ที่ว่าง คอร์ด – Pause

หากเคียงชิดใกล้ แต่เธอต้องทิ้งทุกอย่างเพื่อฉัน ประโยชน์ที่ใด หากรักทำร้ายตัวเอง หากเดินแนบกาย มีพลั้งต้องล้มลงเจ็บด้วยกัน ห่างเพียงนิดเดียว ให้รักเป็นสายลมผ่านระหว่างเรา...
Tuning Down ½ to Eb
คอร์ดเพลง ที่ว่าง และ เนื้อร้อง ที่ว่าง ของ Pause ::หากเคียงชิดใกล้ แต่เธอต้องทิ้งทุกอย่างเพื่อฉัน ประโยชน์ที่ใด หากรักทำร้ายตัวเอง ...
Standard Tuning / Capo Bar 1
คอร์ดและเนื้อร้อง ที่ว่าง ของ Pause
Tuning Down ½ to Eb
Intro:AmGFEmCCวันที่เวียนเปลี่ยน วันที่เลยผ่าน Fรักคงมั่น C เราไม่เคยห่าง เคียงคู่ชิดใกล้ Fทุกเวลา Cยอมทิ้งความผัน ยอมทุก ๆ อย่าง F ให้กันและกัน Cเพียงได้เคียงข้าง เพียงได้ร่วมทาง Fโอ้รักนิรันดร์ * Amก่อน Bmเคย คิCดว่ารักต้องอFยู่ด้วยกัGนตลอด Amเติบ โBmตจึง ไCด้รู้ความจFริง G ** หากเคียงชิดใCกล้ แต่เEmธอต้องทิ้งทุกอFย่างเพื่อGฉัน ประโยชน์ที่Cใด หากEmรักทำร้ายตัวFเอง G หากเดินแนบCกาย มีพEmลั้งต้องล้มลงเFจ็บด้วยGกัน ห่างเพียงนิดเCดียว ให้Emรักเป็นสายลมFผ่านระหว่างเGรา แบ่งที่Amว่างตรงกลางไว้คอGย เพื่อให้เFธอได้ตามหาGฝัน ของเธอ Instru.:CCเรียนรู้รักอย่างรู้คุณค่า Fฝันไม่ไกล Cบินไปตามทาง หาดวงตะวัน F ที่เธอต้องการ Cไม่มีฉุดรั้ง ไม่มีดึงดัน Fเราเข้าใจ C รักยังแสนหวาน รักยังไม่เปลี่ยน F เคียงคู่กัน ( ซ้ำ *, ** )Amแบ่งที่ว่างตรงกGลางไว้คอย เพื่Fอให้เราได้ตามGหาฝัน วันเวG#ลาที่เราห่างไกล ความเข้Bbาใจจะทำให้เราใกล้กัน กลับกG#ลายเปลี่ยนเป็นพลัG( ซ้ำ **, ** )แบ่งที่Amว่างตรงกลางไว้คGอย เพื่อให้Fเราได้ถึงดั่งGฝัน F Fm ร่วมCกัน
  • C
  • F
  • Am
  • Bm
  • G
  • Em
  • Bb or A#
  • Fm
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ที่ว่าง - Pause

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
วันที่เวียนเปลี่ยน วันที่เลยผ่าน
รักคงมั่น เราไม่เคยห่าง เคียงคู่ชิดใกล้ ทุกเวลา
ยอมทิ้งความผัน ยอมทุก ๆ อย่าง ให้กันและกัน
เพียงได้เคียงข้าง เพียงได้ร่วมทาง โอ้รักนิรันดร์----------* ก่อน เคย คิดว่ารักต้องอยู่ด้วยกันตลอด
เติบ โตจึง ได้รู้ความจริง ----------** หากเคียงชิดใกล้ แต่เธอต้องทิ้งทุกอย่างเพื่อฉัน
ประโยชน์ที่ใด หากรักทำร้ายตัวเอง 
หากเดินแนบกาย มีพลั้งต้องล้มลงเจ็บด้วยกัน
ห่างเพียงนิดเดียว ให้รักเป็นสายลมผ่านระหว่างเรา----------แบ่งที่ว่างตรงกลางไว้คอย 
เพื่อให้เธอได้ตามหาฝัน ของเธอ ----------เรียนรู้รักอย่างรู้คุณค่า ฝันไม่ไกล
บินไปตามทาง หาดวงตะวัน ที่เธอต้องการ
ไม่มีฉุดรั้ง ไม่มีดึงดัน เราเข้าใจ
 รักยังแสนหวาน รักยังไม่เปลี่ยน เคียงคู่กัน
(ซ้ำ *, **)
แบ่งที่ว่างตรงกลางไว้คอย เพื่อให้เราได้ตามหาฝัน
วันเวลาที่เราห่างไกล 
ความเข้าใจจะทำให้เราใกล้กัน
กลับกลายเปลี่ยนเป็นพลัง 
(ซ้ำ **, **)
แบ่งที่ว่างตรงกลางไว้คอย
เพื่อให้เราได้ถึงดั่งฝัน ร่วมกัน