น้อย คอร์ด – วัชราวลี

มันสถิตอยู่ในใจ ชายคนนี้ มันไม่อาจจะลบล้าง เรื่องราวดี ๆ หัวใจฉัน จะมีแต่เธอเท่านั้น เธอมาเติมให้ชีวิตมีการเปลี่ยนผัน เธอมาทำให้เวลาแห่งรักสวยงามทุกวัน หัวใจฉัน...
คอร์ดเพลง น้อย และ เนื้อร้อง น้อย ของ วัชราวลี ::มันสถิตอยู่ในใจ ชายคนนี้ มันไม่อาจจะลบล้าง เรื่องราวดี ๆ หัวใจฉัน จะมีแต่เธอเท่า...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง น้อย ของ วัชราวลี
Amaj7ฉันไม่เคยC#m7ดัง และยังคงเดิBm7นตอนนี้ หรืEอว่าตอนไหน Amaj7ฉันก็คนหนึ่C#m7ง แต่รักฉันยิ่งใหญ่ Bm7ใหญ่กว่าใคร เธอEคงรู้ดี *Dmaj7 ยังคงมีแค่เธอและต่อไDmป ยังจะมีแค่เธอจนสุดท้ายC#m7 กาย แตกสF#m7ลาย จนวันที่Bm7ฉันหมดลม จากไป เชื่อเถอะความDmรักไม่เคยห่างหาย **Amaj7 มันสถิตอยู่C#m7ในใจ ชายF#m7คนนี้ มันไม่อาจจEะลบล้าง เรื่องDmaj7ราวดี ๆ หัวC#m7ใจ ฉัF#m7น จะBm7มีแต่เธอเท่าEนั้น Amaj7 เธอมาเติมให้ชีC#m7วิตมีการเปลี่ยนF#m7ผัน เธอมาทำให้เวEลาแห่งรักสวยDmaj7งามทุกวัน หัวใC#m7F#m7ฉัน (จBm7ะมีแต่เธอE) Instru.:Dmaj7 C#m7 F#m7Bm7 EAsus4 AAmaj7ฉันไม่เคยC#m7ดัง และยังคงเดิBm7นตอนนี้ หรืEอว่าตอนไหน Amaj7ฉันก็คนหนึ่C#m7ง แต่รักฉันยิ่งใหญ่ Bm7ใหญ่กว่าใคร เธอEคงรู้ดี ( ซ้ำ *, ** )Instru:Cmaj7 Bm7E7 Dmaj7Fmaj7 EAsus4 A( ซ้ำ *, ** )Outro:Dmaj7 C#m7 Cm7Bm7 EA
  • Amaj7
  • C#m7 or Db
  • Bm7
  • E
  • Dmaj7
  • Dm
  • F#m7 or Gb
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : น้อย - วัชราวลี

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง/ทำนอง : มนต์ชัย สัตยเทพ (ป๋ำ) | เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ฉันไม่เคยดัง 
และยังคงเดินตอนนี้ หรือว่าตอนไหน
ฉันก็คนหนึ่ง แต่รักฉันยิ่งใหญ่
ใหญ่กว่าใคร เธอคงรู้ดี ----------* ยังคงมีแค่เธอและต่อไป 
ยังจะมีแค่เธอจนสุดท้าย กาย แตกสลาย 
จนวันที่ฉันหมดลม จากไป
เชื่อเถอะความรักไม่เคยห่างหาย----------** มันสถิตอยู่ในใจ 
ชายคนนี้ มันไม่อาจจะลบล้าง 
เรื่องราวดี ๆ หัวใจ ฉัน จะมีแต่เธอเท่านั้น 
 เธอมาเติมให้ชีวิตมีการเปลี่ยนผัน 
เธอมาทำให้เวลาแห่งรักสวยงามทุกวัน 
หัวใจ ฉัน (จะมีแต่เธอ) ----------ฉันไม่เคยดัง 
และยังคงเดินตอนนี้ หรือว่าตอนไหน
ฉันก็คนหนึ่ง แต่รักฉันยิ่งใหญ่
ใหญ่กว่าใคร เธอคงรู้ดี
(ซ้ำ *, **)...ดนตรี...(ซ้ *, **)