นางเอย คอร์ด – แจ๋ม พลอยไพลิน

ฝากคำฮักให้ลอยลมล่องไป พร้อมกับความห่วงใย จากใครคนหนึ่ง ส่งไปถึงหากเพลงนี้ดัง ขอให้เจ้าจงฟังตั้งใจเด้อหล่า ว่าทุกคำที่เขียนมาจาก ทุกความรู้สึก ขอสารภาพ ให้เธอได้รู้ หัวใจ...
คอร์ดเพลง นางเอย และ เนื้อร้อง นางเอย ของ แจ๋ม พลอยไพลิน ::ฝากคำฮักให้ลอยลมล่องไป พร้อมกับความห่วงใย จากใครคนหนึ่ง ส่งไปถึงหากเพลงนี้ดัง ขอ...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง นางเอย ของ แจ๋ม พลอยไพลิน
Intro:AC#mDEAมันตึ๊ก ๆ ตั๊ก ๆ ส่างมาตำใจC#mคักเเท้น้อนางเอย F#mเคยเป็นคนเฉยเมย มาละถืกใจC#mเสยมื้อได้พบเจ้า Dคนคืออ้ายทรงโจร แต่ใจอ่อนC#mโยนขอวอนนอนเว้า Dอยากได้เจ้าเป็นเเฟน จับมือควงแEขนคือทรงสิเข้าท่า Aเลยเเต่งมาเป็นเพลง ให้มันC#mบรรเลงแนวเพลงอินดี้ F#mหมดทั้งใจที่มี ยกให้คC#mนดีพร้อมนามสกุล Dลุ้นว่าเธอสิมักคักหรือเธอบ่มัก C#mฮักพร้อมใบสมัครคักทั้งใจบักคักDลุ้น ฮือ ฮืEอ... * ฝากเพลงAนี้ให้ลมซ่อยต้อยนาง ขอให้ใจC#mบาง ๆ ของน้องพองโต เปิดรับF#mอ้ายเข้าไปในใจ เป็นไปได้C#mไหมเป็นอ้ายได้บ่ สิดูแDลบ่ให้หล่นขาด หยังเพียงแค่นางสั่C#mงมา อ้ายสิหามันให้พอ ให้Dพ้อ... ใจEเจ้า** ฝากคำAฮักให้ลอยลมล่องไป พร้อมกับความห่วC#mงใย จากใครคนหนึ่ง ส่งไF#mปถึงหากเพลงนี้ดัง ขอให้เจ้าC#mจงฟังตั้งใจเด้อหล่า ว่าทุกDคำที่เขียนมาจาก ทุกความรู้สึก ขอสารภาพ ให้เธอC#mได้รู้ หัวใจดวงนี้มันมีแต่ -ยู- ฮู้แหDน่... เด้อEน้อง นางเอย... Instru:AC#mDEAมันตึ๊ก ๆ ตั๊ก ๆ มาตำใจคักแท้น้อล่ะนางเอย C#mเคยเป็นคนเฉยเมย มาถืกใจเสยล่ะเมื่อได้พบนาง Dคนผู้ฮ้ายทรงโจร แต่ใจอ่อนโC#mยนหัวใจลองเปิดบ้าง Dคั่นได้เจ้าเป็นแฟน จับมือควงเเEขนคือทรงสิเข้าท่า Aเลยแต่งมาเป็นเพลงใช้มันบรรเลงแนวเพลงดอกอินดี้ C#mหมดทั้งใจที่มี มอบให้คนดีพี่พร้อมจะเคียงข้าง Bmไม่เว้นราชการหรอก เพราะพี่ไม่มีวันหยุด Dหยุดที่เธอคนนี้ ไม่เข้EาใจจะพูดอีกAที ( ซ้ำ * )Outro:AC#mDE
  • A
  • C#m or Db
  • F#m or Gb
  • D
  • E
  • Bm
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : นางเอย - แจ๋ม พลอยไพลิน

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง/ทำนอง : ชาญ ชาญวุฒิ | เรียบเรียง : แจ๋ม พลอยไพลิน
มันตึ๊ก ๆ ตั๊ก ๆ ส่างมาตำใจคักเเท้น้อนางเอย
เคยเป็นคนเฉยเมย มาละถืกใจเสยมื้อได้พบเจ้า
คนคืออ้ายทรงโจร แต่ใจอ่อนโยนขอวอนนอนเว้า----------อยากได้เจ้าเป็นเเฟน จับมือควงแขนคือทรงสิเข้าท่า
เลยเเต่งมาเป็นเพลง ให้มันบรรเลงแนวเพลงอินดี้
หมดทั้งใจที่มี ยกให้คนดีพร้อมนามสกุล
ลุ้นว่าเธอสิมักคักหรือเธอบ่มัก
ฮักพร้อมใบสมัครคักทั้งใจบักคักลุ้น ฮือ ฮือ...----------* ฝากเพลงนี้ให้ลมซ่อยต้อยนาง
ขอให้ใจบาง ๆ ของน้องพองโต
เปิดรับอ้ายเข้าไปในใจ เป็นไปได้ไหมเป็นอ้ายได้บ่
สิดูแลบ่ให้หล่นขาด หยังเพียงแค่นางสั่งมา
อ้ายสิหามันให้พอ ให้พ้อ... ใจเจ้า----------** ฝากคำฮักให้ลอยลมล่องไป
พร้อมกับความห่วงใย จากใครคนหนึ่ง
ส่งไปถึงหากเพลงนี้ดัง ขอให้เจ้าจงฟังตั้งใจเด้อหล่า
ว่าทุกคำที่เขียนมาจาก ทุกความรู้สึก
ขอสารภาพ ให้เธอได้รู้ หัวใจดวงนี้มันมีแต่ -ยู-
ฮู้แหน่... เด้อน้อง นางเอย...
มันตึ๊ก ๆ ตั๊ก ๆ มาตำใจคักแท้น้อล่ะนางเอย
เคยเป็นคนเฉยเมย มาถืกใจเสยล่ะเมื่อได้พบนาง
คนผู้ฮ้ายทรงโจร แต่ใจอ่อนโยนหัวใจลองเปิดบ้าง
คั่นได้เจ้าเป็นแฟน จับมือควงเเขนคือทรงสิเข้าท่า----------เลยแต่งมาเป็นเพลงใช้มันบรรเลงแนวเพลงดอกอินดี้
หมดทั้งใจที่มี มอบให้คนดีพี่พร้อมจะเคียงข้าง
ไม่เว้นราชการหรอก เพราะพี่ไม่มีวันหยุด
หยุดที่เธอคนนี้ ไม่เข้าใจจะพูดอีกที 
(ซ้ำ *)