นกสีเหลือง คอร์ด - คาราวาน

เจ้าเหิร ไปสู่ ห้วงหาว เมฆขาวถามเจ้าคือใคร อาบปีกด้วยแสงตะวัน เจ้าฝันถึงโลกสีใด ฮือ... ฮือ...
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง นกสีเหลือง และเนื้อร้อง นกสีเหลือง คาราวาน เนื้อร้อง::เจ้าเหิร ไปสู่ ห้วงหาว เมฆขาวถามเจ้าคือใคร อาบปีกด้วยแสงตะวัน เจ้าฝันถึงโลกสีใด ... คอร์ด เพลง นกสีเหลือง คาราวาน, คอร์ด นกสีเหลือง, นกสีเหลือง คอร์ดง่าย ๆ
Standard tuning / Capo fret 2 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด นกสีเหลือง ของ คาราวาน คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro:EEDEAB7EDEEกางEปีก   หลีกB7บิน  จากเEมือง
เจ้าAนก สีเหB7ลือง จากEไป
เจ้าEบิน ไปB7สู่ เสEรี บัAดนี้ เจ้าB7ชี วาวEาย
Dฮือ.E.. Aฮือ..B7. E D E
เจ้าEเหิร   ไB7ปสู่   ห้วงหEาว
เมฆAขาว ถาB7มเจ้า คือใEคร
อาบEปีก ด้วB7ยแสงตะEวัน
เจ้าฝัAนถึงโB7ลกสีใE
Dฮือ..E. Aฮือ..B7. E D E
Instru:EDEEเจ้าEคือ วิญB7ญาณเสEรี... บัดAนี้ เจ้าB7ชี วาวาE
คอร์ดเริ่มต้น
  • AChord key_a
  • B7Chord key_b
  • DChord key_d
  • EChord key_e
ดูคอร์ดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: นกสีเหลือง - คาราวาน

ศิลปิน คาราวาน | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
กางปีกหลีกบินจากเมือง
เจ้านกสีเหลืองจากไป
เจ้าบินไปสู่ เสรี    บัดนี้เจ้าชีวาวาย
ฮือ...   ฮือ...----------เจ้าเหิร  ไปสู่ ห้วงหาว
เมฆขาวถามเจ้าคือใคร  
อาบปีกด้วยแสงตะวัน
เจ้าฝันถึงโลกสีใด
ฮือ...   ฮือ...----------เจ้าคือ วิญญาณเสรี...  บัดนี้ เจ้าชี วาวาย