บลู บลู เบลอ เบลอ คอร์ด - ป.ปานตะวัน

ชีวิตสิ้นดี ถ้าไม่มีเงิน กลายเป็นส่วนเกิน สังคมเมินหน้า กระเสือกกระสน ทนไปชีวา เมื่อวาสนาดันเกิดมาจน รูปชั่วตัวดำซ้ำเงินบ่มี จะมีผู้ใดสนใจละวา อยากจะหลุดพ้น ที่ทนโสดมา ชีวิตชีวาน่าหัวเราะจัง
กฎเ...
Something Wrong

อยู่ระหว่างการปรับปรุง

เนื้อเพลง: บลู บลู เบลอ เบลอ - ป.ปานตะวัน

ศิลปิน ป.ปานตะวัน | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ชีวิตสิ้นดี ถ้าไม่มีเงิน กลายเป็นส่วนเกิน สังคมเมินหน้า กระเสือกกระสน ทนไปชีวา เมื่อวาสนาดันเกิดมาจน รูปชั่วตัวดำซ้ำเงินบ่มี จะมีผู้ใดสนใจละวา อยากจะหลุดพ้น ที่ทนโสดมา ชีวิตชีวาน่าหัวเราะจัง
* กฎเกณฑ์อันหยัง ยามขาดสตังค์น่าชังแท้วา ไหนว่าจุติจากเทวดา ว่าเมปานมุดมาจากรูกัน
** ท่านเทวดาจะดันช่วยนิงุ ๆ งิ ๆ อยากมีคู่นอน ลูกช้างคุกเข่าวิงวอน ช่วนส่งงามงอนมาให้จักคน ขอคนหน้าใส ๆ ไปเข้าฝันหล่อนคนนั้นจักเทือ ดูให้หล่อนอยากได้ลูกเป็นหัว หัวหมูเหล้าไห สิถ้าไหว้ให้ทุกปี (ซ้ำ *, **)