น้อย คอร์ด - วัชราวลี

มันสถิตอยู่ในใจ ชายคนนี้ มันไม่อาจจะลบล้าง เรื่องราวดี ๆ หัวใจฉัน จะมีแต่เธอเท่านั้น เธอมาเติมให้ชีวิตมีการเปลี่ยนผัน เธอมาทำให้เวลาแห่งรักสวยงามทุกวัน หัวใจฉัน
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง น้อย และเนื้อร้อง น้อย วัชราวลี เนื้อร้อง::มันสถิตอยู่ในใจ ชายคนนี้ มันไม่อาจจะลบล้าง เรื่องราวดี ๆ หัวใจฉัน จะมีแต่เธอเท่า... คอร์ด เพลง น้อย วัชราวลี, คอร์ด น้อย, น้อย คอร์ดง่าย ๆ
Standard tuning / Capo fret 2 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด น้อย ของ วัชราวลี คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Amaj7ฉันไม่เคยC#m7ดัง  
และยังคงเดิBm7นตอนนี้ หรืEอว่าตอนไหน
Amaj7ฉันก็คนหนึ่C#m7ง แต่รักฉันยิ่งใหญ่
Bm7ใหญ่กว่าใคร เธอEคงรู้ดี----------*Dmaj7 ยังคงมีแค่เธอและต่อไDm
ยังจะมีแค่เธอจนสุดท้ายC#m7 กาย แตกสF#m7ลาย
จนวันที่Bm7ฉันหมดลม จากไป
เชื่อเถอะความDmรักไม่เคยห่างหาย----------**Amaj7 มันสถิตอยู่C#m7ในใจ
ชายF#m7คนนี้ มันไม่อาจจEะลบล้าง
เรื่องDmaj7ราวดี ๆ หัวC#m7ใจ ฉัF#m7น จะBm7มีแต่เธอเท่าEนั้น
Amaj7 เธอมาเติมให้ชีC#m7วิตมีการเปลี่ยนF#m7ผัน
เธอมาทำให้เวEลาแห่งรักสวยDmaj7งามทุกวัน
หัวใC#m7F#m7ฉัน (จBm7ะมีแต่เธอE)
Instru.:Dmaj7 C#m7 F#m7Bm7 EAsus4 AAmaj7ฉันไม่เคยC#m7ดัง   
และยังคงเดิBm7นตอนนี้ หรืEอว่าตอนไหน
Amaj7ฉันก็คนหนึ่C#m7ง แต่รักฉันยิ่งใหญ่
Bm7ใหญ่กว่าใคร เธอEคงรู้ดี
( ซ้ำ *, ** )Instru:Cmaj7 Bm7E7 Dmaj7Fmaj7 EAsus4 A( ซ้ำ *, ** )Outro:Dmaj7 C#m7 Cm7Bm7 EA
รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์
 • Amaj7Chord key_a
 • Bm7Chord key_b
 • C#m7Chord key_c_sharp
 • DmChord key_d
 • Dmaj7Chord key_d
 • EChord key_e
 • F#m7Chord key_f_sharp
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: น้อย - วัชราวลี

เนื้อร้อง/ทำนอง : มนต์ชัย สัตยเทพ (ป๋ำ) | เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
* ฉันไม่เคยดัง
และยังคงเดินตอนนี้ หรือว่าตอนไหน
ฉันก็คนหนึ่ง แต่รักฉันยิ่งใหญ่
ใหญ่กว่าใคร เธอคงรู้ดี----------** ยังคงมีแค่เธอและต่อไป
ยังจะมีแค่เธอจนสุดท้าย กาย แตกสลาย
จนวันที่ฉันหมดลม จากไป
เชื่อเถอะความรักไม่เคยห่างหาย----------*** มันสถิตอยู่ในใจ
ชายคนนี้ มันไม่อาจจะลบล้าง
เรื่องราวดี ๆ หัวใจฉัน จะมีแต่เธอเท่านั้น
เธอมาเติมให้ชีวิตมีการเปลี่ยนผัน
เธอมาทำให้เวลาแห่งรักสวยงามทุกวัน
หัวใจฉัน (จะมีแต่เธอ)----------(ซ้ำ *, **, ***) ...ดนตรี... (ซ้ำ **, ***)