น้ำตาลาไทร คอร์ด – ไท ธนาวุฒิ

ขอหนุนตักนาง จนสางอรุโณทัย ยอมแม้สิ้นใจ เซ่นสรวงแด่ปวงเทวา คอยเจ้า แม้เงาไม่เห็นเจ้ามา พี่นี้มีเพียงน้ำตา รินหลั่งลารากไม้ไทรงาม...
คอร์ดเพลง น้ำตาลาไทร และ เนื้อร้อง น้ำตาลาไทร ของ ไท ธนาวุฒิ ::ขอหนุนตักนาง จนสางอรุโณทัย ยอมแม้สิ้นใจ เซ่นสรวงแด่ปวงเทวา คอยเจ้า แม้เงาไม่เห็น...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง น้ำตาลาไทร ของ ไท ธนาวุฒิ
Intro:D EA C#F#m EF#mลาแล้วแก้วAตา สัญC#7ญาให้ไว้ยังF#mจำ บุญหนีบาปDนำ พี่Eมาไม่เจอนAวลนาง ทั่วF#mถิ่น พEนาตามหาหมดDทาง เจ้าC#mทิ้งสัญญาหรือF#mนาง พี่อ้างF#ว้าง อาBmรมณ์ E นางไม้แม่เAอย ไยเC#7ฉยให้ช้ำวิญF#mญา นวลน้องไม่Dมา ยิ่งEพาอุราระAบม หรืF#mอเจ้า เขาไEพรบังไว้ซ่อนDชม ข้าC#mขอจอมไพรพF#mนม ยอมสิ้นEลมบวงสรวงF#mจอมไพร * เทพาEรักษ์ ร่มไทรสาAขา อุ้มสมพานางน้องDมา ให้Eข้าเถิดหนาพระC#mไทร มีน้ำF#mตา F#ข้าหลั่งรินจากBmใจ ขอหลั่งDไว้ ล้างเท้าเC#mทวดา E ** ขอหนุนตักAนาง จC#7นสางอรุโณF#mทัย ยอมแม้สิ้นDใจ เซ่นEสรวงแด่ปวงเทAวา คอยF#mเจ้า แม้เEงาไม่เห็นเจ้าDมา พี่นี้C#mมีเพียงน้ำF#mตา รินหลั่งEลารากไม้ไF#mทรงาม Instru:BmAEF#mD EA C#F#m EF#m( ซ้ำ *, ** )Outro:DC#mF#m
  • A
  • C#7 or Db
  • F#m or Gb
  • D
  • E
  • C#m or Db
  • F# or Gb
  • Bm
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : น้ำตาลาไทร - ไท ธนาวุฒิ

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง/ทำนอง : พร ภิรมย์ (บุญสม อยุธยา)
ลาแล้วแก้วตา สัญญาให้ไว้ยังจำ 
บุญหนีบาปนำ พี่มาไม่เจอนวลนาง
ทั่วถิ่น พนาตามหาหมดทาง 
เจ้าทิ้งสัญญาหรือนาง พี่อ้างว้าง อารมณ์ ----------นางไม้แม่เอย ไยเฉยให้ช้ำวิญญา 
นวลน้องไม่มา ยิ่งพาอุราระบม
หรือเจ้า เขาไพรบังไว้ซ่อนชม 
ข้าขอจอมไพรพนม ยอมสิ้นลมบวงสรวงจอมไพร----------* เทพารักษ์ ร่มไทรสาขา
อุ้มสมพานางน้องมา ให้ข้าเถิดหนาพระไทร 
มีน้ำตา ข้าหลั่งรินจากใจ 
ขอหลั่งไว้ ล้างเท้าเทวดา ----------** ขอหนุนตักนาง จนสางอรุโณทัย 
ยอมแม้สิ้นใจ เซ่นสรวงแด่ปวงเทวา
คอยเจ้า แม้เงาไม่เห็นเจ้ามา
พี่นี้มีเพียงน้ำตา รินหลั่งลารากไม้ไทรงาม
(ซ้ำ *, **)