ที่เหลือ…คือชะตากรรม คอร์ด – Justin

ที่เหลือ...ก็ตามชะตากรรม ให้ฟ้ามันพา มันนำไป ไม่ว่ายังไง ฉันยอม ทำแล้ว ทำไป ทุกทุกอย่าง และคิดว่ามันดีที่สุด ที่เคยได้ทำให้ใคร ให้ไปหมดใจแล้ว ทุ่มเทสุดเรี่ยวแรง สุดชีวิต...สุดวิญญาณ มากกว่านี้ไม่มีให้...
คอร์ดเพลง ที่เหลือ...คือชะตากรรม และ เนื้อร้อง ที่เหลือ...คือชะตากรรม ของ Justin ::ที่เหลือ...ก็ตามชะตากรรม ให้ฟ้ามันพา มันนำไป ไม่ว่ายังไง ฉันยอม ทำแล้ว ทำไป ทุกท...

เนื้อเพลง : ที่เหลือ...คือชะตากรรม - Justin

ศิลปิน: Justin | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง

ที่เหลือ...ก็ตามชะตากรรม ให้ฟ้ามันพา มันนำไป ไม่ว่ายังไง ฉันยอม ทำแล้ว ทำไป ทุกทุกอย่าง และคิดว่ามันดีที่สุด ที่เคยได้ทำให้ใคร ให้ไปหมดใจแล้ว ทุ่มเทสุดเรี่ยวแรง สุดชีวิต...สุดวิญญาณ มากกว่านี้ไม่มีให้เธอแล้ว ฉันให้ไปจนหมดแล้ว ก็แล้วแต่...ที่เหลือจะเป็นไง มากกว่านี้ฉันคงไม่มีแล้ว ให้ไปจนหยดสุดท้าย ฉันเสียใจ...ถ้ามันยังดีไม่พอ ที่เหลือ...ก็คือชะตากรรม ที่ฉันไม่มีปัญญาเปลี่ยน ให้ได้ดังใจ ต้องยอม หากฉัน ไม่มีวันมีเธอ อย่างน้อยได้ทำทุกทุกอย่าง เท่าที่ใจฉันต้องการ ให้ไปหมดใจแล้ว ทุ่มเทสุดเรี่ยวแรง สุดชีวิต...สุดวิญญาณ มากกว่านี้ไม่มีให้เธอแล้ว ฉันให้ไปจนหมดแล้ว ก็แล้วแต่...ที่เหลือจะเป็นไง มากกว่านี้ฉันคงไม่มีแล้ว ให้ไปจนหยดสุดท้าย ฉันเสียใจ...ถ้ามันยังดีไม่พอ มากกว่านี้ไม่มีให้เธอแล้ว ฉันให้ไปจนหมดแล้ว ก็แล้วแต่...ที่เหลือจะเป็นไง มากกว่านี้ฉันคงไม่มีแล้ว ให้ไปจนหยดสุดท้าย ฉันเสียใจ...ถ้ามันยังดีไม่พอ

ขยายกรอบเนื้อร้อง