ทิ้งไว้ในใจ คอร์ด – Big Ass

ให้เธอทิ้งไว้ อยู่ในใจเธอแล้วกัน รักที่ได้จากฉัน ทิ้งมันไว้ที่เก่า เอาไว้ที่เดิม เผื่อวันหนึ่ง หากเธอต้องไม่เหลือใคร เธอยังเหลือฉันอยู่ ให้รู้ว่าเธอนั้น มีฉัน อยู่ในใจ...
Tuning Down ½ to Eb
คอร์ดเพลง ทิ้งไว้ในใจ และ เนื้อร้อง ทิ้งไว้ในใจ ของ Big Ass ::ให้เธอทิ้งไว้ อยู่ในใจเธอแล้วกัน รักที่ได้จากฉัน ทิ้งมันไว้ที่เก่า เอาไว้ที่เดิม...
Standard Tuning / Capo Bar 1
คอร์ดและเนื้อร้อง ทิ้งไว้ในใจ ของ Big Ass
Tuning Down ½ to Eb
Intro:GCGCGเธอจะทิ้งฉันไปใช่ไCหม อย่างนั้นก็ห้ามไม่Gได้ ในเมื่อฉันไม่มีควาCมหมาย ห้ามDไปก็เท่านั้น Gแต่จะขอร้องเธอสักคCรั้ง ว่ารักที่ฉันเคยGให้ จะเอาไว้ที่เธอได้ไCหม แม้เDธอจะไม่ต้องการ *Em ไม่ต้องเอาไปDทิ้ง ให้มันไกลสายตCา ไม่ต้องเอาไปไDหน ** ให้เธอGทิ้งไว้ อยู่ในใจCเธอแล้วกัน รักที่ได้Gจากฉัน ทิ้งมันไว้Cที่เก่า เอาDไว้ที่เดิม เผื่อGวันหนึ่ง (เผื่อสักวัน) หากเธอต้องไCม่เหลือใคร เธอยังเหลือBmฉันอยู่ ให้รู้ว่าเธอAmนั้น มีDฉัน อยู่ในใจ Instru.:GCGไม่อยากเห็นเธอไปกับเขCา อยากรั้งเอาไว้ให้ไGด้ แต่ก็รู้ว่าคงจะCสายเกินไDปสำหรับฉัน Gเก็บความรักฉันไว้ให้Cดี เมื่อวันไหนที่เธอร้องGให้ หากเธอค้นหัวใจ จะCรู้ว่าเDธอยังคงมีฉัน ( ซ้ำ *, ** )Instru:EmDCD( ซ้ำ ** )Gรักที่ได้จากCฉัน ใจที่ฉันเคยใGห้ เอาไว้ที่เธอได้ไCหม (ทิ้งDไว้ในหัวใจ) Gแม้ว่าเธอไม่Cรัก แม้ฉันห้ามไม่Gได้ แต่จะขอรักเธอต่อCไป (จะยังDไงก็รักเธGอ)
  • G
  • C
  • D
  • Em
  • Bm
  • Am
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ทิ้งไว้ในใจ - Big Ass

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
เธอจะทิ้งฉันไปใช่ไหม อย่างนั้นก็ห้ามไม่ได้
ในเมื่อฉันไม่มีความหมาย ห้ามไปก็เท่านั้น
แต่จะขอร้องเธอสักครั้ง ว่ารักที่ฉันเคยให้
จะเอาไว้ที่เธอได้ไหม แม้เธอจะไม่ต้องการ----------* ไม่ต้องเอาไปทิ้ง ให้มันไกลสายตา 
ไม่ต้องเอาไปไหน----------** ให้เธอทิ้งไว้ อยู่ในใจเธอแล้วกัน
รักที่ได้จากฉัน ทิ้งมันไว้ที่เก่า
เอาไว้ที่เดิม เผื่อวันหนึ่ง (เผื่อสักวัน)
หากเธอต้องไม่เหลือใคร เธอยังเหลือฉันอยู่
ให้รู้ว่าเธอนั้น มีฉัน อยู่ในใจ ----------ไม่อยากเห็นเธอไปกับเขา อยากรั้งเอาไว้ให้ได้ 
แต่ก็รู้ว่าคงจะสายเกินไปสำหรับฉัน
เก็บความรักฉันไว้ให้ดี เมื่อวันไหนที่เธอร้องให้
หากเธอค้นหัวใจ จะรู้ว่าเธอยังคงมีฉัน
(ซ้ำ *, **)...ดนตรี...(ซ้ **)
รักที่ได้จากฉัน ใจที่ฉันเคยให้
เอาไว้ที่เธอได้ไหม (ทิ้งไว้ในหัวใจ)
แม้ว่าเธอไม่รัก แม้ฉันห้ามไม่ได้
แต่จะขอรักเธอต่อไป (จะยังไงก็รักเธอ)