บทเรียนชีวิต คอร์ด – เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น Feat.ปาล์ม ได้หมดถ้าสดชื่น

มันเป็นบทเรียน ชีวิต ฟ้าลิขิต มาเป็นแบบนั้น แค่หลับตาแล้วก็ฝัน เช้าก็เป็นวันที่สดใส จงจำไว้ชีวิตต้องเจออะไรอีกมากมาย แค่เราไม่ตายเป็นเรื่องดีที่สุดแล้ว...
คอร์ดเพลง บทเรียนชีวิต และ เนื้อร้อง บทเรียนชีวิต ของ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น Feat.ปาล์ม ได้หมดถ้าสดชื่น ::มันเป็นบทเรียน ชีวิต ฟ้าลิขิต มาเป็นแบบนั้น แค่หลับตาแล้วก็ฝัน เช้าก็เป็นวันที่ส...
คอร์ดและเนื้อร้อง บทเรียนชีวิต ของ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น Feat.ปาล์ม ได้หมดถ้าสดชื่น
Intro:Bbmaj7Bbmaj7Ebmaj7Ebmaj7(2 Times)Bbmaj7ว่ามันจะผ่านไป กว่าใครจะเข้าใจ มันต้Ebmaj7องใช้ความอดทนมากเท่าไร เรื่อBbmaj7งราวที่ผ่านมา เป็นบทเรียนให้จดจำ ที่คEbmaj7อยย้ำให้เราได้เดินต่อ *Bbmaj7 ท้อได้ แต่เธอต้องไม่Dmถอย แค่เธอต้องCmรอคอย เพื่อใEbmaj7ห้เธอได้เจอวันFที่ดี ** มันเป็นบทเรียBbmaj7นชีวิต ฟ้าลิขิต มาเป็นแบEbmaj7บนั้น แค่หลับตาแล้Bbmaj7วก็ฝัน เช้าก็เป็นวันที่Ebmaj7สดใส จงจCmำไว้ ชีDmวิตต้องเจออะไรอีกมากEbมาย แค่เราไม่Fตายเป็นเรื่องดีที่สุ(Bbmaj7)ดแล้วInstru.:Bbmaj7DmCmFBbmaj7Bbmaj7Ebmaj7Ebmaj7(2 Times)โปรBbmaj7ดเธอจงอย่าท้อ แค่เธอนั้นต้องรอให้Ebmaj7เวลาเยียวยาทุก ๆ อย่าง ให้Bbmaj7เธอจงเข้มแข็ง ให้เธออย่าอ่อนแอ อย่ายEbmaj7อมแพ้แม้มันจะต้องเหนื่อย ( ซ้ำ *, ** )Instru:Ebmaj7DmCmDmFF( ซ้ำ ** )จงจCmำไว้ ชีDmวิตต้องเจออะไรอีกมากEbมาย แค่เราไม่Fตายเป็นเรื่องดีที่สุดแBbmaj7ล้ว... Outro:Bbmaj7Bbmaj7Ebmaj7Ebmaj7(2 Times)
  • Bbmaj7 or A#
  • Ebmaj7 or D#
  • Dm
  • Cm
  • F
  • Eb or D#
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ สามารถดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : บทเรียนชีวิต - เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น Feat.ปาล์ม ได้หมดถ้าสดชื่น

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง/ทำนอง : เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น | เรียบเรียง : ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิท
กว่ามันจะผ่านไป กว่าใครจะเข้าใจ
มันต้องใช้ความอดทนมากเท่าไร
เรื่องราวที่ผ่านมา เป็นบทเรียนให้จดจำ
ที่คอยย้ำให้เราได้เดินต่อ----------* ท้อได้ แต่เธอต้องไม่ถอย
แค่เธอต้องรอคอย เพื่อให้เธอได้เจอวันที่ดี----------** มันเป็นบทเรียนชีวิต ฟ้าลิขิต มาเป็นแบบนั้น 
แค่หลับตาแล้วก็ฝัน เช้าก็เป็นวันที่สดใส 
จงจำไว้ ชีวิตต้องเจออะไรอีกมากมาย
แค่เราไม่ตายเป็นเรื่องดีที่สุดแล้ว----------โปรดเธอจงอย่าท้อ
แค่เธอนั้นต้องรอให้เวลาเยียวยาทุก ๆ อย่าง
ให้เธอจงเข้มแข็ง ให้เธออย่าอ่อนแอ
อย่ายอมแพ้แม้มันจะต้องเหนื่อย
(ซ้ำ *, **)...ดนตรี...(ซ้ **)
จงจำไว้ ชีวิตต้องเจออะไรอีกมากมาย
แค่เราไม่ตายเป็นเรื่องดีที่สุดแล้ว...