นิดนึงพอ คอร์ด – แจ้ ดนุพล

จะพยายามให้เธอ เว้นที่ภายในดวงใจของเธอ ให้กับฉัน ได้ยืน รกร้างเยือกเย็นเดียวดายเจียนตายไม่หวั่น จะทำใจ แบ่งใจให้ฉันนิดนึงพอ ให้ฉันนิดนึงพอ แบ่งใจให้ฉันนิดนึงพอ...
คอร์ดเพลง นิดนึงพอ และ เนื้อร้อง นิดนึงพอ ของ แจ้ ดนุพล ::จะพยายามให้เธอ เว้นที่ภายในดวงใจของเธอ ให้กับฉัน ได้ยืน รกร้างเยือกเย็นเดียวดายเ...
Standard Tuning / Capo Bar 3
คอร์ดและเนื้อร้อง นิดนึงพอ ของ แจ้ ดนุพล
Intro:Eb Cm7Fm7 BbC AmDm7 GC Em7Dm7 G(2 Times)Cฉันค้นคว้าหาEmคำตอบ F เท่าไหร่ไม่Emเจอ เพราะอะFmaj7ไรเหตุใดถึงEmไม่ลืมเธอDm7สีกที G7Cรือต้องรอให้Emเธอบอก F ฉันเป็นส่วนEmเกิน ที่บังFmaj7เอิญผ่านมา แล้วEmทำให้เธอกับเD7ขา วุ่นG7วาย เธอจะAmร้ายเพียEmงใด อดทAmนไว้ เข้าEmใจโดยดี Dm7 เคืองไม่มี Em ยังภักดี โดFยไม่เคยเปลี่ยนแปGลง อยากแสCดง ให้Cmaj7เธอ รู้Fซึ้งถึงความจริงGจังจริงใจ ด้วยยังหCวัง ซักCmaj7วัน ฟ้าFรู้ถึงคำรำพัGนของฉัFนเมื่อไหEmร่ สะกิAmดใจ บอกเDm7ธอ ให้Gช่วยพิจารณาInstru.:C Em7Dm7 GCฉันไม่เคยคิดแEmข็งข้อ FหรือบังอาจEmขอ เพราะยังFmaj7เจียม และเตรียมหัวEmใจว่าคงส่วนDm7เกิน G7 Cคบฉันไว้เหมือนเEmป็นเพื่อน Fช่วยเตือนเภEmทภัย ทุกข์เมื่อFmaj7ไหร่ปลอบใจ ร้องไEmห้คราใดจะD7คอย เช็ดน้ำG7ตา ปรารAmถนา เวียนEmวน ตามปรAmะสา ของEmคนเคยเคียง จึDm7งร้องเรียน เEmวียนแวะวน Fทนแม้จะถูกหGยาม จะพยายCาม ให้Cmaj7เธอ เว้นFที่ภายในดวงGใจของเธอ ให้กับฉัCน ได้Cmaj7ยืน รกFร้างเยือกเย็นเดียวดGายเจียนตาFยไม่Emหวั่น จะทAmำใจ แบ่งDm7ใจ ให้Gฉันนิดนึงพอ C Em7 Dm7 ให้GฉันนิดนึงCพอ Em7 Dm7 แบ่งใจให้ฉัGนนิดนึงCพอ Em7 Dm7 Gsus4 C
 • C
 • Em
 • F
 • Fmaj7
 • Dm7
 • G7
 • D7
 • Am
 • G
 • Cmaj7
 • Em7
 • Gsus4
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : นิดนึงพอ - แจ้ ดนุพล

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ฉันค้นคว้าหาคำตอบ เท่าไหร่ไม่เจอ
เพราะอะไรเหตุใดถึงไม่ลืมเธอสีกที 
หรือต้องรอให้เธอบอก ฉันเป็นส่วนเกิน
ที่บังเอิญผ่านมา แล้วทำให้เธอกับเขา วุ่นวาย----------เธอจะร้ายเพียงใด อดทนไว้ เข้าใจโดยดี
 เคืองไม่มี ยังภักดี โดยไม่เคยเปลี่ยนแปลง----------อยากแสดง ให้เธอ รู้ซึ้งถึงความจริงจังจริงใจ
ด้วยยังหวัง ซักวัน 
ฟ้ารู้ถึงคำรำพันของฉันเมื่อไหร่ 
สะกิดใจ บอกเธอ ให้ช่วยพิจารณา----------ฉันไม่เคยคิดแข็งข้อ หรือบังอาจขอ 
เพราะยังเจียม และเตรียมหัวใจว่าคงส่วนเกิน 
คบฉันไว้เหมือนเป็นเพื่อน ช่วยเตือนเภทภัย
ทุกข์เมื่อไหร่ปลอบใจ ร้องไห้คราใดจะคอย เช็ดน้ำตา ----------ปรารถนา เวียนวน ตามประสา ของคนเคยเคียง
จึงร้องเรียน เวียนแวะวน ทนแม้จะถูกหยาม----------จะพยายาม ให้เธอ เว้นที่ภายในดวงใจของเธอ
ให้กับฉัน ได้ยืน 
รกร้างเยือกเย็นเดียวดายเจียนตายไม่หวั่น
จะทำใจ แบ่งใจ ให้ฉันนิดนึงพอ
 ให้ฉันนิดนึงพอ 
 แบ่งใจให้ฉันนิดนึงพอ