นอกใจ คอร์ด – Juice

อย่าคิดในใจ ถ้าเธอคิดนอกใจ เปิดเผยเลยดีไหม อาการก็ฟ้องอยู่ ใจเธอก็หมดรัก อย่านึกว่าฉันไม่รู้ ถ้าในหัวใจคือเขา ก็ควรให้ฉันออกมาอยู่นอกใจ...
Tuning Down ½ to Eb
คอร์ดเพลง นอกใจ และ เนื้อร้อง นอกใจ ของ Juice ::อย่าคิดในใจ ถ้าเธอคิดนอกใจ เปิดเผยเลยดีไหม อาการก็ฟ้องอยู่ ใจเธอก็หมดรัก อย่านึก...
Standard Tuning / Capo Bar 1
คอร์ดและเนื้อร้อง นอกใจ ของ Juice
Tuning Down ½ to Eb
Intro:F GAm G/BF GFCตัวอยู่กับฉัน แต่ตาเธEmอนั้นมองใคร Ebm พอเขาDmชิดใกล้ ยัGงเห็นอะไรที่เกินเลย Cปากบอกว่ารัก แต่ใจเธEmอให้ใครไป Ebm อย่าให้เDmรื่องง่าย ต้องGกลายเป็นยากอีกเลย * บอกEmมา แค่Amเท่านั้น บอDmกกัน ว่าGเธอจะไป อย่Emามัว แAmต่มาคิด รักDmษาน้ำใจ กับคนที่Gเธอไม่เอา ** อย่าคิดในFใจ ถ้าเธอคิEmดนอกใจ เปิดDmเผยเลยดีไGหม อาการก็Cฟ้องอยู่ ใจเธอก็หมดFรัก อย่านึกว่Emาฉันไม่Amรู้ ถ้าDmในหัวใจคือเขา ก็Fควรให้ฉันออกGมาอยู่นอกCใจ Instru.:Bb GCเจ็บปวดเสมอ เวลาที่Emเขาบังเอิญ Ebmมาให้เจDmอหน้า ฉัGนเหลือค่าเพียงแค่หางตา Cอยากอยู่กับเขาก็บอกกัEmบฉันตรง ๆ Ebmไม่อยากDmไร้ค่า ทุกGครั้งที่อยู่กับเธอ ( ซ้ำ *, ** )อย่าใDmห้ค้างให้คาแบบนี้ เมื่Emอรู้ดีที่เธอมีเขา จะอยู่ตDmรงนี้ทำไม ใจก็ทุกข์ใจปวดGร้าว จบได้แล้ว... เย้เฮ Instru:C DmEm FC DmEm FG( ซ้ำ ** )ยังDmพอที่ทำใจไหว ถ้าFตอนนี้เธอนอกGใจบอกฉันCที
  • C
  • Em
  • Ebm or D#
  • Dm
  • G
  • Am
  • F
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : นอกใจ - Juice

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ตัวอยู่กับฉัน แต่ตาเธอนั้นมองใคร
 พอเขาชิดใกล้ ยังเห็นอะไรที่เกินเลย
ปากบอกว่ารัก แต่ใจเธอให้ใครไป
 อย่าให้เรื่องง่าย ต้องกลายเป็นยากอีกเลย----------* บอกมา แค่เท่านั้น บอกกัน ว่าเธอจะไป
อย่ามัว แต่มาคิด รักษาน้ำใจ กับคนที่เธอไม่เอา----------** อย่าคิดในใจ ถ้าเธอคิดนอกใจ
เปิดเผยเลยดีไหม อาการก็ฟ้องอยู่
ใจเธอก็หมดรัก อย่านึกว่าฉันไม่รู้ 
ถ้าในหัวใจคือเขา ก็ควรให้ฉันออกมาอยู่นอกใจ ----------เจ็บปวดเสมอ เวลาที่เขาบังเอิญ
มาให้เจอหน้า ฉันเหลือค่าเพียงแค่หางตา
อยากอยู่กับเขาก็บอกกับฉันตรง ๆ
ไม่อยากไร้ค่า ทุกครั้งที่อยู่กับเธอ
(ซ้ำ *, **)
อย่าให้ค้างให้คาแบบนี้ เมื่อรู้ดีที่เธอมีเขา
จะอยู่ตรงนี้ทำไม ใจก็ทุกข์ใจปวดร้าว จบได้แล้ว... เย้เฮ
(ซ้ำ **)
ยังพอที่ทำใจไหว ถ้าตอนนี้เธอนอกใจบอกฉันที