คอร์ดเพลง นาฬิกา – บี พีระพัฒน์

เนื้อร้อง นาฬิกา

นาฬิกายังเดินหมุนไปไม่หยุด ใจข้างในก็เลยหมุนตามด้วยความสุข ทุกข์เวียนวน วันเวลากับความสัมพันธ์ของคน หมุนไปไม่หยุดเลย
* หนึ่งนาทีอาจจะพอ พอให้เคยคุ้นกัน หนึ่งชั่วโมง (อาจ)ทำให้คนชอบกัน และหนึ่งวัน อาจผูกพันจนรักกัน
** แต่ทั้งหมดชีวิต มันจะพอไหม ที่จะใช้เพื่อลืม ไม่คิดถึงคนหนึ่งคน ทั้งหมดชีวิต เวลาที่ยังเหลือจะพอไหมให้ใจ ได้ลบล้างความผูกพัน (เพื่อลืมคนหนึ่งคน) นาฬิกายังเดินหมุนไปไม่เปลี่ยน ใจข้างในกลับเดินช้าลงไม่ตรงไม่เท่าเวลา นาฬิกากับการพลัดพราก จากลาหมุนไปไม่กลับคืน
(ซ้ำ *, **)
หากนาฬิกา ย้อนวันเวลากลับไป ถึงวันที่เราเจอกัน แล้วฉันจำทำอย่างไร ตอบใจตัวเองถ้าย้อนไปวินาทีนั้น ฉันก็จะทำอย่างเดิม ฉันจะรักเธออย่างเดิม
*** (แต่)ทั้งหมดชีวิต มันจะพอไหม ที่จะใช้เพื่อลืม ไม่คิดถึงคนหนึ่งคน ทั้งหมดชีวิต เวลาที่ยังเหลือจะพอไหมให้ใจ ได้ลบล้างความผูกพัน
(ซ้ำ ***, ***) ...ดนตรี... ( Fade out )

ขยายกรอบเนื้อร้อง

คอร์ดเพลง

คอร์ดเพลง นาฬิกา - บี พีระพัฒน์
ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง
เพลงนาฬิกา บี, เพลงนาฬิกา อนุบาล, เพลงนาฬิกา ปลานิลเต็มบ้าน, เพลงนาฬิกา บ่าววี, เพลงนาฬิกา 4sh, เพลงนาฬิกา friday, เพลงนาฬิกา ญาญ่า, เพลงนาฬิกา บี4shared, เพลงนาฬิกา bodyslam, เพลงนาฬิกา ท้องฟ้า น้ําตา หัวใจ, เพลง นาฬิกา คอร์ด, เพลง นาฬิกา บี, เพลง นาฬิกา บี พี ระ พัฒน์, เพลง นาฬิกา bodyslam, เพลง นาฬิกา ของ คน ที่ รอ, เพลง นาฬิกา ปลานิลเต็มบ้าน, เพลง นาฬิกา เรือนเก่า, เพลง นาฬิกา ปลานิลเต็มบ้าน คอร์ด, เพลง นาฬิกา ปลา นิล เต็ม บ้าน mp3, เพลง นาฬิกา ท้องฟ้า น้ําตา หัวใจ, คอร์ดนาฬิกา ปลานิลเต็มบ้าน, คอร์ดนาฬิกา บี พีระพัฒน์, คอร์ด นาฬิกา บี, คอร์ด นาฬิกา ปลานิลเต็มบ้าน, คอร์ด นาฬิกา bodyslam, คอร์ด นาฬิกา buddhist holiday, คอร์ด นาฬิกา, คอร์ด นาฬิกา friday, คอร์ด นาฬิกา ของคนรักกัน, คอร์ด นาฬิกา ปลา, นาฬิกา น้ําตา หัวใจ คอร์ด, คอร์ด นาฬิกา ลาบานูน, เพลง นาฬิกาคอร์ด, นาฬิกา เนื้อ, เนื้อ นาฬิกา ปลานิลเต็มบ้าน