นางเอกหนังลุง คอร์ด - เดช อิสระ อาร์สยาม

เห็นภาพในปก ตกใจได้เห็นกับตา น้องเป็นนางเอกหนังอาร์ น้องเป็นดาราวีซีดี พี่คิดไม่ถึง ตะลึงรู้หม้ายคนดี พ่อแม่ของน้องเขาบัดสี แล้วไซคนดีทำได้
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง นางเอกหนังลุง และเนื้อร้อง นางเอกหนังลุง เดช อิสระ อาร์สยาม เนื้อร้อง::เห็นภาพในปก ตกใจได้เห็นกับตา น้องเป็นนางเอกหนังอาร์ น้องเป็นดาราวีซีดี พี่คิดไม่... นางเอกหนังลุง - เดช อิสระ อาร์สยาม mp3 4sh, นางเอกหนังลุง คอร์ดกีต้าร์, นางเอกหนังลุง คอร์ดแทป
Tuning E capo fret 2 / Tuning Eb capo fret 3 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด นางเอกหนังลุง ของ เดช อิสระ อาร์สยาม คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro :E AEABE BC#m F#mBE Bมือม้วนใบEจาก ส่วนในBปากเคี้ยวC#mท่อม 
ปูสาดนั่งBแลหนังพAร้อม หอมกBลิ่นหนมEจาก   G#
พรือมั้งหวาC#mงนี้ คนดีเรียนF#mราม   
ได้Bข่าวคนEงาม ไปเป็นBดาวสาวมหEาลัย   B----------ข่าวดังออกEไป ว่าสาวBใต้ เมืองสC#mะตอ
น้องไปทำBตัวอ้อAร้อ ไปหลงคำBยอ คนกEรุง   G#
น้ำชุบแC#mมงดา แกงไตปลาน้องลืมผ้F#mาถุง      
น้องBลืมหนังEลุง น้องBลืม   โEนราห์----------* เห็นภาพใAนปก ตกBใจได้เห็นกัC#mบตา
น้องเป็นนางเBอกหนังAอาร์ น้องเป็นดาBรา วีซีEดี      B
พี่คิดไม่C#mถึง    ตะBลึงรู้หม้ายC#mคนดี
พ่อแม่ของน้Bอง เขาบัดAสี แล้วไซคนBดี   ทำEได้     B
** หนังลุงเงียบเEสียง เหลือแต่เBพียงรูปหC#mนัง
ปักต์ใต้บ้านเBรามันเหงาAจัง ไม่มีใครBนั่ง แลนังโEนราห์ G#
หลบมาตC#mะน้อง เลิกเป็นนางเอกหนังAอาร์
ขอให้Bน้องหลบEมา มาเป็นดาBราหนังตะEลุง    BInstru :AEABC#m BA BC#m BE( ซ้ำ *, ** )ว่าหลบมาตC#mะน้อง เลิกเป็นนางเอกหนังAอาร์
ขอให้Bน้องหลบมEา มาเป็นดาBราหนังตะEลุง    BOutro :EC#m BE BE
รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์
 • AChord key_a
 • Ab or G#Chord key_ab
 • BChord key_b
 • BmChord key_b
 • C#mChord key_c_sharp
 • DChord key_d
 • EChord key_e
 • EmChord key_e
 • F#Chord key_f_sharp
 • F#mChord key_f_sharp
 • GChord key_g
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: นางเอกหนังลุง - เดช อิสระ อาร์สยาม

เนื้อร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
มือม้วนใบจาก ส่วนในปากเคี้ยวท่อม
ปูสาดนั่งแลหนังพร้อม  หอมกลิ่นหนมจาก
พรือมั้งหวางนี้ คนดีเรียนราม  
ได้ข่าวคนงาม  ไปเป็นดาวสาวมหาลัย----------ข่าวดังออกไป ว่าสาวใต้ เมืองสะตอ
น้องไปทำตัวอ้อร้อ  ไปหลงคำยอคนกรุง
น้ำชุบแมงดา  แกงไตปลาน้องลืมผ้าถุง  
น้องลืมหนังลุง  น้องลืมโนราห์ ----------* เห็นภาพในปก  ตกใจได้เห็นกับตา  
น้องเป็นนางเอกหนังอาร์ น้องเป็นดาราวีซีดี
พี่คิดไม่ถึง ตะลึงรู้หม้ายคนดี
พ่อแม่ของน้องเขาบัดสี  แล้วไซคนดีทำได้----------** หนังลุงเงียบเสียง  เหลือแต่เพียงรูปหนัง
ปักต์ใต้บ้านเรา มันเหงาจัง  ไม่มีใครนั่งแหนังโนราห์
หลบมาตะน้อง  เลิกเป็นนางเอกหนังอาร์
ขอให้น้องหลบมา มาเป็นดาราหนังตะลุง----------(ซ้ำ *, **) ----------ว่าหลบมาตะน้อง  เลิกเป็นนางเอกหนังอาร์
ขอให้น้องหลบมา มาเป็นดาราหนังตะลุง