นายร้อยหน้าลิฟต์ คอร์ด – เอกพล มนต์ตระการ

อยู่ฝ่ายคุมลิฟต์ อาชีพขึ้น ๆ ลง ๆ จึง บ่ มั่นคงตามจุดประสงค์แม่น้องดอกนาง รักษาความปลอดภัย แต่รักษาใจเริ่ม บ่ เห็นทาง เครื่องแบบที่ บ่ มีบั้งบ่า บ่ ขลังย่านนางร้างไกล...
คอร์ดเพลง นายร้อยหน้าลิฟต์ และ เนื้อร้อง นายร้อยหน้าลิฟต์ ของ เอกพล มนต์ตระการ ::อยู่ฝ่ายคุมลิฟต์ อาชีพขึ้น ๆ ลง ๆ จึง บ่ มั่นคงตามจุดประสงค์แม่น้องดอกนาง รักษาค...
Standard Tuning / Capo Bar 3
คอร์ดและเนื้อร้อง นายร้อยหน้าลิฟต์ ของ เอกพล มนต์ตระการ
Intro:Dm(8 Times)F DmDmGm AmDmทำงานแกDmรมมี่ แต่มีหน้าที่เป็นยาม ยืนเฝ้าหน้าลิฟต์ประจำ. ขึ้นลงตามคำสั่งเจ้านาย อยู่ในเครื่องแGmบบ มองแCว้บ ๆ เหมือนนายร้อยFใหญ่ รDm. ต. อ. ยศที่ฝันGmไว้ แต่สุดGท้ายได้ รAm. ป. ภ. เงื่อนไขหลาDmยข้อ ทำให้พบพ้อทางตัน จนหนักเรียนน้อยคอยงาน. อนาคตตันเป็นอนางอ รักที่เราGmจอง พ่อแม่Cน้องขู่ไว้ใจFฝ่อ บ่ มีGmดาวบนบ่ามาFรอ จีบลูกสาวCพ่อชาตินี้อย่าFหวัง * อยู่ฝ่ายคุมFลิฟต์ อาCชีพขึ้น ๆ Dmลง ๆ จึง บ่ มั่Gmนคง ตามจุดประCสงค์แม่น้องดอAmกนาง รักษาความปลอดFภัย แต่รักษDmาใจเริ่ม บ่ เห็Gmนทาง เครื่องแCบบที่ บ่ มีFบั้งบ่า บ่ Gmขลังย่านนางร้าAmงไกล ** ดิ้นรนเต็Dmมที่ เป็นได้แค่นี้แหละนาง ยืนเฝ้าหน้าลิฟต์รับจ้าง. ขณะที่นางมีคนเฝ้าใจ ข่าวนายร้อGmยโท แต่งชุดไปCโชว์ว่าที่แม่Fยาย นาGmยร้อยหน้าลิฟต์คืDmออ้าย คงAmใกล้ติดดาวDmน้ำตา Instru:DmDmF AmDm( ซ้ำ *, ** )Outro:F CDmGm AmDmDmDm
  • Dm
  • Gm
  • C
  • F
  • G
  • Am
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : นายร้อยหน้าลิฟต์ - เอกพล มนต์ตระการ

ผู้แต่ง ❱ อัลบั้ม : ชุด 3 นายร้อยหน้าลิฟต์
ทำงานแกรมมี่ แต่มีหน้าที่เป็นยาม
ยืนเฝ้าหน้าลิฟต์ประจำ ขึ้นลงตามคำสั่งเจ้านาย
อยู่ในเครื่องแบบ มองแว้บ ๆ เหมือนนายร้อยใหญ่
ร. ต. อ. ยศที่ฝันไว้ แต่สุดท้ายได้ ร. ป. ภ.----------เงื่อนไขหลายข้อ ทำให้พบพ้อทางตัน
จนหนักเรียนน้อยคอยงาน อนาคตตันเป็นอนางอ
รักที่เราจอง พ่อแม่น้องขู่ไว้ใจฝ่อ 
บ่ มีดาวบนบ่ามารอ จีบลูกสาวพ่อชาตินี้อย่าหวัง----------* อยู่ฝ่ายคุมลิฟต์ อาชีพขึ้น ๆ ลง ๆ
จึง บ่ มั่นคง ตามจุดประสงค์แม่น้องดอกนาง 
รักษาความปลอดภัย แต่รักษาใจเริ่ม บ่ เห็นทาง 
เครื่องแบบที่ บ่ มีบั้งบ่า บ่ ขลังย่านนางร้างไกล ----------** ดิ้นรนเต็มที่ เป็นได้แค่นี้แหละนาง
ยืนเฝ้าหน้าลิฟต์รับจ้าง ขณะที่นางมีคนเฝ้าใจ
ข่าวนายร้อยโท แต่งชุดไปโชว์ว่าที่แม่ยาย
นายร้อยหน้าลิฟต์คืออ้าย คงใกล้ติดดาวน้ำตา
(ซ้ำ *, **)