น้ำตาไม่มีความหมาย คอร์ด – MUXICK

ถ้าฉันน้อยเวลาเดินกลับมาเริ่มใหม่ จะกี่ครั้งก็ยังจบลงเหมือนเดิม เพราะเธอไม่มีใจ หรือเธอนั้นมีใคร สุดท้ายแล้วไงเธอก็ไป น้ำตา โว... ฉันร้องออกมาให้เธอเท่าไหร่ ไม่อาจจะเปลี่...
คอร์ดเพลง น้ำตาไม่มีความหมาย และ เนื้อร้อง น้ำตาไม่มีความหมาย ของ MUXICK ::ถ้าฉันน้อยเวลาเดินกลับมาเริ่มใหม่ จะกี่ครั้งก็ยังจบลงเหมือนเดิม เพราะเธอไม่มีใจ ...
คอร์ดและเนื้อร้อง น้ำตาไม่มีความหมาย ของ MUXICK
Intro:FFC/EC/EFรู้ดี ว่ามันไม่มีทางเหC/Eมือนกับวันเก่า ๆ ที่Dmสองเรา เคยหัวเราะ และBbกอดกัน * ถ้าฉัGmนน้อยเวลาเดินกลัAmบมาเริ่มใหม่ จะกี่Gmครั้งก็ยังจบAmลงเหมือนเดิม เพราGmะเธอไม่มีใจ หรือAmเธอนั้นมีใคร สุดGmท้ายแล้วไงเธอBbmก็ไป ** Fน้ำตา C/Eโว... ฉันร้องออกมาให้Dmเธอเท่าไหร่ ไม่อาจจะเปลี่ยนBbหัวใจ เธอกลับมาเป็นเหมือนCเดิม โว... Fน้ำตา ของC/Eฉัน มันทำได้เพียงแค่Dmบอกลา กับคนที่ไม่Bbมีหัวใจ มันคงไม่มีคCวามหมาย สุดท้ายเป็นเพียงแค่น้ำ.ตา Instru.:FC/EDmDmBbBbCC( ซ้ำ *, ** )F โว..C/E. ฉันร้องออกมาให้เธDmอเท่าไหร่ ให้ร้องฟูมฟายสักBbแค่ไหน น้ำตาไม่มีความหCมาย มากพอจะเปลี่ยนเธอเหมือนเดิF

เนื้อร้อง: น้ำตาไม่มีความหมาย - MUXICK

ผู้แต่ง❱ เนื้อร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : MUXICK (By tobadolls)
รู้ดี ว่ามันไม่มีทางเหมือนกับวันเก่า ๆ
ที่สองเรา เคยหัวเราะ และกอดกัน
* ถ้าฉันน้อยเวลาเดินกลับมาเริ่มใหม่ จะกี่ครั้งก็ยังจบลงเหมือนเดิม เพราะเธอไม่มีใจ หรือเธอนั้นมีใคร สุดท้ายแล้วไงเธอก็ไป
** น้ำตา โว... ฉันร้องออกมาให้เธอเท่าไหร่ ไม่อาจจะเปลี่ยนหัวใจ เธอกลับมาเป็นเหมือนเดิม โว... น้ำตา ของฉัน มันทำได้เพียงแค่บอกลา กับคนที่ไม่มีหัวใจ มันคงไม่มีความหมาย สุดท้ายเป็นเพียงแค่น้ำตา
( ซ้ำ *, ** ) โว... ฉันร้องออกมาให้เธอเท่าไหร่ ให้ร้องฟูมฟายสักแค่ไหน น้ำตาไม่มีความหมาย มากพอจะเปลี่ยนเธอเหมือนเดิม