คอร์ดเพลง นกละเมอ – พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

The Hook (ท่อนฮุค)

มองดูหน้าสาว เจ้าก็มองมองจ้องตาเจ็บช้ำจริงในใจจำ มอบให้รัก อันหอมเย็นเป็นไปได้เพียงแค่นกละเมอ ครั้นก่อตัวกลัวคนจะรับรู้ สู้อดและทน ซ่อนเร้นไม่เป็นอันนอน...

Lyric and chords

คอร์ดเพลง นกละเมอ และ เนื้อร้อง นกละเมอ ของ พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ ::มองดูหน้าสาว เจ้าก็มองมองจ้องตาเจ็บช้ำจริงในใจจำ มอบให้รัก อันหอมเย็นเป็นไปได้เพ...
คอร์ดเพลง นกละเมอ และ เนื้อร้อง นกละเมอ ของ พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ ::มองดูหน้าสาว เจ้าก็มองมองจ้องตาเจ็บช้ำจริงในใจจำ มอบให้รัก อันหอมเย็นเป็นไปได้เพ...
แชร์แชร์

เนื้อร้อง + คอร์ดเปลี่ยนคีย์ : นกละเมอ - พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

Lyric and chords width transpose key

Intro:EbCmBbGmFmFmBbBbBbEbEbEbGEbรักจากCmไปไกล ไกล Bbห่าง ร้างGmร้าง Bbรา Bbก่อนยังจำมั่นถึงคืนBb7วันรัก * Ebครั้นก่อCmตัวกลัวคนBbจะรับGmรู้ Eb สู้อดและGทน ซ่อนเร้นไม่เป็นอันCmนอน BbตะเกียงดวงEbน้อย เราก็ปBbล่อย ลมพัดAbพาลมพัดพาแสงมัFmนไป ใต้แสงดAbาวดาวเหนือประกายใสFmส่อง Ebยังไม่เปลี่ยนFmทาง**Bbองดูหน้าEbสาว เจ้าก็มBbองมองจ้องAbตา- เจ็บช้ำจริงในFmใจจำ มอบใCmห้รัก อันหอมเย็นเป็นไปได้เพียงแGmค่นกละเEbมอ Instru:EbCmBbGmFmFmBbFmFmBb7Bb7EbCmBbGmEbCmGmGmCmsus2Cmsus2BbEbBb7AbFmAbBbsus4FmBbEbBbAbFmGmGmEbEbCBbG( ซ้ำ *, ** )Outro:G