นอนไม่หลับ คอร์ด – เต้น นรารักษ์ Feat.พลอย พรทิพย์ Mic Idol

ฉันนอนไม่หลับทั้งคืน จะฝืนตัวเองเท่าไร ก็นอนไม่หลับทั้งคืน จะเป็นอีกนานแค่ไหน อยู่กับชีวิตช้ำ ๆ อย่างนี้ ฉันเคยมี มีเธอกอดไว้ มันยังไม่ชิน ที่ฉันต้องอยู่คนเดียว...
คอร์ดเพลง นอนไม่หลับ และ เนื้อร้อง นอนไม่หลับ ของ เต้น นรารักษ์ Feat.พลอย พรทิพย์ Mic Idol ::ฉันนอนไม่หลับทั้งคืน จะฝืนตัวเองเท่าไร ก็นอนไม่หลับทั้งคืน จะเป็นอีกนานแค่ไหน อย...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง นอนไม่หลับ ของ เต้น นรารักษ์ Feat.พลอย พรทิพย์ Mic Idol
Intro:Gmaj7Em7Am7D7-9Gaug D7 Am7 DGmaj7ฮืม... ฮือ... โฮ Cmaj7แววตาที่เธอมองฉันBm7วันนี้ กับท่าAm7ทีที่ดูว่าDฉันไร้ความหGmaj7มาย Cmaj7เกินใจจะทนและรับเก็บBm7ไว้ข้างใน เจ็บที่Am7คำสุดท้ายเธอDพูดว่าลGmaj7าก่อน * หัEmวใจ มันแตกสลาย น้A7ำตา มันค่อย ๆ ไหล เมื่อเCmaj7ธอเดินจากฉัAmนไป เธอคงไม่Dรู้ ** ฉันนอนไม่Gmaj7หลับ ทั้งEm7คืน จะAmฝืนตัวเองเท่าDไร ก็นอนไม่Gmaj7หลับ ทั้งEm7คืน จะAmเป็นอีกนานแค่ไBหน อยู่กับชีCวิตช้ำ ๆ อย่างนี้ ฉันเคยBm7มี มีเธอกอดไว้ มันยังไม่Amชิน ที่Dฉันต้องอยู่คนเGดียว Instru:Ebmaj7 DCmaj7เธอเป็นอะไรตัวฉันBm7ไม่รู้ แต่Am7ก็ดูเธอเหมือนว่ารัDกแค่เพียงGmaj7ฉัน Cmaj7ใจเลยไม่เคยเตรียมรับ Bm7สถานการณ์ ที่ต้องAm7โดนเธอพูด ให้เDลิกรากันGmaj7ไป ( ซ้ำ *, ** )F#m7b5เธอเป็นสิ่งเBดียวที่ฉันมี Em7 เธอเป็นทุกDm7อย่างของGฉัน ถ้าCmaj7ฉันกำลังจะตาย ไAmม่รู้ว่าเธอจะFมองกลับมาไDหม อยากรู้ (อยากให้เธอรู้) Instru:Em7A7Cmaj7 DGEm7A7Cmaj7 Am7Dฮืม... ฮือ... อยากให้เธอรู้... ( ซ้ำ *, ** )เหมือนAmฉันกำลังจะตาย แต่Dฉันยังอยู่วันนี้ เพราะฉันจะอยู่รอเธอ... หา... โฮ... ฮืม.... Outro:FC/EEbmaj7 DG
 • Cmaj7
 • Bm7
 • Am7
 • D
 • Gmaj7
 • Em
 • A7
 • Am
 • Em7
 • B
 • C
 • G
 • F#m7b5 or Gb
 • Dm7
 • F
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : นอนไม่หลับ - เต้น นรารักษ์ Feat.พลอย พรทิพย์ Mic Idol

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง : ฟองเบียร์ | ทำนอง : ณัฐวัฒน์ คณโฑแก้ว | เรียบเรียง : นันทพงศ์ ทศพร
ฮืม... ฮือ... โฮ
 
แววตาที่เธอมองฉันวันนี้ 
กับท่าทีที่ดูว่าฉันไร้ความหมาย 
เกินใจจะทนและรับเก็บไว้ข้างใน
เจ็บที่คำสุดท้ายเธอพูดว่าลาก่อน ----------* หัวใจ มันแตกสลาย น้ำตา มันค่อย ๆ ไหล
เมื่อเธอเดินจากฉันไป เธอคงไม่รู้----------** ฉันนอนไม่หลับ ทั้งคืน จะฝืนตัวเองเท่าไร
ก็นอนไม่หลับ ทั้งคืน จะเป็นอีกนานแค่ไหน
อยู่กับชีวิตช้ำ ๆ อย่างนี้ ฉันเคยมี 
มีเธอกอดไว้ มันยังไม่ชิน ที่ฉันต้องอยู่คนเดียว
เธอเป็นอะไรตัวฉันไม่รู้ 
แต่ก็ดูเธอเหมือนว่ารักแค่เพียงฉัน 
ใจเลยไม่เคยเตรียมรับ สถานการณ์
ที่ต้องโดนเธอพูด ให้เลิกรากันไป 
(ซ้ำ *, **)
----------เธอเป็นสิ่งเดียวที่ฉันมี
 เธอเป็นทุกอย่างของฉัน ถ้าฉันกำลังจะตาย
ไม่รู้ว่าเธอจะมองกลับมาไหม อยากรู้ (อยากให้เธอรู้)
ฮืม... ฮือ... อยากให้เธอรู้...
(ซ้ำ *, **)
เหมือนฉันกำลังจะตาย แต่ฉันยังอยู่วันนี้
เพราะฉันจะอยู่รอเธอ... หา... โฮ... ฮืม...