นารีรัตนา คอร์ด – ปาน ธนพร

พ่อเคยบอกไว้ จะทำเรื่องใดให้เสร็จดังฝันเส้นทางเหล่านั้น ไม่เคยลาดโรยด้วยกลีบดอกไม้แต่แก้วดวงหนึ่งช่างงาม ยังมุ่งเดินตามรอยเท้าพ่อไปด้วยพลังที่ล้นดวงใจอันเปี่ยมศรัทธามือจับปากกา สมุดทุกหน้า พากเพียรสร้...
คอร์ดเพลง นารีรัตนา และ เนื้อร้อง นารีรัตนา ของ ปาน ธนพร ::พ่อเคยบอกไว้ จะทำเรื่องใดให้เสร็จดังฝันเส้นทางเหล่านั้น ไม่เคยลาดโรยด้วยกลีบดอกไ...

เนื้อเพลง : นารีรัตนา - ปาน ธนพร

ศิลปิน: ปาน ธนพร | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง | อัลบั้ม : บทเพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราช¬สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

พ่อเคยบอกไว้ จะทำเรื่องใดให้เสร็จดังฝันเส้นทางเหล่านั้น ไม่เคยลาดโรยด้วยกลีบดอกไม้แต่แก้วดวงหนึ่งช่างงาม ยังมุ่งเดินตามรอยเท้าพ่อไปด้วยพลังที่ล้นดวงใจอันเปี่ยมศรัทธามือจับปากกา สมุดทุกหน้า พากเพียรสร้างสรรค์อุดมการณ์นั้น ยังคงยึดมั่น ไม่หวั่นปัญหาป่าเขาลำเนาห่างไกล ความรักรินไปด้วยใจเมตตาเพื่อแผ่นดินที่กำเนิดมาร่มเย็นสืบไปนารีรัตนา แก้วใจประชาคุณค่าส่องใสแก้วงามสะท้อนแสงทองส่องใจสว่างไสวด้วยหัวใจเพื่อแผ่นดินนี้นารีรัตนา ผู้ยอมเหนื่อยล้าด้วยแรงที่มีแก้วที่ควรค่าการสดุดี คือหนึ่งนารีผู้เป็นที่รักนารีรัตนา แก้วใจประชาคุณค่าส่องใสแก้วงามสะท้อนแสงทองส่องใจสว่างไสวด้วยหัวใจเพื่อแผ่นดินนี้นารีรัตนา ผู้ยอมเหนื่อยล้าด้วยแรงที่มีแก้วที่ควรค่าการสดุดี คือหนึ่งนารีผู้เป็นที่รักปวงไทยน้อมใจถวายศรัทธา ราชสุดา ผู้เป็นที่รัก

ขยายกรอบเนื้อร้อง