นิดนึงพอ คอร์ด - แจ้ ดนุพล

จะพยายามให้เธอ เว้นที่ภายในดวงใจของเธอ ให้กับฉัน ได้ยืน รกร้างเยือกเย็นเดียวดายเจียนตายไม่หวั่น จะทำใจ แบ่งใจให้ฉันนิดนึงพอ ให้ฉันนิดนึงพอ แบ่งใจให้ฉันนิดนึงพอ
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง นิดนึงพอ และเนื้อร้อง นิดนึงพอ แจ้ ดนุพล เนื้อร้อง::จะพยายามให้เธอ เว้นที่ภายในดวงใจของเธอ ให้กับฉัน ได้ยืน รกร้างเยือกเย็นเดียวดายเ... เนื้อเพลง นิดนึงพอ, คอร์ด นิดนึงพอ, นิดนึงพอ คอร์ดง่าย ๆ
Standard tuning / Capo fret 3 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด นิดนึงพอ ของ แจ้ ดนุพล คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro:Eb Cm7Fm7 BbC AmDm7 GC Em7Dm7 G(2 Times)Cฉันค้นคว้าหาEmคำตอบ F เท่าไหร่ไม่Emเจอ
เพราะอะFmaj7ไรเหตุใดถึงEmไม่ลืมเธอDm7สีกที G7
Cรือต้องรอให้Emเธอบอก F ฉันเป็นส่วนEmเกิน
ที่บังFmaj7เอิญผ่านมา แล้วEmทำให้เธอกับเD7ขา วุ่นG7วาย----------เธอจะAmร้ายเพียEmงใด อดทAmนไว้ เข้าEmใจโดยดี
Dm7 เคืองไม่มี Em ยังภักดี โดFยไม่เคยเปลี่ยนแปGลง----------อยากแสCดง ให้Cmaj7เธอ รู้Fซึ้งถึงความจริงGจังจริงใจ
ด้วยยังหCวัง ซักCmaj7วัน
ฟ้าFรู้ถึงคำรำพัGนของฉัFนเมื่อไหEmร่
สะกิAmดใจ บอกเDm7ธอ ให้Gช่วยพิจารณา
Instru.:C Em7Dm7 GCฉันไม่เคยคิดแEmข็งข้อ FหรือบังอาจEmขอ
เพราะยังFmaj7เจียม และเตรียมหัวEmใจว่าคงส่วนDm7เกิน G7
Cคบฉันไว้เหมือนเEmป็นเพื่อน Fช่วยเตือนเภEmทภัย
ทุกข์เมื่อFmaj7ไหร่ปลอบใจ ร้องไEmห้คราใดจะD7คอย เช็ดน้ำG7ตา----------ปรารAmถนา เวียนEmวน ตามปรAmะสา ของEmคนเคยเคียง
จึDm7งร้องเรียน เEmวียนแวะวน Fทนแม้จะถูกหGยาม----------จะพยายCาม ให้Cmaj7เธอ เว้นFที่ภายในดวงGใจของเธอ
ให้กับฉัCน ได้Cmaj7ยืน
รกFร้างเยือกเย็นเดียวดGายเจียนตาFยไม่Emหวั่น
จะทAmำใจ แบ่งDm7ใจ ให้Gฉันนิดนึงพอ
C Em7 Dm7 ให้GฉันนิดนึงCพอ Em7
Dm7 แบ่งใจให้ฉัGนนิดนึงCพอ Em7 Dm7 Gsus4 C
รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์
 • AmChord key_a
 • CChord key_c
 • Cmaj7Chord key_c
 • D7Chord key_d
 • Dm7Chord key_d
 • EmChord key_e
 • Em7Chord key_e
 • FChord key_f
 • Fmaj7Chord key_f
 • GChord key_g
 • G7Chord key_g
 • Gsus4Chord key_g
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: นิดนึงพอ - แจ้ ดนุพล

ศิลปิน แจ้ ดนุพล | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ฉันค้นคว้าหาคำตอบ เท่าไหร่ไม่เจอ
เพราะอะไรเหตุใดถึงไม่ลืมเธอสีกที
หรือต้องรอให้เธอบอก ฉันเป็นส่วนเกิน
ที่บังเอิญผ่านมา แล้วให้เธอกับเขาวุ่นวาย----------เธอจะร้ายเพียงใด อดทนไว้เข้าใจโดยดี
เคืองไม่มี ยังภักดี โดยไม่เคยเปลี่ยนแปลง----------อยากแสดงให้เธอ รู้ซึ้งถึงความจริงจังจริงใจ
ด้วยยังหวังซักวัน ฟ้ารู้ถึงคำรำพันของฉันเมื่อไหร่
สะกิดใจ บอกเธอให้ ช่วยพิจารณา----------ฉันไม่เคยคิดแข็งข้อ หรือบังอาจขอ
เพราะยังเจียม และเตรียมหัวใจว่าคงส่วนเกิน
คบฉันไว้เหมือนเป็นเพื่อน ช่วยเตือนเภทภัย
ทุกข์เมื่อไหร่ปลอบใจ ร้องไห้คราใดจะคอยเช็ดน้ำตา----------ปรารถนาเวียนวน ตามประสาของคนเคยเคียง
จึงร้องเรียนเวียนแวะวน ทนแม้จะถูกหยาม----------จะพยายามให้เธอ เว้นที่ภายในดวงใจของเธอ
ให้กับฉัน ได้ยืน
รกร้างเยือกเย็นเดียวดายเจียนตายไม่หวั่น
จะทำใจ แบ่งใจให้ฉันนิดนึงพอ
ให้ฉันนิดนึงพอ แบ่งใจให้ฉันนิดนึงพอ