นกเขาขันฉันครวญ คอร์ด – ทูล ทองใจ

ฟังเสียง นกเขาขันคู เสียงจู้ฮุกกรู ขันอยู่ในป่า พนาพฤกษ์ไพร ....เสียงมันร่ำร้องหาคู่ เกาะอยู่ที่ร่มกิ่งไทร โดดเดี่ยวเปลี่ยวใจเหมือนดังฉันนี่ โอ้ ชีวิต คิดดู ให้ ดี ขาดมิ่งมิตรคู่ ชีวี ไฉนจะมีสุขล้ำฤทั...
คอร์ดเพลง นกเขาขันฉันครวญ และ เนื้อร้อง นกเขาขันฉันครวญ ของ ทูล ทองใจ ::ฟังเสียง นกเขาขันคู เสียงจู้ฮุกกรู ขันอยู่ในป่า พนาพฤกษ์ไพร ....เสียงมันร่ำร้องห...

เนื้อเพลง : นกเขาขันฉันครวญ - ทูล ทองใจ

ศิลปิน: ทูล ทองใจ | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง

ฟังเสียง นกเขาขันคู เสียงจู้ฮุกกรู ขันอยู่ในป่า พนาพฤกษ์ไพร ....เสียงมันร่ำร้องหาคู่ เกาะอยู่ที่ร่มกิ่งไทร โดดเดี่ยวเปลี่ยวใจเหมือนดังฉันนี่ โอ้ ชีวิต คิดดู ให้ ดี ขาดมิ่งมิตรคู่ ชีวี ไฉนจะมีสุขล้ำฤทัย นกยังเรียกร้องหาคู่ ฉันครวญเรียกชู้ทรามวัย หากเจ้าอยู่ หนใด โปรดได้เข้าใจว่าฉันแสนเศร้า ยิ่ง ฟังสำเนียงเสียงเจ้า นก เขา คิดถึงรัก ครั้งเก่า เจ็บปวดรวดร้าว ทรวงใน ...นกยังเรียกร้องหาคู่ ฉันครวญเรียกชู้ทรามวัย หากเจ้าอยู่ หนใด โปรดได้เข้าใจว่าฉันแสนเศร้า ยิ่ง ฟังสำเนียงเสียงเจ้า นก เขา คิดถึงรัก ครั้งเก่า เจ็บปวดรวดร้าว ดวงใจ

ขยายกรอบเนื้อร้อง