ทุกวินาที คอร์ด – เจมส์ เรืองศักดิ์

หากความคิดถึงของฉันลอยไป ก็ขอให้เธอเก็บมันเอาไว้ เมื่อเธออ่อนล้าและกำลังร้องไห้ จะเป่าสิ่งร้ายไปจากเธอ...
คอร์ดเพลง ทุกวินาที และ เนื้อร้อง ทุกวินาที ของ เจมส์ เรืองศักดิ์ ::หากความคิดถึงของฉันลอยไป ก็ขอให้เธอเก็บมันเอาไว้ เมื่อเธออ่อนล้าและกำลังร้องไห้ ...
Standard Tuning / Capo Bar 3
คอร์ดและเนื้อร้อง ทุกวินาที ของ เจมส์ เรืองศักดิ์
Intro:FCDmBbFmaj7ไม่ว่าตอนนี้Gmเธอจะอยู่ไหน Dm รักของBbฉันจะส่งGmไปจนถึCงเธอ Dm ใต้แผ่นฟ้าแห่Amงนี้ คงไม่ไGmกล กว่าCใจจะพบกัน *Dm หากความคิดถึงของฉันAmลอยไป ก็ขGmอให้เธอเCก็บมันเอาFไว้ Dm เมื่อเธออ่อนล้าและกำAmลังร้องไห้ Gm จะเป่าสิ่งร้ายไปจากเCธอ ** จะคอยเFป็นกำลังใจ ให้เCธอหายเหนื่อย จะDmเป็นดังสายลม พัดมาห่Bbวงใย และเFธอจะได้รู้ ทุกCวินาทีหัวใจ Bb ว่ายังมีCฉันเข้าใจDmเสมอInstru.:FCDmBbFmaj7ไม่ว่าวันไหนGmเธอจะเปลี่ยนใจ Dm รู้เอาBbไว้เธอจะGmยังคงสCวยงาม Dm ที่สุดในใจของAmฉัน ตลอดGmไป ไม่Cมีใครทดแทน ( ซ้ำ *, **, ** )Outro:FCBb CF
  • Gm
  • Dm
  • Bb or A#
  • C
  • Am
  • F
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ทุกวินาที - เจมส์ เรืองศักดิ์

ผู้แต่ง ❱ สังกัด: Grammy
ไม่ว่าตอนนี้เธอจะอยู่ไหน
 รักของฉันจะส่งไปจนถึงเธอ
 ใต้แผ่นฟ้าแห่งนี้ คงไม่ไกล กว่าใจจะพบกัน----------* หากความคิดถึงของฉันลอยไป
ก็ขอให้เธอเก็บมันเอาไว้
 เมื่อเธออ่อนล้าและกำลังร้องไห้
 จะเป่าสิ่งร้ายไปจากเธอ----------** จะคอยเป็นกำลังใจ ให้เธอหายเหนื่อย
จะเป็นดังสายลม พัดมาห่วงใย
และเธอจะได้รู้ ทุกวินาทีหัวใจ ว่ายังมีฉันเข้าใจเสมอ----------ไม่ว่าวันไหนเธอจะเปลี่ยนใจ
 รู้เอาไว้เธอจะยังคงสวยงาม
 ที่สุดในใจของฉัน ตลอดไป ไม่มีใครทดแทน
(ซ้ำ *, **, **)