น้ำใต้ศอก คอร์ด – สกายพาส Sky Pass

เมื่อน้ำใต้ศอกมันไหลออกจากตา มันไหลลงมาอาบท่วมหัวใจ ไม่เคยจะยอมให้ใคร ทำไมต้องยอมให้เธอ เมื่อน้ำใต้ศอกมันไหลออกหมดใจ เหลือเพียงร่างกาย ที่ไร้วิญญาณ ต้องทนต้องทรมาน ต้องคอ...
คอร์ดเพลง น้ำใต้ศอก และ เนื้อร้อง น้ำใต้ศอก ของ สกายพาส Sky Pass ::เมื่อน้ำใต้ศอกมันไหลออกจากตา มันไหลลงมาอาบท่วมหัวใจ ไม่เคยจะยอมให้ใคร ทำไมต้องยอ...
คอร์ดเพลง น้ำใต้ศอก และ เนื้อร้อง น้ำใต้ศอก ของ สกายพาส Sky Pass ::เมื่อน้ำใต้ศอกมันไหลออกจากตา มันไหลลงมาอาบท่วมหัวใจ ไม่เคยจะยอมให้ใคร ทำไมต้องยอ...
Intro:FAmBb BbmF CFป็นตัวจริงอย่างAmเขานั้นหรือ ที่เธอBbทำอะไรแล้วต้องยCอมทุกอย่าง หรือDmเป็นคนรอง อย่างAmฉันใช่ไหม ที่เธอBbทำอะไรก็ได้Cทำ คนDmมาทีหลังไม่ต้องAmพูดอะไร เสียBbใจไปก็เท่าFนั้น หากDmมีน้ำตาก็ใAmห้หันหลังไป อย่าให้Bbใครรู้Bbmว่าเราเจ็F* ยอมเป็นAmวัวเป็นคDmวาย ให้เCธอใช้มาเท่าFไร ยอมเป็นAmทาสรับBbใช้ ให้เCธอเป็นนายในใจFฉัน** เมื่อน้ำใต้BbศอกมันไหลออกจากCตา มันไหลลAmงมาอาบท่วมหัDmวใจ C ไม่เBbคยจะยอมให้ใCคร ทAmำไมต้องยอมให้Dmเธอ เมื่อน้ำใต้BbศอกมันไหลออกหมดCใจ เหลือเพียงร่างAmกาย ที่ไร้วิญญDmาณ C ต้องBbทนต้องทรมCาน ต้องBbคอยแอบเก็บอBbmาการ กินน้ำใFต้ศอก Instru:F AmBb C(2 Times)Bb CAm Dm CBb BbmF( ซ้ำ *, ** )ต้องBbทนต้องทรCมาน ต้องBbคอยแอบเก็บอาBbmการ กินน้ำใFต้ศอก
ศิลปิน: สกายพาส Sky Pass | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง