นกละเมอ คอร์ด - พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

มองดูหน้าสาว เจ้าก็มองมองจ้องตาเจ็บช้ำจริงในใจจำ มอบให้รัก อันหอมเย็นเป็นไปได้เพียงแค่นกละเมอ ครั้นก่อตัวกลัวคนจะรับรู้ สู้อดและทน ซ่อนเร้นไม่เป็นอันนอน
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง นกละเมอ และเนื้อร้อง นกละเมอ พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ เนื้อร้อง::มองดูหน้าสาว เจ้าก็มองมองจ้องตาเจ็บช้ำจริงในใจจำ มอบให้รัก อันหอมเย็นเป็นไปได้เพ... คอร์ด เพลง นกละเมอ พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ, คอร์ด นกละเมอ, นกละเมอ พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ spotify 4sh mp3 joox
Standard tuning / Capo fret 1 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด นกละเมอ ของ พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro:EbCmBbGmFmFmBbBbBbEbEbEbGEbรักจากCmไปไกล ไกล Bbห่าง ร้างGmร้าง  Bbรา 
Bbก่อนยังจำมั่นถึงคืนBb7วันรัก----------* Ebครั้นก่อCmตัวกลัวคนBbจะรับGmรู้
Eb สู้อดและGทน ซ่อนเร้นไม่เป็นอันCmนอน
BbตะเกียงดวงEbน้อย เราก็ปBbล่อย
ลมพัดG#พาลมพัดพาแสงมัFmนไป
ใต้แสงดG#าวดาวเหนือประกายใสFmส่อง Ebยังไม่เปลี่ยนFmทาง
**Bbองดูหน้าEbสาว เจ้าก็มBbองมองจ้องG#ตา-
เจ็บช้ำจริงในFmใจจำ มอบใCmห้รัก
อันหอมเย็นเป็นไปได้เพียงแGmค่นกละเEbมอ
Instru:EbCmBbGmFmFmBbFmFmBb7Bb7EbCmBbGmEbCmGmGmCmsus2Cmsus2BbEbBb7G#FmG#Bbsus4FmBbEbBbG#FmGmGmEbEbCBbG( ซ้ำ *, ** )Outro:G
รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์
 • Ab or G#Chord key_ab
 • BbChord key_bb
 • Bb7Chord key_bb
 • CmChord key_c
 • EbChord key_eb
 • FmChord key_f
 • GChord key_g
 • GmChord key_g
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: นกละเมอ - พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ
รักจากไปไกลไกล ห่าง ร้างร้าง รา
ก่อนยังจำมั่นถึงคืนวันรัก ----------* ครั้นก่อตัวกลัวคนจะรับรู้  
สู้อดและทน ซ่อนเร้นไม่เป็นอันนอน
ตะเกียงดวงน้อย เราก็ปล่อย
ลมพัดพาลมพัดพาแสงมันไป
ใต้แสงดาวดาวเหนือประกายใสส่อง ยังไม่เปลี่ยนทาง----------** มองดูหน้าสาว เจ้าก็มองมองจ้องตา-
เจ็บช้ำจริงในใจจำ มอบให้รัก
อันหอมเย็นเป็นไปได้เพียงแค่นกละเมอ
 
(ซ้ำ *, **)