นางฟ้า คอร์ด – ทรงกรด ฌามา อาร์ สยาม

แค่ขอนางฟ้าเจ้าจงคอย ให้พี่ปืนขึ้นไป ถึงแม้ต้องร่วงมาตายก็ไปหา จะแลกชีวิตแลกทุกอย่าง เพื่อเคียงข้างกานดา สัญญา ได้หม้ายว่าจะรอ...
คอร์ดเพลง นางฟ้า และ เนื้อร้อง นางฟ้า ของ ทรงกรด ฌามา อาร์ สยาม ::แค่ขอนางฟ้าเจ้าจงคอย ให้พี่ปืนขึ้นไป ถึงแม้ต้องร่วงมาตายก็ไปหา จะแลกชีวิตแลกทุกอ...
Standard Tuning / Capo Bar 3
คอร์ดและเนื้อร้อง นางฟ้า ของ ทรงกรด ฌามา อาร์ สยาม
Intro:Dm CBb FGm ADm(2 Times)ฝากDmมาจากหัวใCจ ของBbชายคนหนึ่ง ส่งGmถึงปลายทางให้Cกับ นางFฟ้า A เฝ้าGmมองทุกยCาม เจ้างดFงามล้ำBbค่า Em7b5เพียงจะแลสายตายังเกินAฝัน รักDmเธออย่างตั้งCใจ แม้Bbใครว่าผิด ไม่Gmคิดแลตนว่าCต่าง ชนชั้FA Gmพี่ดีไม่พอ C แต่พี่Fขอไม่Bbนาน Em7b5มันจะมีซักAวันไม่มืดDmมน * คนเดินดิCน จะBbอดจะFทน ฝ่าเมฆGmฝน ไปยืนอยู่บนAฟ้า ** แค่ขอนางฟ้Dmาเจ้าจงคBbอย ให้พี่Cปืนขึ้นไFป ถึงGmแม้ต้องร่วงมาตCายก็ไปFหา A จะแลกชีBbวิตแลกทุกอย่Cาง เพื่อเAmคียงข้างกานDmดา สัญญBbา ได้หCม้ายว่าจะรFInstru.:Gm CโปรDmดดูแลหัวCใจ เจ้าBbไว้ให้ดี จากนี้Gmจะไกลเท่าไCหร่ ไม่ท้FA เจ้าGmอยู่ที่เดิCม ให้Fพี่เติมพี่Bbต่อ Em7b5ทำให้ควรคู่Aพอให้รักDmกัน Instru:Dm CBbGm CF AGm CF BbEm7b5 ADm( ซ้ำ *, ** )สัGmญญา ได้หCม้ายว่าจะรF
  • Dm
  • C
  • Bb or A#
  • Gm
  • F
  • A
  • Em7b5
  • Am
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : นางฟ้า - ทรงกรด ฌามา อาร์ สยาม

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง : ชวัลวิทย์ ยิ่งยศเสนี | ทำนอง/เรียบเรียง : อัครินทร์ เกตุมณี
ฝากมาจากหัวใจ ของชายคนหนึ่ง
ส่งถึงปลายทางให้กับ นางฟ้า 
เฝ้ามองทุกยาม เจ้างดงามล้ำค่า 
เพียงจะแลสายตายังเกินฝัน
รักเธออย่างตั้งใจ แม้ใครว่าผิด
ไม่คิดแลตนว่าต่าง ชนชั้น 
พี่ดีไม่พอ แต่พี่ขอไม่นาน มันจะมีซักวันไม่มืดมน ----------* คนเดินดิน จะอดจะทน ฝ่าเมฆฝน ไปยืนอยู่บนฟ้า----------** แค่ขอนางฟ้าเจ้าจงคอย ให้พี่ปืนขึ้นไป
ถึงแม้ต้องร่วงมาตายก็ไปหา 
จะแลกชีวิตแลกทุกอย่าง เพื่อเคียงข้างกานดา 
สัญญา ได้หม้ายว่าจะรอ ----------โปรดดูแลหัวใจ เจ้าไว้ให้ดี 
จากนี้จะไกลเท่าไหร่ ไม่ท้อ 
เจ้าอยู่ที่เดิม ให้พี่เติมพี่ต่อ ทำให้ควรคู่พอให้รักกัน 
(ซ้ำ *, **)
สัญญา ได้หม้ายว่าจะรอ