbมีใครCยอมรับFได้ C ** ฉันทำไม่Fได้ ให้C/Eยอมรับรู้ จัBbบมือ กับคนของCเธอ ทำไFม่ได้ หัวC/Eใจของเธออยู่Bbไหน จะGmเปลี่ยนดวงใจ ช่างBbทำได้อย่างเลือดCเย็น ทำไม่Fได้ ให้C/Eยอมรับรู้ จัBbบมือ กับคนของเCธอ ทำไม่ไFด้ หัวC/Eใจของเธออยู่Bbไหน จะGmเปลี่ยนดวงใจ ช่าBbงทำได้อย่างเลือดCเย็น ทำไม่ได้ Instru:F C/EBb FGm CBb FBb FGm BbC( ซ้ำ *, ** )Outro:FBb CFBb Am Bb C
  • F
  • Am
  • Bb or A#
  • Gm
  • C
  • C/E (Slash)
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ สามารถดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ทำไม่ได้ - ฟรุ๊ตตี้

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
หรือเธอคิดว่าคนอย่างฉัน ต้านทานอะไรก็ได้ 
จะบอกอะไรไม่เคยเกรงใจ ไม่เคยจะแคร์ฉันเลย 
แนะนำฉันรู้จักใครคนหนึ่ง ช่างทำได้อย่างเฉยเมย 
เจ็บจนจะตาย ก็ตายซะเลย
 ยังดีกว่าจำต้องยอมรับ----------ฉันทำไม่ได้ ให้ยอมรับรู้ จับมือ กับคนของเธอ 
ทำไม่ได้ หัวใจของเธออยู่ไหน 
จะเปลี่ยนดวงใจ ช่างทำได้อย่างเลือดเย็น ----------* น้ำตาฉันไม่มีจะไหล ให้ใครอีกแล้วสูญสิ้น 
ไม่อยากจะเจอ ไม่อยากได้ยิน ไม่กิน ไม่นอนไม่ฟัง 
หรือเธอเห็นว่าเป็นแบบนี้ โชคดีจับได้สองอย่าง 
ก็บอกกันไปว่าไม่มีทาง ไม่มีใครยอมรับได้ ----------** ฉันทำไม่ได้ ให้ยอมรับรู้ จับมือ กับคนของเธอ 
ทำไม่ได้ หัวใจของเธออยู่ไหน 
จะเปลี่ยนดวงใจ ช่างทำได้อย่างเลือดเย็น 
ทำไม่ได้ ให้ยอมรับรู้ จับมือ กับคนของเธอ 
ทำไม่ได้ หัวใจของเธออยู่ไหน 
จะเปลี่ยนดวงใจ ช่างทำได้อย่างเลือดเย็น ทำไม่ได้ 
(ซ้ำ *, **)