น้ำตาแสงไต้ คอร์ด - โจ้ Pause

นวล... แสงเพชร เกล็ดแก้ว อันล้ำค่า คล้ายเหมือนแสง... ไฟส่องมา แวววาวชวนชื่นชม น้ำตา... แสงใต้หนึ่งใจที่ร้าวระบม ไม่อาจพรากขวัญ ภิรมจำใจข่ม ใจไปจากนวล
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง น้ำตาแสงไต้ และเนื้อร้อง น้ำตาแสงไต้ โจ้ Pause เนื้อร้อง::นวล... แสงเพชร เกล็ดแก้ว อันล้ำค่า คล้ายเหมือนแสง... ไฟส่องมา แวววาวชวนชื่นชม น้... คอร์ด เพลง น้ำตาแสงไต้ โจ้ Pause, น้ำตาแสงไต้ โจ้ Pause spotify 4sh mp3 joox, น้ำตาแสงไต้ คอร์ด เปลี่ยน คีย์
Standard tuning / Capo fret 2 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด น้ำตาแสงไต้ ของ โจ้ Pause คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro:ABmD C#mF#mA C#mF#m DA Bm EA EAนวล...F#m เจ้าพี่เBmอย คำDน้อง เอยC#ล้ำคร่ำF#mครวญ
ถ้อยAคำเหE/G#มือน... จะF#mชวน D ใจพี่Aห่วง F#mครวญคBmร่ำอาลัE
น้ำAตา..F#m. อาบแBmก้ม เพียงแDซมด้วยC#พิศไสF#mว่
แววAวับจับE/G# หัวใจ เคDล้าแสAงใต้ EงามจับAตา----------Aวล... แสงเF#mพชร เกล็ดBmแก้ว Eอันล้ำAค่า E
Aคล้ายเDหมือนแAสง... F#7ไฟส่องBmมา แวววาวชวนชื่นชE
น้ำAตา..F#m. แสงใBmต้ หนึ่งใDจที่ร้C#าวระF#mบม
Aม่อาจพรากE/G#ขวัญ F#mภิรม DจำใจAข่ม EใจไปจากนAวล
Instru.:A F#mBmD C#F#mAF#m DA EAAวล... แสงเF#mพชร เกล็ดBmแก้ว Eอันล้ำAค่า E  
Aคล้ายเDหมือนแAสง... F#7ไฟส่อBmงมา แวววาวชวนชื่นชE
น้ำAตา...F#m แสง ใBmต้ หนึ่งDใจที่ร้C#าวระF#mบม
Aม่อาจ พรากE/G#ขวัญ ภิF#mรม DจำใจAข่ม EใจไปจากนAวล
A F#m Bm E นวล... เจ้าDพี่เอDmA
รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์
 • AChord key_a
 • BmChord key_b
 • C#Chord key_c_sharp
 • DChord key_d
 • DmChord key_d
 • EChord key_e
 • F#7Chord key_f_sharp
 • F#mChord key_f_sharp
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: น้ำตาแสงไต้ - โจ้ Pause

คำร้อง : มารุต เนรมิตร | ทำนอง: สง่า อารัมภีร
นวล... เจ้าพี่เอย คำน้อง เอยล้ำคร่ำครวญ
ถ้อยคำเหมือน... จะชวนใจพี่ห่วง ครวญคร่ำอาลัย
น้ำตา... อาบแก้ม เพียงแซมด้วยพิศไสว่
แวววับจับหัวใจเคล้าแสงใต้ งามจับตา----------นวล... แสงเพชร เกล็ดแก้ว อันล้ำค่า
คล้ายเหมือนแสง... ไฟส่องมา แวววาวชวนชื่นชม
น้ำตา... แสงใต้หนึ่งใจที่ร้าวระบม
ไม่อาจพรากขวัญ ภิรมจำใจข่ม ใจไปจากนวล----------นวล... แสงเพชร เกล็ดแก้ว อันล้ำค่า
คล้ายเหมือนแสง... ไฟส่องมา แวววาวชวนชื่นชม
น้ำตา...แสงใต้หนึ่งใจที่ร้าวระบม
ไม่อาจ พรากขวัญภิรมจำใจข่ม ใจไปจากนวล
นวล... เจ้าพี่เอย