น้ำตาเทียน คอร์ด – ทูล ทองใจ

เพียงหยดหนึ่งน้ำตาเทียนเวียนวน เหมือนน้ำตาใครหนึ่งคนเข้าดลสู่สิง ดวงใจ ครั้นเราคู่พนอเดินคลอกันไป ฉันเคยเศร้าช้ำใจได้ ว่าเธอร้องไห้คร่ำครวญ...
คอร์ดเพลง น้ำตาเทียน และ เนื้อร้อง น้ำตาเทียน ของ ทูล ทองใจ ::เพียงหยดหนึ่งน้ำตาเทียนเวียนวน เหมือนน้ำตาใครหนึ่งคนเข้าดลสู่สิง ดวงใจ ครั้นเราค...
คอร์ดและเนื้อร้อง น้ำตาเทียน ของ ทูล ทองใจ
Intro:FFF CDmFคืนหนึ่งฉันนอนสะท้อนดวงFใจ เห็F7นน้ำตาเทียนหยดCไหล เหมือนใครหลั่งน้ำตEbานอง ใFนกระท่อมเหมือDmนดังเป็นวังเวียงFทอง ฉันDmนอนทอดถอนใจFมอง น้ำตาเทียนนอง หยดCไหล เพียงหยดหนึ่งน้ำตาเทียนเวียFนวน เหมือF7นน้ำตาใครหนึ่งCคน เข้าดลสู่สิง ดวEbงใจ Fครั้นเราคู่DmพนอเดินคลอกันFไป ฉันDmเคยเศร้าช้ำใจFได้ ว่าเธอร้องไห้คร่ำครวญBbเทียนหลั่งน้ำตาไหล ลCงมา หยดหนึ่งเทียนเสียน้Fำตา ยิ่งพาให้มีแสCงนวล Cน้ำตานางไหลคราง คร่ำคFรวญ อาบลงแก้มน้องเนื้อนวล .ยิ่งชวนฉันรัญจวนใจ อดีตไม่ลับดับลงสัFกที เห็นเF7ทียนเรืองรองต้อCงมี ทวีโศกหวลครวEbญไห้ Fมองเทียนหลั่งDmน้ำตาลงมาคราFใด ฉัDmนทนปวดร้าวดวงFใจ จากไปแล้วแก้วตาเอยDm
  • F
  • F7
  • C
  • Eb or D#
  • Dm
  • Bb or A#
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ สามารถดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : น้ำตาเทียน - ทูล ทองใจ

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
คืนหนึ่งฉันนอนสะท้อนดวงใจ
เห็นน้ำตาเทียนหยดไหล เหมือนใครหลั่งน้ำตานอง
ในกระท่อมเหมือนดังเป็นวังเวียงทอง
ฉันนอนทอดถอนใจมอง น้ำตาเทียนนอง หยดไหล----------เพียงหยดหนึ่งน้ำตาเทียนเวียนวน
เหมือนน้ำตาใครหนึ่งคน เข้าดลสู่สิง ดวงใจ
ครั้นเราคู่พนอเดินคลอกันไป
ฉันเคยเศร้าช้ำใจได้ ว่าเธอร้องไห้คร่ำครวญ----------เทียนหลั่งน้ำตาไหล ลงมา
หยดหนึ่งเทียนเสียน้ำตา ยิ่งพาให้มีแสงนวล
น้ำตานางไหลคราง คร่ำครวญ
อาบลงแก้มน้องเนื้อนวล ยิ่งชวนฉันรัญจวนใจ----------อดีตไม่ลับดับลงสักที
เห็นเทียนเรืองรองต้องมี ทวีโศกหวลครวญไห้
มองเทียนหลั่งน้ำตาลงมาคราใด
ฉันทนปวดร้าวดวงใจ จากไปแล้วแก้วตาเอย