บอกลาด้วยสายตา คอร์ด – บางแก้ว

แค่คิดว่าเธอไม่รัก หัวใจของฉันยังเจ็บ และความเป็นจริง วันนี้เธอนั้นก็เปลี่ยนไป ฉันเองก็พอจะรู้ สิ่งที่เธอคิดในใจ แต่ขอได้ไหม..ฉันไม่อยากได้ยิน ไม่ต้องบอกฉันให้รู้ ถ้าเธอต้องการจะจากไป ไม่อยากรับรู้ควา...
คอร์ดเพลง บอกลาด้วยสายตา และ เนื้อร้อง บอกลาด้วยสายตา ของ บางแก้ว ::แค่คิดว่าเธอไม่รัก หัวใจของฉันยังเจ็บ และความเป็นจริง วันนี้เธอนั้นก็เปลี่ยนไป ฉ...

เนื้อเพลง : บอกลาด้วยสายตา - บางแก้ว

ศิลปิน: บางแก้ว | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง

แค่คิดว่าเธอไม่รัก หัวใจของฉันยังเจ็บ และความเป็นจริง วันนี้เธอนั้นก็เปลี่ยนไป ฉันเองก็พอจะรู้ สิ่งที่เธอคิดในใจ แต่ขอได้ไหม..ฉันไม่อยากได้ยิน ไม่ต้องบอกฉันให้รู้ ถ้าเธอต้องการจะจากไป ไม่อยากรับรู้ความจริงในใจ จากปากของเธอ ก็แค่คำว่ารักคำเดียว ที่เธอพูดไว้ มันอยู่ในใจของฉันเข้าใจไหม วันนี้ถ้าเธอไม่รัก บอกลาด้วยสายตา..ก็เข้าใจ พึ่งเข้าใจวันนี้ กับคำว่าใจจะขาด ก็ตอนที่รู้ ว่าฉันนั้นมองเธอผิดไป ไม่ใช่ไม่รับความจริง แต่มันทำใจไม่ได้ ถ้าต้องเห็น..เธอพูดว่าไม่รักกัน ไม่ต้องบอกฉันให้รู้ ถ้าเธอต้องการจะจากไป ไม่อยากรับรู้ความจริงในใจ จากปากของเธอ ก็แค่คำว่ารักคำเดียว ที่เธอพูดไว้ มันอยู่ในใจของฉันเข้าใจไหม วันนี้ถ้าเธอไม่รัก บอกลาด้วยสายตา..ก็เข้าใจ ไม่ต้องบอกฉันให้รู้ ถ้าเธอต้องการจะจากไป ไม่อยากรับรู้ความจริงในใจ จากปากของเธอ ก็แค่คำว่ารักคำเดียว ที่เธอพูดไว้ มันอยู่ในใจของฉันเข้าใจไหม วันนี้ถ้าเธอไม่รัก บอกลาด้วยสายตา..ก็เข้าใจ วันนี้ถ้าเธอหมดรัก ไม่ต้องพูดออกมา บอกลาด้วยสายตา... ฉันเข้าใจ...

ขยายกรอบเนื้อร้อง