น้ำตาไม่มีความหมาย คอร์ด – MUXICK

ถ้าฉันน้อยเวลาเดินกลับมาเริ่มใหม่ จะกี่ครั้งก็ยังจบลงเหมือนเดิม เพราะเธอไม่มีใจ หรือเธอนั้นมีใคร สุดท้ายแล้วไงเธอก็ไป น้ำตา โว... ฉันร้องออกมาให้เธอเท่าไหร่ ไม่อาจจะเปลี่...
คอร์ดเพลง น้ำตาไม่มีความหมาย และ เนื้อร้อง น้ำตาไม่มีความหมาย ของ MUXICK ::ถ้าฉันน้อยเวลาเดินกลับมาเริ่มใหม่ จะกี่ครั้งก็ยังจบลงเหมือนเดิม เพราะเธอไม่มีใจ ...
คอร์ดและเนื้อร้อง น้ำตาไม่มีความหมาย ของ MUXICK
Intro:FFC/EC/EFรู้ดี ว่ามันไม่มีทางเหC/Eมือนกับวันเก่า ๆ ที่Dmสองเรา เคยหัวเราะ และBbกอดกัน * ถ้าฉัGmนน้อยเวลาเดินกลัAmบมาเริ่มใหม่ จะกี่Gmครั้งก็ยังจบAmลงเหมือนเดิม เพราGmะเธอไม่มีใจ หรือAmเธอนั้นมีใคร สุดGmท้ายแล้วไงเธอBbmก็ไป ** Fน้ำตา C/Eโว... ฉันร้องออกมาให้Dmเธอเท่าไหร่ ไม่อาจจะเปลี่ยนBbหัวใจ เธอกลับมาเป็นเหมือนCเดิม โว... Fน้ำตา ของC/Eฉัน มันทำได้เพียงแค่Dmบอกลา กับคนที่ไม่Bbมีหัวใจ มันคงไม่มีคCวามหมาย สุดท้ายเป็นเพียงแค่น้ำ.ตา Instru.:FC/EDmDmBbBbCC( ซ้ำ *, ** )F โว..C/E. ฉันร้องออกมาให้เธDmอเท่าไหร่ ให้ร้องฟูมฟายสักBbแค่ไหน น้ำตาไม่มีความหCมาย มากพอจะเปลี่ยนเธอเหมือนเดิF
  • F
  • C/E (Slash)
  • Dm
  • Bb or A#
  • Gm
  • Am
  • Bbm or A#
  • C
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ สามารถดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : น้ำตาไม่มีความหมาย - MUXICK

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : MUXICK (By tobadolls)
รู้ดี ว่ามันไม่มีทางเหมือนกับวันเก่า ๆ
ที่สองเรา เคยหัวเราะ และกอดกัน----------* ถ้าฉันน้อยเวลาเดินกลับมาเริ่มใหม่
จะกี่ครั้งก็ยังจบลงเหมือนเดิม
เพราะเธอไม่มีใจ หรือเธอนั้นมีใคร
สุดท้ายแล้วไงเธอก็ไป ----------** น้ำตา โว... ฉันร้องออกมาให้เธอเท่าไหร่
ไม่อาจจะเปลี่ยนหัวใจ
เธอกลับมาเป็นเหมือนเดิม โว...
น้ำตา ของฉัน มันทำได้เพียงแค่บอกลา
กับคนที่ไม่มีหัวใจ มันคงไม่มีความหมาย
สุดท้ายเป็นเพียงแค่น้ำตา ----------(ซ้ำ *, **)
 โว... ฉันร้องออกมาให้เธอเท่าไหร่
ให้ร้องฟูมฟายสักแค่ไหน
น้ำตาไม่มีความหมาย
มากพอจะเปลี่ยนเธอเหมือนเดิม