น้ำในตา คอร์ด – อิทธิ พลางกูล

ที่น้ำในตา มันไหลออกมาเพราะปลื้มใจ ที่เห็นมีใครดูแลหัวใจได้ดีกว่าฉัน น้ำในตา มันไหลออกมาเพราะตื้นตัน ที่เขาคนนั้นให้ความรักเธอ ไม่น้อยกว่าฉัน...
คอร์ดเพลง น้ำในตา และ เนื้อร้อง น้ำในตา ของ อิทธิ พลางกูล ::ที่น้ำในตา มันไหลออกมาเพราะปลื้มใจ ที่เห็นมีใครดูแลหัวใจได้ดีกว่าฉัน น้ำในตา มัน...
คอร์ดเพลง น้ำในตา และ เนื้อร้อง น้ำในตา ของ อิทธิ พลางกูล ::ที่น้ำในตา มันไหลออกมาเพราะปลื้มใจ ที่เห็นมีใครดูแลหัวใจได้ดีกว่าฉัน น้ำในตา มัน...
Intro:Fadd9DmF AmGm C7Fadd9Am DmGm FGm C7* ได้FยินเสียงหัวAmใจตัวเองมันเDmรียกหาเธอ ยิ่งปFวดร้าว เพAm/Eราะฉันต้องเดินจาGmกไป C7 หากว่าFฉันยังอยู่ Am/Eก็คงจะทำให้Dmเธอ ต้องหนักGmใจ ฉันFจำต้องเดินจาGmกไป C7 (C7/E C7) ** ที่น้ำในFตา มันAm/EไหลออกมาเพราะGmปลื้มใC7จ ที่เห็นมีใFครดูแลหัAm/Eวใจได้ดีกว่าGmฉัน C7 น้ำในFตา มันAm/EไหลออกมาเพราะGmตื้นตัน C7 ที่เขาคนFนั้นให้ความรัAm/Eกเธอ ไม่น้อยกว่าGmฉัน แม้ทุกDmก้าวที่ฉันเดิAmนไป แทบขาGmดใจไร้แรง (C7กำลัง) (พลัง) แม้ทุกDmสิ่งที่ฉันทAmำไป จะเจ็บปวGmดใจฉันก็จะC7ทำ (เพื่อเFธอ) (Gm C7) Instru.:FDmF AmGm C7Dm AmGm C7F DmC# C( ซ้ำ *, **, ** )F Dm เพื่อเC#ธอ C
คำร้อง : ธนพล อินทฤทธิ์ | ทำนอง : อิทธิ พลางกูร | เรียบเรียง : อนุกูล บูรณะคุปต์