น้ำตาแสงไต้ คอร์ด – โจ้ Pause

นวล... แสงเพชร เกล็ดแก้ว อันล้ำค่า คล้ายเหมือนแสง... ไฟส่องมา แวววาวชวนชื่นชม น้ำตา... แสงใต้หนึ่งใจที่ร้าวระบม ไม่อาจพรากขวัญ ภิรมจำใจข่ม ใจไปจากนวล...
คอร์ดเพลง น้ำตาแสงไต้ และ เนื้อร้อง น้ำตาแสงไต้ ของ โจ้ Pause ::นวล... แสงเพชร เกล็ดแก้ว อันล้ำค่า คล้ายเหมือนแสง... ไฟส่องมา แวววาวชวนชื่นชม น้...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง น้ำตาแสงไต้ ของ โจ้ Pause
Intro:ABmD C#mF#mA C#mF#m DA Bm EA EAนวล...F#m เจ้าพี่เBmอย คำDน้อง เอยC#ล้ำคร่ำF#mครวญ ถ้อยAคำเหE/G#มือน... จะF#mชวน D ใจพี่Aห่วง F#mครวญคBmร่ำอาลัEย น้ำAตา..F#m. อาบแBmก้ม เพียงแDซมด้วยC#พิศไสF#mว่ แววAวับจับE/G# หัวใจ เคDล้าแสAงใต้ EงามจับAตา นAวล... แสงเF#mพชร เกล็ดBmแก้ว Eอันล้ำAค่า E Aคล้ายเDหมือนแAสง... F#7ไฟส่องBmมา แวววาวชวนชื่นชEม น้ำAตา..F#m. แสงใBmต้ หนึ่งใDจที่ร้C#าวระF#mบม ไAม่อาจพรากE/G#ขวัญ F#mภิรม DจำใจAข่ม EใจไปจากนAวลInstru.:A F#mBmD C#F#mAF#m DA EAAวล... แสงเF#mพชร เกล็ดBmแก้ว Eอันล้ำAค่า E Aคล้ายเDหมือนแAสง... F#7ไฟส่อBmงมา แวววาวชวนชื่นชEม น้ำAตา...F#m แสง ใBmต้ หนึ่งDใจที่ร้C#าวระF#mบม ไAม่อาจ พรากE/G#ขวัญ ภิF#mรม DจำใจAข่ม EใจไปจากนAวล A F#m Bm E นวล... เจ้าDพี่เอDmA
  • A
  • F#m or Gb
  • Bm
  • D
  • C# or Db
  • E/G# (Slash)
  • E
  • F#7 or Gb
  • Dm
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : น้ำตาแสงไต้ - โจ้ Pause

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง : มารุต เนรมิตร | ทำนอง: สง่า อารัมภีร
นวล... เจ้าพี่เอย คำน้อง เอยล้ำคร่ำครวญ
ถ้อยคำเหมือน... จะชวน ใจพี่ห่วง ครวญคร่ำอาลัย 
น้ำตา... อาบแก้ม เพียงแซมด้วยพิศไสว่ 
แวววับจับ หัวใจ เคล้าแสงใต้ งามจับตา----------นวล... แสงเพชร เกล็ดแก้ว อันล้ำค่า 
คล้ายเหมือนแสง... ไฟส่องมา แวววาวชวนชื่นชม 
น้ำตา... แสงใต้ หนึ่งใจที่ร้าวระบม 
ไม่อาจพรากขวัญ ภิรม จำใจข่ม ใจไปจากนวล----------นวล... แสงเพชร เกล็ดแก้ว อันล้ำค่า 
คล้ายเหมือนแสง... ไฟส่องมา แวววาวชวนชื่นชม 
น้ำตา... แสง ใต้ หนึ่งใจที่ร้าวระบม 
ไม่อาจ พรากขวัญ ภิรม จำใจข่ม ใจไปจากนวล
 นวล... เจ้าพี่เอย